21.1.2022

Verkkokolumni: Aluevaalit ovat superilaisten ykkösvaalit

Hyvinvointialueet päättävät sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista sekä pelastustoimesta. Nämä palvelut ovat kansalaisille hyvin merkittäviä palveluita. Esimerkiksi vanhuspalveluiden tulevaisuus nousee aina vaaleissa kärkeen kansalaisten huolenaiheissa ja se on ymmärrettävää.

Sosiaalipalvelujen merkityksestä keskustellaan kuitenkin liian vähän. Palveluihin kuuluu vanhuspalveluiden lisäksi vammaispalveluiden ja mielenterveyspalveluiden asiakkaiden sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Hyvinvointialueet tulevat päättämään laajasti sosiaalipalveluista ja ne koskettavat kaikkia kansalaisia. Sosiaalipalveluissa työskentelee paljon superilaisia, joten hyvinvointialueet tekevät päätöksiä koskien monen superilaisen työpaikkaa.

Kotihoidon osuutta vanhustenhoidon palveluista halutaan edelleen nostaa ja se on hyvä ja ymmärrettävä tavoite. Tällä hetkellä kotihoidon henkilöstömäärä ei ole sillä tasolla, että kotihoidon osuutta voidaan kasvattaa. THL:n juuri julkaisemien tietojen mukaan 25 prosenttia kotihoidon yksiköistä tekee viikoittain töitä liian vähällä henkilöstöllä. Vaikeimmista henkilöstön saatavuusongelmista kärsivät kotihoidon yksiköt (6 %) tekivät töitä vajaalla henkilöstöllä joka päivä tai lähes joka päivä. Kotihoidon yksiköistä 43 prosenttia ilmoitti, että ylitöitä tehdään viikoittain tai useammin. Kärjistynein työvoimapula on niissä yksiköissä, joissa ylitöitä tehdään päivittäin.

Kotihoitoon tarvitaan pysyvästi lisää koulutettua sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Jatkuvat ylityöt aiheuttavat työntekijöille kuormitusta ja jaksamisongelmia. Kotihoito ei voi toimia ylitöiden varassa, se ei ole kestävä ratkaisu. Riittämättömällä henkilöstöllä toimiminen on myös riski asiakasturvallisuudelle ja työturvallisuudelle.

Täytyy muistaa, että kotihoidossa hoidetaan myös muita kuin ikääntyneitä. Kotona hoidetaan muun muassa vammaistyön ja mielenterveystyön asiakkaita. Kotihoitoa tuleekin kehittää kokonaisuutena ja lisätä myös ympärivuorokautisen hoidon paikkoja niitä tarvitseville. Kotona hoidetaan nyt asiakkaita, jotka ovat kotihoitoon liian huonokuntoisia. Tämä kuormittaa asiakkaita sekä henkilöstöä kohtuuttomasti ja aiheuttaa jatkuvaa huolta työntekijöille.

Aluevaalit ovat mahdollisuus vaikuttaa oman alueen hyvinvointipalveluihin ja niiden järjestämiseen. Nämä päätökset vaikuttavat myös työntekijöiden työoloihin ja hyvinvointiin. Vaikuta ja äänestä vaalipäivänä 23.1.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola

Katso SuPerin teesit vaaleihin ja tutustu superilaisiin ehdokkaisiin