4.9.2018

SuPerin puheenjohtaja Paavola: Suomeen tarvitaan pikaisesti vanhusasiainvaltuutettu

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii toimia vanhustenhoidon pelastamiseksi. – SuPer on jo vuosia, jopa vuosikymmeniä, herätellyt päättäjiä huomaamaan vanhustenhoidon jatkuva heikentyminen. On huolestuttavaa, että kaikesta tiedosta huolimatta tähän ei ole puututtu, Paavola moittii. SuPer kannattaa vanhusasiainvaltuutetun virkaa. – Vanhusten arvostuksen on näyttävä teoissa eikä vain juhlapuheissa, Paavola vaatii.  Puheenjohtaja Paavola pitää asiasta puheenvuoron tänään Narinkkatorilla järjestettävässä tilaisuudessa.

Kristillisdemokraatit on pannut vireille kansalaisaloitteen vanhusasiainvaltuutetun virkaa varten. Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiainvaltuutetun, joka on perehtynyt ikääntyneiden asioihin ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa.

– Suomi on Euroopan vanhenevin kansa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita pysähtyneisyyttä. Vanhenemista ja vanhuutta on monenlaista, ja moni pärjää omillaan. Vanhat ihmiset, jotka tarvitsevat apua päivittäisessä elämässään, ovat myös sen ansainneet, puheenjohtaja Paavola sanoo.

– SuPer on huolissaan siitä, että vanhukset on jätetty heitteille päättäjien toimesta. Henkilökuntaa on liian vähän ja tästä johtuen hoidon laatu laskee. Kiire on pahin ongelma, ja voimavaralähtöinen hoito on vain sanahelinää. Monet poliitikot lupaavat aina kymmenen kaunista ja yhdeksän hyvää ennen vaaleja. Lupaukset jäävät sitten jotenkin vain toteutumatta. Tuntuu, että vanhuus ei ole päättäjien mielestä niin tärkeää, että yhteiskunnan pitäisi siihen sijoittaa. Ajatellaan myös, että vanha ihminen ei ole tarpeeksi tuottava. Tähän mielipiteeseen pitää saada muutos.

– Vanhusasiavaltuutettu voi olla henkilö, joka toiminnallaan kykenee saamaan muutosta yhteiskunnalliseen ajatteluun. Vanhusten elämän pitää olla monista taudeista ja toimintakykyä heikentävistä tilanteista huolimatta oikeaa elämää loppuun asti. ”Ihmistä ei saa ”haudata” ennen kuin hän kuolee.” Näin moni vakavasti sairas tai ikääntynyt toivoo. Ihminen elää viimeiseen hengenvetoon asti, Paavola muistuttaa hoitajataustallaan.

SuPerin selvitykset kertovat hoitajien huolesta hoidon laadusta ja omasta jaksamisestaan. Tämä viesti on otettava tosiaan. Liitto saa päivittäin viestiä jäseniltään, että tilanteelle on viipymättä tehtävä jotakin. Monelta on usko mennyt.SuPerin kotihoidon selvityksen (2018) mukaan työntekijöistä vain 19 prosenttia kokee, että hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin. Työnantajat rikkovat lakien määräyksiä laadukkaasta hoidosta. Työnantajat eivät myöskään puutu Työturvallisuuslain mukaisesti työntekijöiden haitalliseen kuormitukseen.

Vanhuspalvelulaki ja laatuvaatimukset ovat jääneet vain hyvän tahdon osoitukseksi, koska niissä ei ole sanktioita henkilöstömitoituksen osalta. Lisäksi hoitajamitoitukseen lasketaan nyt myös muita kuin hoitajia.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085


Lue myös:
SuPer vanhustenhoidon puolesta