Hyvä vanhustenhoito ei ole säilytystä

Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä.

Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin sanktioiden kanssa, vanhustenhoitoa on kehitettävä kokonaisuutena ja työntekijöillä on oltava aito mahdollisuus kertoa epäkohdista ilman pelkoa vastatoimista.

Vanhuspalvelulaki ja laatuvaatimukset ovat jääneet vain hyvän tahdon osoitukseksi. SuPer vaatii niihin sanktioita henkilöstömitoituksen osalta sekä parempaa valvontaa palveluiden järjestäjiltä eli kunnilta. Tarkastuslista ostettavien sote- ja vaka-palvelujen valvontaan (pdf).

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 25 toimenpidettä (pdf) vanhusten asuinpalveluiden laadun parantamiseksi. Toimenpiteitä oli laatimassa muiden muassa SuPer.

SuPer kampanjoi riittävän henkilöstömäärän puolesta

SuPerin Ilmianna haamuhoitaja -kampanja muistuttaa superilaisia ilmoitusvelvollisuudesta ja oikeudesta ilmoittaa epäkohdista niin, ettei työntekijöihin kohdistu mitään rangaistustoimenpiteitä.

Lue myös:

  1. SuPerin tuoreimmat kannanotot
  2. Selvitykset vanhuspalveluihin liittyen
  3. Teesit vanhustenhoidon kehittämiseksi
  4. SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanja