5.3.2019

SuPer: Eksoten kotihoidossa edelleen ongelmia

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on huolissaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kotihoidosta. Liitto järjesti 4.3. tapaamisen, jossa käsiteltiin kotihoidon ongelmia. Tilaisuuteen osallistui työntekijöitä, SuPerin edustaja ja Eksoten johtoa.

Tapaamisessa kävi ilmi, että ongelmat jatkuvat. SuPerin mukaan paras keino parantaa tilannetta on palkata lisää koulutettuja hoitoalan ammattilaisia vakituisiin työsuhteisiin, jotta työhyvinvointi ja -turvallisuus, laadukas hoito ja hoiva sekä asiakasturvallisuus voidaan varmistaa. 

SuPer teki kesäkuussa 2018 valvontapyynnön aluehallintoviranomaiselle ja kantelun oikeusasiamiehelle Eksoten kotihoidosta. Valvontapyynnössään SuPer piti kotihoidon tilannetta huolestuttavana: lakien ja laatusuosituksen vaatimukset eivät täyttyneet ja työntekijät kuormittuivat haitallisesti.

Avin tarkastuksen jälkeiset toimet eivät ole korjanneet työkuormitusta. Kotihoidon tilaisuudessa 4.3. esiin nousi muun muassa seuraavia ongelmia. Työtä on edelleen liian paljon henkilökuntamäärään nähden. Sekä fyysinen että psyykkinen kuormitus on suurta. Asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt. Koska työtahti on kireä, sairauslomat ovat lisääntyneet. Siirtymäaikoja ei edelleenkään huomioida, ja asiakkaille jää liian vähän aikaa. Asiakasturvallisuus vaarantuu. Paljon henkilöstöä on lähtenyt kotihoidosta muualle. Henkilökunta on loppuun kulutettu.

Työnantaja on pyrkinyt korjaamaan kotihoidon tilannetta muun muassa aikaistamalla työaikaa vartilla eli työvuorot aloitetaan 15 minuuttia aikaisemmin. Lisäksi käyttöön on otettu etäkäynnit, jotka ovat jossain määrin helpottaneet työntekijöiden kuormitusta. Kotihoitoon on tammikuussa saatu 10 uutta tointa lisää ja koko vuodelle 19 uutta tointa. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä.

Avoimiin paikkoihin ei ole ollut hakijoita, koska kotihoidon imago on kärsinyt ongelmien vuoksi.

− Työntekijät pitävät kotihoidon työstä ja asiakkaista, mutta työtä pitää saada tehdä laadukkaasti, kertoo SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä.

 

SuPerissa on 90 000 jäsentä, joka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.Lisätietoja:
SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä, 050 341 6079
SuPerin Eksoten työsuojeluvaltuutettu Pirjo Käiväräinen, 040 198 8841