18.3.2020

Verkkokolumni: Vanhusten hoitajat ovat etulinjassa taistelemassa koronavirusta vastaan

Superilaisia työskentelee paljon vanhustenhoidossa, joka on eturintamassa koronavirusepidemian torjunnassa. Asiakkaat ovat iäkkäitä ja monisairaita ja tarvitsevat paljon apua. Kotihoidossa yhden asiakkaan luona saattaa käydä useita eri hoitajia. Asiakkaan ja hoitajan suojaaminen on todella tärkeää koko viruksen leviämisen hidastamisessa ja epidemian vaikutusten lieventämisessä.

SuPer on kertonut päättäjille, miten kotihoidossa voidaan suojata kaikki. Asiakkaan ja hoitajien kohtaamisten tulee olla mahdollisimman vähäisiä tässä tilanteessa. Se ei tietenkään ole toivottavaa normaalioloissa, mutta näin poikkeusoloissa vähäinen kontaktien määrä on keskeinen suojautumiskeino. On myös pyrittävä siihen, että asiakkaan luona käy mahdollisimman vähän eri työntekijöitä. Käyntiaikoja tulee pidentää ja samalla yksittäisten altistusten määrää vähentää.

Työntekijöiden liikkuvuutta tiimien välillä täytyy rajata myös muualla kuin kotihoidossa. Asiakaskäyntien selkeä reitittäminen on yksi turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Toiminnanohjaukseen on saatava uudet linjaukset välittömästi tai asiakaskäyntien jakaminen on siirrettävä tiimien omaksi tehtäväksi. Suojavaatteiden riittävyydestä tulee huolehtia. Etäyhteyksien mahdollisuuksia tulee tutkia ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Poikkeustilan toimet tulevat lisäämään asiakkaiden yksinäisyyden tunnetta, mutta tärkeintä on turvata ihmisten henki. Etäyhteyksillä voidaan luoda turvallinen yhteys ja säilyttää se tilanteesta huolimatta.

Vaikka alan ammattilaiset on koulutettu toimimaan myös kriiseissä, on koronavirusepidemia uusi tilanne, joka tuo epävarmuutta meille kaikille. Superilaiset tekevät arvokasta työtä joka päivä, kriisitilanteissa ja normaalioloissa. Työn vaativuuden ja arvostuksen tulee näkyä myös palkassa ja työloissa, pelkät sanat eivät tuo toimeentuloa.

Hoitoalan ammattilaiset tekevät työtä myös silloin, kun muita kansalaisia kehotetaan pysymään kaukana muista ihmisistä. Tämä koskee myös varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Suunnitteilla olevat lomautukset eivät ole ratkaisu yhtään mihinkään, vaan syventävät ongelmia.

Olemme Suomessa ja maailmanlaajuisesti tilanteessa, joka koettelee kaikkia kansalaisia tavalla tai toisella. Hoitoalan henkilöstön tehtävä on yhä vahvemmin suojata myös omaa terveyttään kansalaisten terveyden lisäksi. Koronavirusepidemiassa tämä on ratkaiseva tekijä. Jos hoitohenkilökunta sairastuu, terveydenhuolto kuormittuu kestämättömästi. Tarkoituksena epidemian hidastamisessa on, että kaikki apua tarvitsevat voidaan hoitaa, myös asiakkaat, joilla on muita sairauksia kuin koronaviruksen aiheuttama.

Oman terveyden suojaaminen ei ole vain työntekijän oma tehtävä, vaan se on myös työnantajan vastuulla. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kyettävä muuttamaan toimintaa niin, että viruksen torjunnassa keskeisten ammattilaisten terveys ja työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa.

SuPerin ja Tehyn kampanja Olen osa ratkaisua kertoo siitä, että hoitoalan ammattilaiset ovat ratkaisu, eivät ongelma. Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja haluamme, että meille annetaan siihen mahdollisuus.

Silja Paavola
puheenjohtaja