2.5.2023

SuPer: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa yksityisellä sosiaalipalvelualalla 2.5.

SuPer julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Kiellolla on vaikutuksia muun muassa hoiva-alan yrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) piirissä olevia työpaikkoja ja tehtäviä.

Työehtosopimusneuvottelut päätettiin 28.4. Sote ry:n toimesta, kun työnantajapuolella ei ollut valmiutta sopia riittävistä palkankorotuksista, joilla turvattaisiin työntekijöiden saatavuus työvoimapulan kurittamalla toimialalla. – Toimenpiteet eivät ole tarpeellisia, jos Hyvinvointiala HALI ry on valmis hyväksymään työntekijäpuolen perustellun palkankorotusesityksen, jolla pyrittiin myös tulemaan työnantajapuolta vastaan, toteaa SuPerin neuvottelija Jukka Parkkola. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 2.5.2023 klo 13.00 ja päättyy 16.5.2023 klo 13.00. Työtaistelutoimia voidaan tarvittaessa jatkaa tämän jälkeen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana järjestöjen jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ylityötä ei tehdä eikä vuoroja muuteta.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet huomattavasti jälkeen julkisen sektorin vastaavaa työtä tekevien palkoista. Nämä perusteettomat palkkaerot on korjattava, jotta alan veto- ja pitovoima saadaan turvattua, sanoo Parkkola.

Neuvottelujärjestö Sote ry, johon SuPer kuuluu, edustaa selvästi valtaosaa yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöistä. Sopimusalan piiriin kuuluu muun muassa yksityisiä hoiva-alan yrityksiä, kotipalvelu ja varhaiskasvatus.

Neuvotteluja vuoden 2023 palkankorotuksista on käyty tammikuun lopusta lähtien. Sote ry irtisanoi 31.3. työehtosopimuksen päättymään 30.4. Vaikeasta tilanteesta huolimatta neuvotteluja jatkettiin vielä huhtikuussa. 

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Sote ry:hyn kuuluvat myös Tehy ja ERTO. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto.

Lisätietoja:

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085