Järjestöasiantuntijoiden aluejako

Kaikilla ammattiosastoilla on liiton toimistolla oma yhteyshenkilö, joka auttaa ja neuvoo alueensa ammattiosastotoimijoita yhdistystoimintaan ja muuhun ammattiosaston käytännön toimintaan liittyvissä asioissa. Yhteyshenkilöinä toimivat yleishallinnon järjestötiimissä työskentelevät järjestöasiantuntijat, joista jokaisella on oma maantieteellinen vastuualueensa.

Järjestöasiantuntijat kouluttavat ja tukevat ammattiosastotoimijoita sekä antavat ammattiosastoille vinkkejä ja apua esimerkiksi työpaikkakäyntien järjestämiseen, nuorten toimintaan, jäsenhankintaan sekä uusien toimijoiden kartoittamiseen. Järjestöasiantuntijoiden aluejako ja yhteystiedot löytyvät täältä.