SuPer vanhustenhoidossa

Vanhustenhoidon tilan taustalla olevat rekrytointiongelmat ja hoitajapula kertovat vanhuspalveluiden veto- ja pitovoiman ongelmista. Nämä tulee SuPerin mukaan korjata laittamalla työolot eli työn määrä, työnkuva ja palkkaus kuntoon.

Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1. lokakuuta 2020. Laki koskee iäkkäiden tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköitä, joissa hoitajamitoitus nousee portaittain. Lue lisää mitoituksesta täältä. 

Laissa välitön työ eli hoitotyö ja välillinen työ eli ns. tukityö on erotettu toisistaan. Välilliseen työhön tulee varata erillinen henkilöstöresurssi.

Orpon hallitus on kuitenkin esittänyt, että 0,7:n minimihoitajamitoitusta lykätään vuoteen 2028. SuPer vastusti voimakkaasti lykkäystä ja on pitänyt välttämättömänä, että 0,7:n mitoitus tulee voimaan 1.12.2023. Asiakasturvallisuuden ja alan vetovoiman parantamista ei voida enää viivästyttää.

Henkilöstömitoitusta koskevan säännöksen piti alun perin tulla voimaan täysimääräisesti 1.4.2023 päättyvän siirtymäajan jälkeen, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua merkittävään henkilöstötarpeen sekä kustannusten kasvuun. SuPerin mukaan veto- ja pitovoiman lisäämiselle on annettu riittävästi aikaa, mutta toimenpiteitä ei ole tehty.

Jotta kotihoidon veto- ja pitovoimaa saadaan nostettua, on laadittava vahvemmat ja täsmällisemmät säädökset hoidon laadun parantamiseksi ja työntekijöiden kuormittumisen helpottamiseksi. Kotihoidon henkilöstön vähimmäismitoitus on määriteltävä sitovaksi.

Kotihoitoa on ehdotettu järjestettäväksi vuorokaudenajasta riippumatta, jolloin hoitajien työ muuttuisi kolmivuorotyöksi. Tämä ei SuPerin mukaan ole mahdollista nykyisellä henkilöstömäärällä.


SuPer vaikuttaa 

Viimeisin vanhustenhoitoa koskeva lausunto:
SuPerin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (5.9.2023) 

Tiedotteet ja mielipiteet vanhustenhoitoon liittyen:
SuPerin Paavola: Hallitusohjelma pettää vanhukset ja hoitajat 
Mielipide: Vanhustenhoidon hoitajamitoitus ei ole sote-sektorin kriisin syy
SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Tutustu selvityksiin vanhustenhoidosta  ja SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanjaan 


SuPer on ajanut sitovaa hoitajamitoitusta voimakkaasti  jo vuodesta 2007. Monet ongelmat johtuvat liian pienestä henkilöstömäärästä. SuPer seuraa vanhuspalvelulain noudattamista sekä vanhusten laitoshoidon ja kotihoidon tilaa ja kehottaa jäseniään ilmoittamaan epäkohdista.