Neuvottelukierros 2020

Superilaisia koskevat työehtosopimukset päättyivät maaliskuun lopussa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Neuvottelujen tulos vaikuttaa kaikkien jäsenten arkeen, koska neuvotteluissa sovitaan työsuhteen ehdoista.

Ajankohtaista neuvotteluista:

AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto AVAINTES-alalla ja neuvotteluita tukeneissa sairaanhoitopiireissä päättyi 30.6.2020 klo 23.59.

Tiedote 1.7.: SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Jäsenille: Sopimusten ydinkohdat

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sopimus

Tiedote 27.6.: SuPer, Tehy ja ERTO: Sosiaalipalvelualalla palkkaeroa pienennetään kuntasektoriin nähden ja kiky-tunnit poistuvat

Jäsenille: SOSTES-sopimuksen ydinkohdat

Terveyspalvelualalle sopimus

Tiedote 26.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Palkankorotukset yleiskorotuksina ja kiky-tunnit poistuvat – terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty

Jäsenille: TPTES-sopimuksen ydinkohdat

Video: Avaintes-, Seure- ja YTHS-aloille sopimukset


Lue oman sopimusalasi neuvottelutilanteesta:

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus  Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus  Terveyspalvelualan työehtosopimus  Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus


Tiedotteet

 

 

 

SuPerin ja Tehyn tiedotteet:

28.5. SuPer ja Tehy: Sote-sopimus tulee ja kikyt lähtevät – kunta-alan neuvottelutulos hyväksytty
27.5. SuPer ja Tehy: Kunta-alalle syntyi neuvottelutulos
30.4. SuPer ja Tehy eivät hyväksy ratkaisuesitystä: Koronakriisissä kamppaileville tarjolla heikennyksiä
26.4. Tehy ja SuPer: Koronakaranteenista johtuva palkanmaksuvelvollisuus saatava tyTyöehtosopimukseen
6.4. Tehy ja SuPer: Kehysriihen päätöksillä vahvistettava sosiaali- ja terveydenhuoltoa
1.4. Tehy ja SuPer: Valtiovallan tuki kunnille auttaisi myös neuvottelupöydässä
19.3. SuPer ja Tehy tasa-arvon päivänä: KT:n esitys neuvotteluratkaisuksi surullinen viesti hoitajille
16.3. Tehy ja SuPer: Työmarkkinaneuvottelut keskeytettävä heti poikkeustilan takia
13.3. Tehy ja SuPer: Kuntaneuvotteluja kiirehdittävä, sote-ala priorisoitava
28.2. Tehy ja SuPer: Alakohtainen sote-sopimus pelastaisi hoitoalan
17.2. Tehy ja SuPer: Yksityinen ja julkinen sote-ala molemmat palkkakuopassa
15.1. SuPerin ja Tehyn tavoitteena sekä palkankorotukset että tasa-arvo-ohjelma
14.1. Tehy ja SuPer: Kärkitavoitteina palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma, kiky-tuntien poisto ja sote-sopimus

Blogit ja kolumnit:

28.5. Kunta-alan tiukoissa neuvotteluissa saavutettiin ratkaisu – sote-alan oma työ- ja virkaehtosopimus astuu voimaan 1.9.2021
7.5. Työntekijät ovat työnantajan suurin voimavara
30.4. Huolehdimme SuPerin jäsenten eduista: sopimusesitys oli hoitajan kannalta heikko
29.4. Vappu − hoitotyöväen juhla?
27.4. Hoitajapula estää valmiuslain lakkauttamisen
15.4. Sote-sopimuksen jarruttaminen ei ole kenenkään etu

 

SuPerin, Tehyn ja ERTOn tiedotteet:

1.7.: SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos
26.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Palkankorotukset yleiskorotuksina ja kiky-tunnit poistuvat – terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty
24.6.: SuPer, Tehy ja ERTO: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos
23.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Terveyspalvelualalle neuvottelutulos
18.6.: SuPer, Tehy ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – Vaikutuksia hoivayrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen
17.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Sopimusshoppailulle piste – Ylityö- ja vuoronvaihtokielto nyt myös AVAINTAn vanhuspalveluihin ja viiteen uuteen sairaanhoitopiiriin
16.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin
12.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin
10.6. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Avaintan sopimusalalle ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin
9.3. SuPer, Tehy ja ERTO: Luottamuspula hankaloittaa yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja
30.1. SuPer, Tehy ja ERTO: Hoivakriisi ei ole poistunut – Yksityiselle sote-sektorille saatava palkankorotukset ja merkittäviä parannuksia työhyvinvointiin

SuPerin tiedotteet:

8.4. SuPer: Hoivakodeissa tarvitaan työntekijöitä myös koronakriisin jälkeen
3.4. SuPerin Paavola: Yksityisillä hoito- ja hoiva-aloilla joustetaan kriisistä toiseen mutta työnantajat haluavat vain lisää heikennyksiä
29.1. Yksityinen hoiva-ala tarvitsee palkankorotukset


Me emme ole ongelma, me olemme ratkaisu


Neuvotteluja sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta käydään nyt. SuPer ja Tehy käynnistivät 28. helmikuuta yhteisen kampanjan teemalla: Me emme ole ongelma, me olemme ratkaisu. Korjaamalla hoitoalan olosuhteita ja palkkoja voidaan turvata alan vetovoima ja kasvava palvelutarve.

Lue lisää miten voit osallistua kampanjaan »

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 


Neuvottelujen kulku

Mistä asioista työehtosopimusneuvotteluissa neuvotellaan? Lue lisää »

Neuvottelujen tavoitteet

PALKANKOROTUKSET: SuPer ja Tehy vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavaa palkankorotusta.

TASA-ARVO-OHJELMA: Liitot vaativat palkka-ohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa naisvaltaisten sote-alojen palkkoja niin, että ero miesvaltaisiin aloihin kuroutuu umpeen. Tasa-arvo-ohjelmaan haetaan rahaa valtiolta.

KIKY-TUNTIEN POISTO: SuPer ja Tehy katsovat, että kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista.

SOTE-SOPIMUS: Kunta-alalle tavoitellaan sote-alan omaa työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

På svenska: Förhandlingsrundan 2020