26.5.2016

SuPerin lausunto STM:lle henkilöstömitoituksen tarkistamisesta iäkkäiden palveluissa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on huolestunut maamme vanhustenhoidon tilasta ja erityisesti osaavan ja koulutetun hoitohenkilöstön määrän vähenemisestä eri hoito- ja hoivapaikoissa.

SuPer on tehnyt erilaisia selvityksiä henkilöstömitoituksen tasosta ja niissä on yhteneväisyyttä THL:n tekemiin selvityksiin. Ne molemmat osoittavat selvästi, että henkilöstömäärät alittavat jonkin verran nykyiset minimisuositukset. SuPerin mitoitus-selvityksissä alitus on suurempi ja mielestämme suurin syy tähän on se, että SuPer ei ole ilmoittanut toimipisteille etukäteen tekemistään tarkastuksista, kun taas tietojemme mukaan THL:n selvityksissä etukäteisilmoitus tulevista tarkastuksista näin on tehty.

Maan hallituksen asettama henkilöstömitoitus 0,4 ei perustu mihinkään todelliseen asiantuntija-arvioon, vaan se on puhtaasti ekonomistien ja poliitikkojen sopima mitoitustason lasku, jolla pyritään saamaan aikaan kustannussäästöjä.

Vanhuspalveluissa töiden organisointia ja tehostamista ei ole mahdollista toteuttaa kuten esim. teollisuuden liukuhihnatyössä. Vanhusten elämänlaadun kannalta hyvin ratkaisevaa on se, että heidän fyysisten perustarpeidensa huolehtimisen lisäksi heille turvataan myös mahdollisuus riittäviin ihmiskontakteihin.

Liian pienet henkilöstömitoitukset yhdistettynä kouluttamattomien työntekijöiden määrän kasvuun on tuhoisa yhtälö henkilöstön jaksamisen, asiakkaiden ihmisarvoisen kohtelun sekä myös kuntatalouden näkökulmasta. Suunnitellut säästöt kääntyvät yllättäviksi lisämenoiksi, kuten on käynyt usein myös hoitohenkilöstön lomautuksissa.

 

Lisää aiheesta:​