SuPer vanhustenhoidossa

Vanhustenhoidon tilan taustalla olevat rekrytointiongelmat ja hoitajapula kertovat vanhuspalveluiden veto- ja pitovoiman ongelmista. Nämä tulee SuPerin mukaan korjata laittamalla työolot eli työn määrä, työnkuva ja palkkaus kuntoon.

Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1. lokakuuta 2020. Laki koskee iäkkäiden tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköitä, joissa hoitajamitoitus nousee portaittain. Lue lisää mitoituksesta täältä. 

Laissa välitön työ eli hoitotyö ja välillinen työ eli ns. tukityö on erotettu toisistaan. Välilliseen työhön tulee varata erillinen henkilöstöresurssi.

Mitoituksen tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden 1.1.2028. SuPer vastusti mitoituksen lykkäystä voimakkaasti ja piti välttämättömänä, että 0,7:n mitoitus tulee voimaan 1.12.2023. Henkilöstömitoitusta koskevan säännöksen piti alun perin tulla voimaan täysimääräisesti 1.4.2023 päättyvän siirtymäajan jälkeen, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua merkittävään henkilöstötarpeen sekä kustannusten kasvuun. 

SuPerin mukaan veto- ja pitovoiman lisäämiselle on annettu riittävästi aikaa, mutta toimenpiteitä ei ole tehty.

Jotta kotihoidon veto- ja pitovoimaa saadaan nostettua, on laadittava vahvemmat ja täsmällisemmät säädökset hoidon laadun parantamiseksi ja työntekijöiden kuormittumisen helpottamiseksi. Kotihoidon henkilöstön vähimmäismitoitus on määriteltävä sitovaksi. 


SuPer vaikuttaa 

Viimeisin vanhustenhoitoa koskeva lausunto:
SuPerin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (5.9.2023) 

Tiedotteet ja mielipiteet vanhustenhoitoon liittyen:

SuPerin Paavola: Hyvinvointialueiden säästötoimet uhkaavat vakavasti ikääntyneiden perusoikeuksia 

Blogi: Työnantajien on noudatettava lakia myös vanhustenhoidossa 

SuPerin Paavola: Unohtaako yhteisöllinen asuminen vanhukset ja hoitajat? 

SuPerin Paavola: Vanhustenhoidon hoitajamitoituksen lykkääminen kertoo vanhusten ja hoitajien arvostuksen puutteesta 

Mielipide: Teknologia ei korvaa hoitajaa vanhustenhoidossa 

SuPerin Paavola: Hallitusohjelma pettää vanhukset ja hoitajat 

 

Mielipide: Vanhustenhoidon hoitajamitoitus ei ole sote-sektorin kriisin syy  

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

 

SuPerin vanhustenhoidon kaikki tiedotteet ja kannanotot 
Tutustu selvityksiin vanhustenhoidosta  ja SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanjaan 


SuPer on ajanut sitovaa hoitajamitoitusta voimakkaasti  jo vuodesta 2007. Monet ongelmat johtuvat liian pienestä henkilöstömäärästä. SuPer seuraa vanhuspalvelulain noudattamista sekä vanhusten laitoshoidon ja kotihoidon tilaa ja kehottaa jäseniään ilmoittamaan epäkohdista.