Neuvottelukierros 2020

Superilaisia koskevat työehtosopimukset päättyvät maaliskuun lopussa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Neuvottelut uusista sopimuksista ja niiden tulokset koskevat kaikkia jäseniä. Neuvottelujen tulos vaikuttaa arkeesi, koska neuvotteluissa sovitaan työsuhteesi ehdoista. Seuraamalla SuPerin verkkosivuja ja some-kanavia pysyt ajan tasalla.

 

Ajankohtaista neuvotteluista:

Tehy ja SuPer: Valtiovallan tuki kunnille auttaisi myös neuvottelupöydässä

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer vetoavat sekä työnantajaan että valtioon, jotta hoitoalan henkilöstön toimeentulosta ja työhyvinvoinnista huolehditaan nyt ja tulevaisuudessa. Järjestöt edellyttävät valtiovallan tukea kuntien tiukkaan taloustilanteeseen ja samalla vetoavuksi hyvin nihkeästi edenneisiin kuntaneuvotteluihin.

Lue tiedote kokonaisuudessaan

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 31.3.

Neuvottelut jatkuivat tiukoissa tunnelmissa. Vaikka joissakin asioissa on aiemmin ollut varovaista edistymistä, ovat osapuolet tärkeimpien asioiden osalta vielä hyvin kaukana toisistaan. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on reilun vuoden aikana eletty jatkuvaa hoivakriisin aikaa ja nyt koronapandemia asettaa superilaiset hoitajat uuden vakavan tilanteen eteen.

Työnantajapuoli haluaa tässäkin tilanteessa heikentää työehtosopimuksen määräyksiä ja työoloja. Alan vetovoimaisuuden kannalta työnantajilla on kriisitilanteessa näytön paikka! Rakennetaan sosiaalipalvelualalle sovitun mukaisesti kannustava palkkausjärjestelmä, otetaan kiinni perusteettomat palkkaerot kuntasektorin ja yksityisen sosiaalipalvelualan välillä, puututaan alaa vaivaaviin rakenteellisiin ongelmiin, kuten ylitöiden kiertämiseen sekä paikalliseen saneluun ja huomioidaan naisvaltaisten alojen työehtojen jälkeenjääneisyys. Työantajilta toivoisi nyt joustavuutta, superilaiset ovat vastanneet koronankriisin vaatimuksiin ja joustavat tällä hetkellä poikkeusoloissa.

Neuvotteluja jatketaan vaikeassa tilanteessa torstaina 2.4.

AVAINTA-neuvottelut 31.3. peruuntuivat

AVAINTA neuvottelut jouduttiin peruuttamaan tältä päivältä. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 1.4.

 


 

 

  


Lue oman sopimusalasi neuvottelutilanteesta:

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus  Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus  Terveyspalvelualan työehtosopimus  Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus


Tiedotteet

 

 

 

SuPerin ja Tehyn tiedotteet:

31.3. Tehy ja SuPer: Valtiovallan tuki kunnille auttaisi myös neuvottelupöydässä
19.3. SuPer ja Tehy tasa-arvon päivänä: KT:n esitys neuvotteluratkaisuksi surullinen viesti hoitajille
16.3. Tehy ja SuPer: Työmarkkinaneuvottelut keskeytettävä heti poikkeustilan takia
13.3. Tehy ja SuPer: Kuntaneuvotteluja kiirehdittävä, sote-ala priorisoitava
28.2. Tehy ja SuPer: Alakohtainen sote-sopimus pelastaisi hoitoalan
17.2. Tehy ja SuPer: Yksityinen ja julkinen sote-ala molemmat palkkakuopassa
15.1. SuPerin ja Tehyn tavoitteena sekä palkankorotukset että tasa-arvo-ohjelma
14.1. Tehy ja SuPer: Kärkitavoitteina palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma, kiky-tuntien poisto ja sote-sopimus


SuPerin, Tehyn ja ERTOn tiedotteet:

9.3. SuPer, Tehy ja ERTO: Luottamuspula hankaloittaa yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja
30.1. SuPer, Tehy ja ERTO: Hoivakriisi ei ole poistunut – Yksityiselle sote-sektorille saatava palkankorotukset ja merkittäviä parannuksia työhyvinvointiin

SuPerin tiedote 29.1. Yksityinen hoiva-ala tarvitsee palkankorotukset

 


Me emme ole ongelma, me olemme ratkaisu


Neuvotteluja sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta käydään nyt. SuPer ja Tehy käynnistivät 28. helmikuuta yhteisen kampanjan teemalla: Me emme ole ongelma, me olemme ratkaisu. Korjaamalla hoitoalan olosuhteita ja palkkoja voidaan turvata alan vetovoima ja kasvava palvelutarve.

Lue lisää miten voit osallistua kampanjaan »

 

 

 

 

 

  

 

 


Neuvottelujen kulku

Mistä asioista työehtosopimusneuvotteluissa neuvotellaan? Lue lisää »

 

Neuvottelujen tavoitteet

PALKANKOROTUKSET: SuPer ja Tehy vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavaa palkankorotusta.

TASA-ARVO-OHJELMA: Liitot vaativat palkka-ohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa naisvaltaisten sote-alojen palkkoja niin, että ero miesvaltaisiin aloihin kuroutuu umpeen. Tasa-arvo-ohjelmaan haetaan rahaa valtiolta.

KIKY-TUNTIEN POISTO: SuPer ja Tehy katsovat, että kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista.

SOTE-SOPIMUS: Kunta-alalle tavoitellaan sote-alan omaa työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

 

På svenska: Förhandlingsrundan 2020