9.10.2019

SuPer: Hoitoala ei saa pyöriä hoitajien joustamisen varassa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän superilaiset hoitajat ovat ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa viikon. Kielto päättyy 11. lokakuuta. Kiellon aikana superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät tee ylityötä tai jousta vaihtamalla työvuoroja. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee myös tehyläisiä hoitajaryhmiä.

Toimilla vastustetaan yhtymän mittavia henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän talouden korjaamiseksi on käyty yhteistoimintaneuvotteluja elokuusta lähtien.

Ensi vuonna lomautetaan koko henkilöstö 7–14 vuorokaudeksi. Eläköitymisen kautta vapautuvia toimia ei täytetä, sijaisia ja määräaikaisia työsuhteita vähennetään ja suunnitteilla on tehtävän siirtoja. Irtisanomisilta ei vältytä. Toimenpiteet kohdistuvat merkittävässä määrin myös hoitohenkilökuntaan.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa, että hoitajat tekevät normaalisti omat suunnitellut työvuoronsa, mutta kieltäytyvät ylityöstä ja vuoronvaihdoista, mihin heillä on tavallisestikin oikeus. On työnantajan tehtävä huolehtia siitä, että henkilökuntaa on aina riittävästi eikä potilasturvallisuus vaarannu.

Kielto on osoittanut, että hoitoala pyörii hoitajien joustamisella. Ei ole hoitajan tehtävä paikata henkilöstövajetta tekemällä kohtuuttoman paljon tuplavuoroja ja tulemalla aina vapailta töihin, kun kutsu käy. Sen sijaan, että hoitajia lomautetaan tai jopa irtisanotaan, heitä on palkattava lisää.

Säästötoimista johtuva henkilöstön ylikuormitus rasittaa henkilöstöä lisää ja nostaa sairauspoissaoloja. Tämä taas aiheuttaa tarvetta palkata lisää sijaisia. Henkilöstön ylikuormitus lisää myös kiirettä hoitotilanteisiin, mikä aiheuttaa kustannuksia lisääviä hoitovirheitä ja työtapaturmia. Se voi myös vaarantaa asiakas- ja työturvallisuutta ja aiheuttaa jopa hoitohenkilöstön ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. Työnantajan tavoittelemat säästöt tuovat pitkällä tähtäimellä lisää kustannuksia.

SuPer haluaa muistuttaa Päijät-Hämeen kuntayhtymän päättäjiä siitä, että kuntayhtymän perusterveydenhuolto, muun muassa kotihoito ja asumispalvelut sekä terveyskeskusvuodeosastojen ympärivuorokautinen hoito, pitää turvata asiakkaille. Myöskään keskussairaalan, päivystyksen ja muiden toimintayksiöiden toimintaa ei voida keskeyttää. Henkilöstöä tarvitaan kaikkina vuorokauden aikoina riittävä määrä takaamaan riittävä, turvallinen ja hyvä hoito alueen asiakkaille ja potilaille.

Marjut Hakala
SuPerin liittohallituksen jäsen, pääluottamusmies

Ulosmarssi 4.10.2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän superilaiset marssivat ulos 4.10.2019
– mielenilmaus jatkuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltona