26.10.2020

Mielipide: Vanhustenhoitoa on valvottava tehokkaammin

Olemme kuulleet erittäin valitettavista hoivayksiköissä tapahtuneista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista ja muista kuolemantapauksista, joissa poliisi tutkii johtavien viranhaltijoiden ja muiden johtavien henkilöiden osuutta. Rikosnimikkeitä tutkinnassa ovat muun muassa kuolemantuottamus, vammantuottamus, vaaran aiheuttaminen, virkavelvollisuuden rikkominen, työturvallisuusrikos ja väärän tiedon antaminen. Poliisi tutkii näitä tapauksia, enkä sen vuoksi ota niihin kantaa. Tällaisia kuolemia ei olisi koskaan saanut tapahtua.

Hoitajamitoitus on saatu lakiin ja se on otettava vakavasti. Jos työntekijöitä ei ole riittävästi, se aiheuttaa monia ongelmia. Riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa on edellytys potilasturvallisuudelle ja työturvallisuudelle. Asiakkailla ja työntekijöillä on lakisääteinen oikeus siihen, että työntekijöitä on riittävästi kaikkina vuorokaudenaikoina.

Valvontaviranomaiselle annettu kuva mitoituksesta ei aina vastaa todellisuutta. Ongelmana on ollut, että valvontaviranomaisen käynneistä on toisinaan ilmoitettu työnantajalle etukäteen ja henkilökuntaa on lisätty hetkellisesti tarkastuskäyntejä varten. On myös esitelty virheellisiä työvuorolistoja todellisten ja toteutuneiden listojen sijaan. Listoilla on esiintynyt niin sanottuja haamuhoitajia, jotka eivät ole olleet työvuorossa tai välttämättä edes koko yksikköön työsuhteessa. Kysymys on mielestämme asiakirjojen väärentämisestä ja viranomaisen erehdyttämisestä, jotka ovat vakavia rikoksia. Tämän huolen SuPer on usein nostanut esille.

Palvelujen laatua on valvottava nykyistä vaikuttavammin. SuPer on ollut huolissaan kuntien valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä sote-palveluissa ja myös varhaiskasvatuksessa. Olemme havainneet joidenkin kuntien viranhaltijoiden olevan tietämättömiä valvontavelvollisuudestaan. Joko viranhaltijat eivät ole tiedostaneet omaa velvollisuuttaan tai he ovat ulkoistaneet vastuunsa ja luottaneet siihen, että esimerkiksi yritysten omavalvontasuunnitelmat ja aluehallintovirastot hoitavat valvontatehtävän.

Kun kunnat siirtävät omassa tuotannossaan olevia palveluja yritysten tuotettavaksi, se ei vapauta kuntia valvomasta näiden palvelujen tuotantoa. Kuntien on useiden lakien velvoittamina myös puututtava palvelutuotannossa ilmeneviin epäkohtiin.

Hoitolaitosten omavalvontasuunnitelmat, valvontaviranomaisten tekemät tarkastukset ja niissä esitetyt virheelliset dokumentit osoittavat selvästi sen, että vanhustenhoidon epäkohtia ei vieläkään haluta joka paikassa ottaa vakavasti. Tähän on tultava muutos ja joskus muutoksen saamiseen vaaditaan kovia otteita, esimerkiksi rikosilmoitusten tekemistä.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lue myös

SuPerin tarkastuslista: kuntien ostamien sote- ja varhaiskasvatuspalvelujen valvonta