SuPer vanhustenhoidossa

Vanhustenhoito on ollut kriisissä vuosia, ja tilanne on heikentynyt viime aikoina entisestään. Maan hallitus kehittää vanhustenhoitoa vaiheittain: ensimmäisessä vaiheessa huomio on ympärivuorokautisessa hoidossa ja toisessa vaiheessa kehitetään kotihoitoa.

Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1. lokakuuta 2020. Laki koskee iäkkäiden tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköitä, joissa hoitajamitoitus nousee portaittain. Vuoden 2021 alusta lähtien mitoituksen tulee olla 0,55 ja vuoden 2022 alusta lähtien 0,6. Mitoituksen tulee olla 0,7 1.4.2023 lähtien.

Laissa välitön työ eli hoitotyö ja välillinen työ eli ns. tukityö on erotettu toisistaan. Välilliseen työhön tulee varata erillinen henkilöstöresurssi.

THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurannasta 6.9.2021 käy ilmi, että ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömäärä on kasvanut hieman, mutta kasvu on kohdentunut avustavaan henkilöstöön. Lähi- ja perushoitajien määrä ei ole vanhuspalvelulain voimaantulon jälkeen toistaiseksi noussut. Seurannan mukaan joka kymmenes ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä ei yltänyt lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen toukokuussa.

Taustalla olevat rekrytointiongelmat ja hoitajapula kertovat vanhuspalveluiden veto- ja pitovoiman ongelmista. Nämä tulee SuPerin mukaan korjata laittamalla työolot eli työn määrä, työnkuva ja palkkaus kuntoon.

Jotta kotihoidon veto- ja pitovoimaa saadaan nostettua, on laadittava vahvemmat ja täsmällisemmät säädökset hoidon laadun parantamiseksi ja työntekijöiden kuormittumisen helpottamiseksi. Kotihoidon henkilöstön vähimmäismitoitus on määriteltävä sitovaksi.

Kotihoitoa on ehdotettu järjestettäväksi vuorokaudenajasta riippumatta, jolloin hoitajien työ muuttuisi kolmivuorotyöksi. Tämä ei SuPerin mukaan ole mahdollista nykyisellä henkilöstömäärällä.


SuPer vaikuttaa

SuPer on laatinut mitoituslaskurin vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon luottamushenkilöiden työn tueksi. Tutustu mitoituslaskuriin.

Tutustu myös selvityksiin vanhustenhoidosta sekä SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanjaan

Lue myös


SuPer on ajanut sitovaa hoitajamitoitusta voimakkaasti  jo vuodesta 2007. Monet ongelmat johtuvat liian pienestä henkilöstömäärästä. SuPer seuraa vanhuspalvelulain noudattamista sekä vanhusten laitoshoidon ja kotihoidon tilaa ja kehottaa jäseniään ilmoittamaan epäkohdista.