Neuvottelukierros 2020

Superilaisia koskevat työehtosopimukset päättyvät maaliskuun lopussa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Neuvottelut uusista sopimuksista ja niiden tulokset koskevat kaikkia jäseniä. Neuvottelujen tulos vaikuttaa arkeesi, koska neuvotteluissa sovitaan työsuhteesi ehdoista. Seuraamalla SuPerin verkkosivuja ja some-kanavia pysyt ajan tasalla.

Ajankohtaista neuvotteluista:

Neuvottelut yksityisellä terveyspalvelualla (TPTES) jatkuivat 9.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa jatkettiin keskustelua kaikista keskeisistä tavoitteista. Kuten edelliselläkin kerralla, myös tänään keskiössä olivat palkkausjärjestelmään liittyvät asiat. Neuvottelut jatkuvat 17.4.

Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 9.4.

Neuvottelut jatkuivat rauhallisissa tunnelmissa. Kävimme läpi neuvotteluihin vaikuttavan tilannekuvan ja jatkosuunnitelmat neuvotteluiden edistämiseksi. Tällä kertaa keskityimme työehtosopimuksen teknisiin muutoksiin ja muutamaan työaika- ja poissaoloparannukseen. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 17.4.

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 8.4.

Ennen lyhyttä pääsiäistaukoa neuvotteluissa käytiin läpi SuPerin ja muiden työntekijäjärjestöjen uutta, kohtuullista ja oikeudenmukaista esitystä työehtosopimuksen kehittämiseksi. Työnantajapuoli otti vastaan esitykset, mutta ymmärrystä tai halua korjata alaa vaivaavia rakenteellisia ongelmia ei tunnu edelleenkään olevan.

 

Hoitajat yrittävät pelastaa myös taloutta hoitamalla koronakriisiä mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Hoitajien tekemällä työllä on rahallista arvoa yhteiskunnalle. SuPerin jäsenet sote- ja varhaiskasvatuksen sektoreilla eivät ole vain kuluerä. Kannustava palkkausjärjestelmä, reilut palkankorotukset ja työehtosopimuksen kehittäminen siten, ettei väärinkäytöksiä pääse syntymään, on se suunta, johon SuPer haluaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta kehittää.

 

Alalle ei saada, eikä sinne jää, koulutettua henkilöstöä, jos työllä ei voi elää, eikä työn vaativuutta huomioida palkassa. Työnantajapuoli vastustaa myös periaatteellisesti tasa-arvon kehittämistä sosiaalipalvelualalla.

 

Vaikeuksista huolimatta neuvotteluja jatketaan tiistaina 14.4.

Tiedote 8.4.: SuPer: Hoivakodeissa tarvitaan työntekijöitä myös koronakriisin jälkeen

Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 8.4.

Neuvottelut jatkuivat ratkaisuhakuisesti. Työnantajaliitto esitti ensimmäistä kertaa luonnoksen allekirjoituspöytäkirjasta, joka sisältää neuvotteluratkaisuun tähtääviä elementtejä. SuPer ja muut työntekijäjärjestöt näkivät hyvänä, että asiassa edetään, mutta esityksen sisältö muun muassa palkankorotuksista, tes-muutoksista ja kiky-tunneista ei vielä ole sellainen, jonka puitteissa voitaisiin edetä. Neuvottelut sopimuksen aikaan saamiseksi jatkuvat kuitenkin hyvässä hengessä. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 14.4.

Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 7.4.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Kiperimpänä asiana ovat edelleen vaatimuksemme sote-alan omasta työehtosopimuksesta sekä kiky-tuntien poistaminen. Keskusteluissa ei tapahtunut lähentymistä. Seuraavan kerran osapuolet tapaavat vasta pääsiäisen jälkeen 14.4.


 

 


Lue oman sopimusalasi neuvottelutilanteesta:

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus  Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus  Terveyspalvelualan työehtosopimus  Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus


Tiedotteet

 

 

 

SuPerin ja Tehyn tiedotteet:

6.4. Tehy ja SuPer: Kehysriihen päätöksillä vahvistettava sosiaali- ja terveydenhuoltoa
1.3. Tehy ja SuPer: Valtiovallan tuki kunnille auttaisi myös neuvottelupöydässä
19.3. SuPer ja Tehy tasa-arvon päivänä: KT:n esitys neuvotteluratkaisuksi surullinen viesti hoitajille
16.3. Tehy ja SuPer: Työmarkkinaneuvottelut keskeytettävä heti poikkeustilan takia
13.3. Tehy ja SuPer: Kuntaneuvotteluja kiirehdittävä, sote-ala priorisoitava
28.2. Tehy ja SuPer: Alakohtainen sote-sopimus pelastaisi hoitoalan
17.2. Tehy ja SuPer: Yksityinen ja julkinen sote-ala molemmat palkkakuopassa
15.1. SuPerin ja Tehyn tavoitteena sekä palkankorotukset että tasa-arvo-ohjelma
14.1. Tehy ja SuPer: Kärkitavoitteina palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma, kiky-tuntien poisto ja sote-sopimus

 

SuPerin, Tehyn ja ERTOn tiedotteet:

9.3. SuPer, Tehy ja ERTO: Luottamuspula hankaloittaa yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja
30.1. SuPer, Tehy ja ERTO: Hoivakriisi ei ole poistunut – Yksityiselle sote-sektorille saatava palkankorotukset ja merkittäviä parannuksia työhyvinvointiin

SuPerin tiedoteet

8.4. SuPer: Hoivakodeissa tarvitaan työntekijöitä myös koronakriisin jälkeen
3.4. SuPerin Paavola: Yksityisillä hoito- ja hoiva-aloilla joustetaan kriisistä toiseen mutta työnantajat haluavat vain lisää heikennyksiä
29.1. Yksityinen hoiva-ala tarvitsee palkankorotukset

 


Me emme ole ongelma, me olemme ratkaisu


Neuvotteluja sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta käydään nyt. SuPer ja Tehy käynnistivät 28. helmikuuta yhteisen kampanjan teemalla: Me emme ole ongelma, me olemme ratkaisu. Korjaamalla hoitoalan olosuhteita ja palkkoja voidaan turvata alan vetovoima ja kasvava palvelutarve.

Lue lisää miten voit osallistua kampanjaan »

 

 

 

 

 

  

  

 

 


Neuvottelujen kulku

Mistä asioista työehtosopimusneuvotteluissa neuvotellaan? Lue lisää »

 

Neuvottelujen tavoitteet

PALKANKOROTUKSET: SuPer ja Tehy vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavaa palkankorotusta.

TASA-ARVO-OHJELMA: Liitot vaativat palkka-ohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa naisvaltaisten sote-alojen palkkoja niin, että ero miesvaltaisiin aloihin kuroutuu umpeen. Tasa-arvo-ohjelmaan haetaan rahaa valtiolta.

KIKY-TUNTIEN POISTO: SuPer ja Tehy katsovat, että kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista.

SOTE-SOPIMUS: Kunta-alalle tavoitellaan sote-alan omaa työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

 

På svenska: Förhandlingsrundan 2020