SuPer vanhustenhoidossa

Vanhustenhoito on ollut kriisissä useita vuosia, ja tilanne on heikentynyt viime vuosina entisestään. Maan hallitus on puuttunut asiaan ja kehittää vanhustenhoitoa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan tilannetta ympärivuorokautisessa hoidossa ja toisessa vaiheessa kehitetään kotihoitoa.

Lakiuudistus tuli voimaan 1.10.2020. Lakiin on kirjattu hoitohenkilöstön minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan. Vähimmäismitoitus on lokakuun alusta 0,5 ja mitoitus tulee voimaan portaittain. Vuonna 2023 mitoituksen tulee olla vähintään 0,7.  Välitön työ eli hoitotyö ja välillinen työ eli ns. tukityö erotetaan toisistaan 1. lokakuuta alkaen.

SuPer on ajanut sitovaa hoitajamitoitusta voimakkaasti vuodesta 2007. Monin paikoin suosituksia mitoituksista ei noudatettu ja koulutettua hoitohenkilökuntaa on palkattu liian vähän. Hoidon laatu on kärsinyt tilanteesta, myös potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden kanssa on ollut ongelmia. Monet ongelmat johtuvat liian pienestä henkilöstömäärästä. SuPer on katsonut, että tilanne ei korjaannu ilman lakia.

SuPer tulee seuraamaan lain noudattamista ja kehottaa jäseniään ilmoittamaan epäkohdista.

SuPer on laatinut mitoituslaskurin vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon luottamushenkilöiden työn tueksi. Laskurin toiminta perustuu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n laskentakaavaan. Tutustu mitoituslaskuriin.

SuPer vaikuttaa

  1. SuPerin vanhustenhoidon tiedotteet ja kannanotot
  2. Selvitykset vanhustenhoidosta
  3. SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanja

Lue myös