Hyvä vanhustenhoito ei ole säilytystä

Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä.

SuPer  on vaatinut, että hoitajamitoitus on kirjattava lakiin, vanhustenhoitoa on kehitettävä kokonaisuutena ja työntekijöillä on oltava aito mahdollisuus kertoa epäkohdista ilman pelkoa vastatoimista.

Pääministeri Sanna Marin vahvisti 5. helmikuuta 2020, että hallitus on päässyt sopuun vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen yksityiskohdista ja rahoituksesta. Mitoitus toteutuu aiemmin aiotussa laajuudessaan eli sitovaksi hoitajamitoitukseksi on tulossa 0,7.

Lue SuPerin tiedote: SuPerin Paavola on tyytyväinen, että sitovaan hoitajamitoitukseen löytyi rahoitus

SuPer on vaatinut parempaa valvontaa palveluiden järjestäjiltä eli kunnilta. Lue Tarkastuslista ostettavien sote- ja vaka-palvelujen valvontaan (pdf).

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 2019 25 toimenpidettä (pdf) vanhusten asuinpalveluiden laadun parantamiseksi. Toimenpiteitä oli laatimassa muiden muassa SuPer.

SuPer on kampanjoinut riittävän henkilöstömäärän puolesta

SuPerin Ilmianna haamuhoitaja -kampanja muistuttaa superilaisia ilmoitusvelvollisuudesta ja oikeudesta ilmoittaa epäkohdista niin, ettei työntekijöihin kohdistu mitään rangaistustoimenpiteitä.

Lue myös:

  1. SuPerin tuoreimmat kannanotot
  2. Selvitykset vanhuspalveluihin liittyen
  3. Teesit vanhustenhoidon kehittämiseksi
  4. SuPer arvokkaan elämän puolesta -kampanja