9.4.2020

Verkkokolumni: Hoitoalan ammattilaisten työ on tullut näkyväksi

Koronapandemia on tuonut näkyväksi sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen arvokkaan ja riskialttiin työn. Työtä tehdään lähellä asiakasta, aina ja kaikissa olosuhteissa. Etätyön mahdollisuutta ei ole, vaan työtä tehdään siellä missä asiakkaatkin ovat. Työvelvoitekin on avautunut monelle: se, mitä velvoite käytännössä tarkoittaa.

SuPer on ottanut voimakkaasti kantaa riittävään ja asianmukaiseen suojavarustukseen vanhusten- ja vammaistenhoidossa. Olemme muistuttaneet, että suojavarusteet suojaavat sekä asiakkaita että henkilökuntaa. Kaikilla on oikeus tehdä työtään turvallisissa olosuhteissa ja työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä. Myös asiakkailla on oikeus turvalliseen hoitoon kaikissa tilanteissa. Olemme keskustelleet asiasta monen tahon kanssa. Kankaisesta kasvomaskista käydään vilkasta keskustelua, eikä se todellakaan ole riittävä suoja. Olen saanut viestiä jäseniltämme, että kankaisen maskin käyttösuositusta on pidetty loukkaavana. On koettu, ettei riittävän suojautumisen tarvetta oteta vakavasti.

Osa työnantajista on vedonnut siihen, ettei heillä ole rahaa ostaa riittävästi asianmukaisia suojavarusteita. Ihmishenkien suojaamiseen on kuitenkin löydyttävä rahaa, se on selvä. On myös kerrottu, että asianmukaisia suojia säästetään varsinaisia tartuntoja varten. Näinhän tilanne ei saa olla, sillä nimenomaan ennaltaehkäisyllä on suuri merkitys. Suojavarusteita voidaan kyllä tarvittaessa valmistuttaa lisää.

Koronakriisin keskellä käydään myös työehtosopimusneuvotteluja. Kuntasektorilla ja yksityisellä sektorilla neuvottelut ovat todella haastavat. Työnantajat vetoavat heikkoon taloudelliseen tilanteeseen ja kokevat vaatimuksemme kohtuuttomiksi. SuPer pitää kuitenkin kohtuullisista tavoitteistaan kiinni, sillä hoitoalan ammattilaisten toimeentulo on turvattava myös kriisin jälkeen. Alan epäkohtia on korjattava ja työoloja parannettava. Hoitoala on ollut säästötoimien kohteena jo kauan eikä koskaan tunnu olevan riittävästi rahaa alan tervehdyttämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen sektoreista puhutaan usein vain kulueränä. Todellisuudessa hoitoalan työllä on rahallista arvoa. Hoitoalan ammattilaiset yrittävät pelastaa myös taloutta hoitamalla koronakriisiä mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Normaalioloissakin hoiva-alat varmistavat ihmisten työssäkäynnin. Ennaltaehkäisevällä työllä on suuri taloudellinen merkitys, joka näkyy yleensä vasta pitkällä aikavälillä.

Sote-alan henkilöstö on nyt kovilla. Työtä tehdään kovassa paineessa ja epävarmuudessa. Hyvä koulutus antaa paremmat valmiudet toimia myös poikkeusoloissa, sillä ammatillisuus on kaiken pohja. Se auttaa myös kriisitilanteesta selviytymisessä. Omasta jaksamisesta on kuitenkin muistettava pitää huolta. Myös hoitoalan ammattilaisella poikkeusolot verottavat jaksamista. Ammattilainenkin on ennen kaikkea ihminen. Kaikilla on lisäksi oma elämäntilanne, johon kriisi on osunut todella yllättäen ja nopeasti. Sen kokonaisuuden kanssa kaikki nyt elämme. Tästäkin tilanteesta selviämme yhdessä ja kriisi on ennemmin tai myöhemmin ohi.
 
Voimia kaikille ja hyvää pääsiäistä
 
Silja Paavola
puheenjohtaja