Att kandidera och rösta i valet av kandidater till förbundsstyrelse

Vem kan kandidera till förbundsstyrelse?

I valet av kandidater till förbundsstyrelse kan kandidera alla valbara SuPer-medlemmar. Valbara är ordinarie och företagarmedlemmar som har blivit medlemmar i någon av SuPers fackavdelningar senast 31.12.2023.

Hur nominerar man kandidater till förbundsstyrelsen?

I förbundsstyrelsevalet nomineras kandidater i två etapper. Först nominerar fackavdelningarna sina egna kandidater och av dessa röstar man i fackavdelningarnas gemensamma valkretsmöten fram lika många kandidater som valkretsen i fråga har mandat i förbundsstyrelsen.

Fackavdelningens kandidater nomineras på fackavdelningens höstmöte utifrån de förslag som kommer från valbara medlemmar i mötet. Fackavdelningen ska nominera till kandidater alla de valbara medlemmar som föreslås i mötet och som ger sitt samtycke till kandidaturen. Både kandidaten och den som föreslår henne/honom ska tillhöra samma valkrets men behöver inte representera samma fackavdelning. Om kandidaten själv inte kan närvara vid mötet ska hon/han ge ett skriftligt samtycke till kandidaturen i förväg.

Det är dock viktigt att komma ihåg att samma medlem endast kan nomineras av en fackavdelning och medlemmen kan bara ge sitt samtycke på en kandidathandling.

Jag skulle vilja kandidera i förbundsstyrelsevalet, hur ska jag gå till väga?

Vill du kandidera i förbundsstyrelsevalet ska du delta i din fackavdelnings höstmöte och be att någon valbar medlem i din fackavdelning föreslår dig som kandidat i mötet. Har du ingen möjlighet att delta i höstmötet kan du redan i förväg be att någon annan valbar SuPer-medlem som tillhör samma valkrets som du föreslår dig som kandidat i sin fackavdelnings höstmöte. I så fall måste du redan före mötet ge ett skriftligt samtycke till kandidaturen.

Tänk dock på att du bara kan nomineras av en fackavdelning och du kan endast ge ditt samtycke en gång.

Jag blev tillsagd att jag inte kan kandidera i förbundsstyrelsevalet då det redan finns tillräckligt med kandidater i vår valkrets. Kan man göra så?

Nej, det kan man inte. Antalet kandidater i valkretsen är inte på något sätt begränsat och ingen valbar medlem kan förhindras att kandidera i förbundsstyrelsevalet.

Vad är ett valkretsmöte?

Valkretsmöte är ett gemensamt möte för valkretsens alla fackavdelningar. I valkretsmötet väljer man genom att rösta valkretsens kandidat/kandidater till förbundsstyrelsemedlemmar bland de kandidater fackavdelningarna har nominerat. Mötet hålls samma dag i alla valkretsar, dvs. den 2.3.2024. Varje fackavdelning väljer sina mötesrepresentanter på sitt höstmöte.

Hur ska jag komma med i valkretsmötet för att vara med och välja valkretsensens gemensamma kandidater till förbundsstyrelsen?

Man väljer de gemensamma kandidaterna för din valkrets i valkretsmötet 2.3.2024. Varje fackavdelning inom valkretsen får skicka ett antal representanter till mötet. Antalet representanter baseras på fackavdelningens medlemsantal. Representanterna väljer valkretsens gemensamma kandidater genom att rösta.

Vill du representera din fackavdelning i ert valkretsmöte ska du delta i fackavdelningens höstmöte och meddela att du vill bli valkretsmötesrepresentant. Finns det fler medlemmar som visar intresse för uppdraget än antalet mötesrepresentanter som fackavdelningen får skicka till mötet, ska representanterna väljas genom att rösta i höstmötet.

Var får jag mer information om valet av förbundsstyrelsekandidater?

Du får mer information till exempel i Valguide för varje medlem, som du kan skriva ut på dessa valsidor under rubriken Valmaterial. Du kan även skicka din fråga till  liittokokousvaalit@superliitto.fi eller kontakta din fackavdelning.