31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

SuPer on antanut tänään ilmoitukset uusista työtaistelutoimista yksityiselle sosiaalipalvelualalle. SuPer on mukana kolmessa lakossa. Mittaviin toimiin on ryhdytty, jotta alan huolestuttava tilanne ymmärrettäisiin paremmin. Ongelmat hoitohenkilöstön ja palvelujen saatavuudessa tulevat syvenemään entisestään lähivuosina, jos tilannetta ei korjata.  

– Työehtosopimuksella selkeästi sovitut palkankorotukset ovat myös yritysten etu ja tuovat ennakoitavuutta toimialan yritysten omaan toimintaan, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo. Riittävät palkankorotukset antavat mahdollisuuden pelastaa yksityiset palvelut hoitoalaa riivaavassa hoitajapulassa, jossa työntekijä voi päättää missä työskentelee, Parkkola jatkaa. – Toivon HALI ry:n todella tarttuvan tähän tilaisuuteen. 

– Palkkaero julkisen ja yksityisen sektorin välillä on kurottava sovitusti umpeen, jotta työntekijöille maksetaan samasta työstä samaa palkkaa riippumatta sektorista. Yksityisen sosiaalipalvelualan olosuhteet ja palkkataso eivät houkuttele työntekijöitä jäämään, vaikka itse työ koetaan mielekkääksi, Parkkola kertoo. 


SuPer, Tehy ja Erto (Sote ry) ovat antaneet tänään 31.5. lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroituksen piirissä on 39 ilmoitettua työyksikköä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lakkovaroitus koskee muun muassa ympärivuorokautista hoitoa. (kts liite 1) 

Lakko alkaa tiistaina 20.6.2023 klo 00.01 ja päättyy torstaina 22.6.2023 klo 23.59

Lakossa ovat työtaistelun aikana kaikki kyseisissä työyksiköissä työskentelevät Sote ry:n jäsenliittojen jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kyseisissä työyksiköissä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä.  


SuPer on antanut tänään 31.5. myös kaksi muuta lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle. 

Lastensuojelua koskevan lakkovaroituksen piiriin kuuluu kaikki tietyissä lastensuojelun toimipisteissä tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Toimipisteet sijaitsevat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien alueella. (kts. liite 2) 

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 19.6.2023 klo 00:01 ja torstain 22.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. 

Henkilökohtaisia avustajia koskevan lakkovaroituksen piiriin kuuluvat kaikki Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa työskentelevät henkilökohtaiset avustajat, joiden työsuhteessa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, ja jotka kuuluvat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen A palkkaryhmään. 

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 19.6.2023 klo 00:01 ja 22.6. klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. 


Muut työtaistelutoimet 

SuPer/Sote ry on tänään 31.5. julistanut määräaikaisen ja rajatun hakusaarron, joka alkaa 31.5.2023 kello 15:00 ja päättyy 14.6.2023 kello 15:00.  

Hakusaarto koskee SuPerin jäseniä, joita kielletään hakeutumasta alla lueteltuihin konserneihin kuuluvien Suomessa toimivien yritysten tarjoamaan työhön, johon sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES): 

  • Pihlajalinna Oyj ja sen kaikki tytäryhtiöt (Pihlajalinna-konserni) 
  • Irepse Oy ja sen kaikki tytäryhtiöt (Esperi-konserni) 
  • Mehiläinen Konserni Oy ja sen kaikki tytäryhtiöt (Mehiläinen-konserni) 
  • Attendo Ab ja sen kaikki tytäryhtiöt (Attendo-konserni). 

Lisäksi SuPer/Sote ry on julistanut keikkailukiellon yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES) noudattaville työpaikoille. Keikkailukielto alkaa 31.5.2023 klo 15:00 ja päättyy 14.6.2023 klo 15:00. (kts.mediatiedote) 

Keikkailukiellon aikana SuPer kieltää jäseniään hakeutumasta keikkatyöhön, johon sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES). Keikkatyöllä tarkoitetaan kaikkia alle 13 vuorokauden mittaisia työsuhteita. Kielto koskee myös työntekijöitä, joilla on ns. runko- tai raamisopimus. 

SuPer/Sote ry on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle 2.5.2023. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy 14.6.  

SuPer on antanut tänään annettujen lakkovaroitusten lisäksi aikaisemmin useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroitusten mukaiset lakot ovat toteutuneet. Lakko varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelussa on alkanut 31.5. ja lakko tietyissä yksiköissä koskien muun muassa ympärivuorokautista hoitoa ja palveluasumista alkaa 1.6.  

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto. 

Lisätietoja: 

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710 
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085