SuPer vanhustenhoidossa

Vanhustenhoito on ollut kriisissä vuosia, ja tilanne on heikentynyt viime aikoina entisestään. Maan hallitus kehittää vanhustenhoitoa vaiheittain: ensimmäisessä vaiheessa huomio on ympärivuorokautisessa hoidossa ja toisessa vaiheessa kehitetään kotihoitoa.

Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1. lokakuuta 2020. Laki koskee iäkkäiden tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköitä, joissa hoitajamitoitus nousee portaittain. Lue lisää mitoituksesta täältä.

Laissa välitön työ eli hoitotyö ja välillinen työ eli ns. tukityö on erotettu toisistaan. Välilliseen työhön tulee varata erillinen henkilöstöresurssi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa vanhuspalvelujen tilaa. Lue aiheesta tarkemmin THL:n verkkosivuilta.

Vuoden 2021 seurannassa ilmeni, että ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömäärä on kasvanut hieman, mutta kasvu on kohdentunut avustavaan henkilöstöön. Lähi- ja perushoitajien määrä ei ole vanhuspalvelulain voimaantulon jälkeen toistaiseksi noussut. Seurannan mukaan joka kymmenes ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä ei yltänyt lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen toukokuussa. 

Taustalla olevat rekrytointiongelmat ja hoitajapula kertovat vanhuspalveluiden veto- ja pitovoiman ongelmista. Nämä tulee SuPerin mukaan korjata laittamalla työolot eli työn määrä, työnkuva ja palkkaus kuntoon. Lue SuPerin tiedote: THL:n selvitys: Lähi- ja perushoitajien määrä vähentynyt vanhuspalveluissa – Alan veto- ja pitovoima on korjattava (6.9.2021) 

Jotta kotihoidon veto- ja pitovoimaa saadaan nostettua, on laadittava vahvemmat ja täsmällisemmät säädökset hoidon laadun parantamiseksi ja työntekijöiden kuormittumisen helpottamiseksi. Kotihoidon henkilöstön vähimmäismitoitus on määriteltävä sitovaksi.

Kotihoitoa on ehdotettu järjestettäväksi vuorokaudenajasta riippumatta, jolloin hoitajien työ muuttuisi kolmivuorotyöksi. Tämä ei SuPerin mukaan ole mahdollista nykyisellä henkilöstömäärällä.


SuPer vaikuttaa

SuPerin vastaukset lausuntopalveluun sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain muutosehdotuksista (29.7.)

Mielipide: Vanhustenhoidon hoitajamitoitus ei ole sote-sektorin kriisin syy

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

SuPer on laatinut mitoituslaskurin vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon luottamushenkilöiden työn tueksi. Tutustu mitoituslaskuriin sekä selvityksiin vanhustenhoidosta  ja SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanjaan 


SuPer on ajanut sitovaa hoitajamitoitusta voimakkaasti  jo vuodesta 2007. Monet ongelmat johtuvat liian pienestä henkilöstömäärästä. SuPer seuraa vanhuspalvelulain noudattamista sekä vanhusten laitoshoidon ja kotihoidon tilaa ja kehottaa jäseniään ilmoittamaan epäkohdista.