11.7.2016

SuPerin puheenjohtaja Paavola SuomiAreenassa: On uskallettava olla ihmisen asialla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan kovasta asenneilmapiiristä Suomessa. Heikoimmassa asemassa olevista on aina huolehdittu maassamme, mutta nyt näyttää siltä, että jokaisen tulisi ”pärjätä omillaan”. Päättäjiltä on kadonnut kosketus suomalaisten todelliseen elämään ja arkeen. Tuloerot kasvavat ja pienituloiset, työttömät sekä sairauden ja ikääntymisen vuoksi apua tarvitsevat syrjäytyvät entistä varmemmin. Suuntaus on huolestuttava. SuPer on huolissaan vanhusten arvostuksen puutteesta, hoidon laadusta sekä vanhusten yksinäisyydestä. SuPer ja HAPT (Hoiva-alan Palveluntuottajat ry) järjestivät keskustelutilaisuuden Suomi Areenassa: Tulevaisuus on vanhusten – miten onnistua vanhustyön haasteissa?

Vanhustyö on mittavien haasteiden edessä. Vanhuksille on turvattava hyvä ja turvallinen hoito, joka luvataan STM:n ja Kuntaliiton laatusuosituksessa: ”Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen. Toimintakykyinen vanhuus parantaa elämänlaatua, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee hoitokustannusten kasvua. Hoiva- ja hoitopalveluissa tarvitaan riittävästi henkilöstöä, joka vastaa asiakkaiden toimintakykyä ja palvelujen tarvetta.”

Suurin haaste on turvata riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa, jotta vanhuksille voidaan turvata lupausten mukainen hoito. Tällä hetkellä hoidon laatu ei Suomessa ole sellainen, joka tukisi ikääntyneen kuntoutusta. Nyt ollaan tilanteessa, jossa aamupala saatetaan syödä märissä vaipoissa. Jokainen voi kokeilla itse, miltä sellainen tuntuu. Hoitajat kantavat eettistä kuormaa, kun eivät ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisivat.

SuPer on Suomen suurin vanhustenhoidon työntekijöitä edustava ammattiliitto. Liitto selvitti keväällä jäsentensä työkuormaa. Lähi- ja perushoitajista 93 prosenttia oli huolissaan hoidon laadusta. Yli puolet kyselyyn vastanneista ei ole varma, pystyykö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan. Lähi- ja perushoitajien kokema työkuorma on kasvanut oleellisesti neljässä vuodessa. Työnsä raskaaksi kokevien määrä on noussut yli viidenneksen. Vastaajista 70 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa. Työntekijöillä on vahva halu tehdä työnsä laadukkaasti asiakkaan parhaaksi, mutta tällä hetkellä siihen ei anneta mahdollisuutta.

Hallitus suunnittelee laskevansa suositusta minimihenkilöstömitoituksesta 0,5:stä 0,4:ään. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhukset jätetään heitteille ja hoitajat uupuvat lopullisesti työkuormansa alle.  Henkilöstömitoitusta ei missään nimessä saa laskea. Sote-uudistuksessa suunnitellaan kolmen miljardin euron säästötavoitteita. Tätä säästöä ei saa toteuttaa henkilöstövähennyksillä. Lähi- ja perushoitajat hoitavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia. Säästöjä ei voida toteuttaa heikentämällä esimerkiksi vanhusten, lasten tai vammaisten hoitoa. Lähi- ja perushoitajien koulutuksen ja kokemuksen tuoma osaaminen on otettava käyttöön kokonaisuudessaan. Osaamisen käytön perusteettomista rajoituksista on luovuttava.

 

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Tutustu SuPerin kannanottoihin ja kirjoituksiin vanhustenhoidosta: