Sote-alan pelastusohjelma

Miten hoitajapula voidaan ratkaista?

 • Keskeiset toimenpiteet ovat palkkauksen ja työolosuhteiden parantaminen.
 • Palkkauksessa ensisijainen keino on sopia pelastusohjelma sote-alan palkkatason korottamiseksi.
 • Paheneva hoitajapula johtaa palkkakilpailuun. Pelastusohjelmalla on mahdollista vastata siihen hallitusti, ennakoivasti ja tasa-arvoisesti.
 • Työolosuhteiden parantaminen tarkoittaa muun muassa: työaikamääräysten muuttamista, henkilöstöresurssien lisäämistä, tehtäväkuvien selkeyttämistä ja johtamisen resurssien varmistamista.
 • Pelastusohjelma säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä.
 • Hoitajapula kasvattaa hoitojonoja ja hoitovelkaa.
 • Hoidon viivästyminen lisää työkyvyttömyyden riskiä, pidentää sairaslomakausia ja kasvattaa toimenpiteiden kustannuksia jopa sadoilla miljoonilla euroilla.

Pelastusohjelma on välttämätön hoitajapulan ratkaisemiseksi

 • Ministeri Kiuru on käynnistänyt 1.11.2021 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelman. Tässä ohjelmassa käsitellään muita kuin palkkaukseen liittyviä asioita.
 • Palkkauksen parantaminen on kuitenkin välttämätön ja keskeinen tekijä hoitajapulan ratkaisemiseksi.
 • Pelastusohjelma tukee myös miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon edistämistä. Palkkatasa-arvon edistäminen on kirjattu Marinin hallituksen hallitusohjelmaan.
 • Palkkauksen parantamista koskeva ohjelma tulee neuvotella työmarkkinaosapuolten kesken, mutta rahoitus ohjelmaan on saatava valtiolta. Valtio vastaa hyvinvointialueiden rahoituksesta 1.1.2023 alkaen.

  SuPer ja Tehy: Sote-alan pelastusohjelma (PDF)