Super työttömyyskassan jäsenyys

Liity Super työttömyyskassaan

Liity jäseneksi – vain työttömyyskassan jäsen voi saada ansiosidonnaista päivärahaa.

Voit hakea Super työttömyyskassan jäsenyyttä, jos olet alle 68-vuotias, sinulla on ammatillinen koulutus ja työskentelet työ- tai virkasuhteessa sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalalla tai opiskelet alalle.

Hae työttömyyskassan jäsenyyttä liittoon liittyessäsi myös, vaikka et juuri silloin olisi työssä. Ilmoita työtietosi Oma SuPer -jäsenpalvelussa tai työsuhdetietojen ilmoituslomakkeella heti kun saat työtä. Ilmoituksesi perusteella sinut merkitään myös Super työttömyyskassan jäseneksi.

Työttömyyskassajäsenyys voi alkaa kun olet työssä ja saat palkkaa. Palkattoman vapaan aikana sinua ei voida rekisteröidä työttömyyskassan jäseneksi etkä voi vaihtaa jäsenyyttä toisesta työttömyyskassasta Super työttömyyskassaan tai päinvastoin.

Palkattomia vapaita ovat muun muassa sellainen sairausloma ja äitiysloma tai vastaava, jonka ajalta työnantajasi ei maksa palkkaa. Tällöin saat pääsääntöisesti etuutta Kelasta. Työttömyyskassan jäsenyys ei myöskään voi alkaa lomautuspäivänä, koska päivä on palkaton. Jos olet vuorotteluvapaalla, ei työttömyyskassan vaihto tai työttömyyskassaan liittyminen ole mahdollista.

Sinut voidaan merkitä jäseneksi työttömyyskassaan myös osa-aikatyön aikana. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Jos teet lyhytaikaisia sijaisuuksia tai keikkailet, ilmoita Oma SuPer -jäsenpalvelussa tai työsuhdetietojen ilmoituslomakkeella mikä oli ensimmäinen palkallinen päiväsi. Jäsenyytesi Super työttömyyskassasta alkaa juuri tuona ensimmäisenä palkallisena päivänä.   

Miten vaihdan kassaa?

Jos siirryt toisesta liitosta/kassasta SuPerin ja Super työttömyyskassan jäseneksi, valtuuta SuPer hoitamaan ero edellisestä liitosta/kassasta. Älä siis eroa itse. SuPer tekee edelliseen liittoon/kassaan eroilmoituksen vasta kun olet ilmoittanut työn alkamisesta ja sinut on voitu merkitä Super työttömyyskassan jäseneksi ensimmäisestä palkallisesta päivästä lähtien. Jäsenyys edellisessä liitossa ja kassassa päätetään Super työttömyyskassaan liittymistä edeltävään päivään.

Miten maksan kassan jäsenmaksun?

Helpoin tapa hoitaa SuPerin jäsenmaksu on jättää SuPerin valtakirja työnantajalle. Valtakirjalla työnantaja voi periä jäsenmaksun suoraan palkastasi. Sinun tehtäväksesi jää tarkistaa palkkalaskelmasta, että maksu on peritty. Jos sinulla on useita työnantajia, jätä valtakirja kaikille työnantajillesi. Tulosta valtakirja kätevästi Oma SuPer -jäsenpalvelusta.   

Super työttömyyskassa ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ovat toisistaan erillään olevia organisaatioita. Jos olet sekä SuPerin että Super työttömyyskassan jäsen, palkasta maksettava 1,2 %:n suuruinen jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun.

Työttömyyskassan jäsenyys ei aiheuta SuPerin jäsenille ylimääräisiä jäsenmaksuja.

Jos aloitat yritystoiminnan, huomioi, että päätoimisena yrittäjänä jäsenyytesi Super työttömyyskassassa voi jatkua enintään 18 kuukauden ajan yritystoiminnan alkamisesta lukien. Tutustu yrittäjän työttömyysturvaan www.yrittajakassa.fi

Opiskelija, aktivoi Super työttömyyskassan jäsenyys ja kerrytä työssäoloehtoa opiskeluaikaisilla töillä. Lue lisää täältä

Lisätietoa saat myös Super työttömyyskassan verkkosivuilta