Hyvä vanhustenhoito ei ole säilytystä

Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä.

SuPer  on vaatinut, että hoitajamitoitus on kirjattava lakiin, vanhustenhoitoa on kehitettävä kokonaisuutena ja työntekijöillä on oltava aito mahdollisuus kertoa epäkohdista ilman pelkoa vastatoimista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 23.6.2020 mietintönsä koskien ns. vanhuspalvelulakia. Valiokunta esittää, että vanhuspalvelulakiin määrätään lakisääteinen henkilöstömitoitus 0,7 porrastetusti. Laki astuisi voimaan lokakuussa 2020 ja siirtymäaika on 1.4.2023 asti. 

Lue SuPerin mielipide: Hoitajajärjestö SuPer ja vanhukset kiittävät 0,7 hoitajamitoituksesta

Lue SuPerin lausunto iäkkäiden laatusuosituksesta 2020–2023

Lue SuPerin tiedote: SuPerin Paavola on tyytyväinen, että sitovaan hoitajamitoitukseen löytyi rahoitus

SuPer on vaatinut parempaa valvontaa palveluiden järjestäjiltä eli kunnilta. Lue Tarkastuslista ostettavien sote- ja vaka-palvelujen valvontaan (pdf).

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 2019 25 toimenpidettä (pdf) vanhusten asuinpalveluiden laadun parantamiseksi. Toimenpiteitä oli laatimassa muiden muassa SuPer.

SuPer on kampanjoinut riittävän henkilöstömäärän puolesta

SuPerin Ilmianna haamuhoitaja -kampanja muistuttaa superilaisia ilmoitusvelvollisuudesta ja oikeudesta ilmoittaa epäkohdista niin, ettei työntekijöihin kohdistu mitään rangaistustoimenpiteitä.

Lue myös:

  1. SuPerin tuoreimmat kannanotot
  2. Selvitykset vanhuspalveluihin liittyen
  3. Teesit vanhustenhoidon kehittämiseksi
  4. SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanja