Usein kysyttyä yrittäjäjäsenyydestä

Milloin voi olla SuPerin yrittäjäjäsen?
Milloin yritystoiminta on päätoimista?
Jos yritystoiminta on sivutoimista, millainen on jäsenyys SuPerissa?
Mikä on yrittäjäjäsenen jäsenmaksu ja mitä sillä saa?
Jos yrittäjänä toimiva henkilö ei ole entuudestaan SuPerin jäsen, miten silloin toimitaan?
Mikä on YEL-vakuutus?
Millaiset ovat SuPerin vakuutusedut yrittäjille ja muille jäsenille?
Mikä on potilasvakuutus ja mitä se korvaa?
Voinko toimia kevytyrittäjänä sote-sektorilla?


Milloin voi olla SuPerin yrittäjäjäsen?

Jos henkilön yritystoiminta sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla on päätoimista, hänen kannattaa liittyä SuPerin yrittäjäjäseneksi. Jäsenyys edellyttää, että henkilöllä on vähintään toisen asteen tutkinto sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla.
 

Milloin yritystoiminta on päätoimista?

Yrittäjyys katsotaan päätoimiseksi, jos työmäärä on niin suuri, että henkilö ei voi ottaa vastaan kokoaikatyötä. TE-toimisto arvioi asian tapauskohtaisesti.
 

Jos yritystoiminta on sivutoimista, millainen on jäsenyys SuPerissa?

Jos henkilö on palkkatyöntekijä ja tekee yrittäjyyttä sivutoimisesti, henkilö on SuPerissa palkkatyöntekijäjäsen ja maksaa jäsenmaksua vain palkkatyöstä 1,2 %.
 

Mikä on yrittäjäjäsenen jäsenmaksu ja mitä sillä saa?

Päätoimisen yrittäjän jäsenmaksu on 10 euroa kuukaudessa. Yrittäjäjäsenellä on samat jäsenedut kuin muillakin jäsenillä. Poikkeuksena työttömyyskassan jäsenyys, johon liittyy seuraavia lakisääteisiä rajoitteita.

Päätoimista yritystoimintaa harjoittava henkilö ei voi liittyä Super työttömyyskassan jäseneksi, koska Super työttömyyskassa on palkansaajakassa. Jos yritystoiminnan alkaessa jo olet Super työttömyyskassan jäsen, voi kassajäsenyytesi jatkua yrittäjänä ollessasi enintään 18 kuukautta, jona aikana yrittäjäjäsenen jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Edellä mainitun 18 kuukauden jälkeen työttömyyskassa erottaa sinut jäsenyydestään, jos yritystoiminta edelleen jatkuu. Liiton yrittäjäjäsenyys jatkuu tällöin ilman kassajäsenyyttä.

Työttömyysturvan säilymiseksi katkotta, suosittelemme aina, että päätoiminen yrittäjä siirtyy yrittäjäkassan jäseneksi heti yritystoiminnan alkaessa.  Lisätietoa yrittäjän työttömyysturvasta saat työttömyyskassasta www.supertk.fi ja www.yrittajakassa.fi.  


Jos yrittäjänä toimiva henkilö ei ole entuudestaan SuPerin jäsen, miten silloin toimitaan?

Liity SuPerin yrittäjäjäseneksi, jos olet päätoiminen yrittäjä sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla. Vakuuta itsesi työttömyyden varalta yrittäjien työttömyyskassassa. Suomessa on vuodesta 2020 alkaen ollut vain yksi yrittäjien työttömyysturvaa hoitava kassa. Lue lisää: www.yrittajakassa.fi.


Mikä on YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjä vastaa itse YEL-vakuutuksen ottamisesta ja vakuutuksen ottaminen on yrittäjän eläkelain mukaan pakollista. YEL-vakuutus tulee hankkia kuuden kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, jos yrittäjän eläkelaissa asetetut ehdot täyttyvät. Vakuutuksen voi ottaa mistä tahansa työeläkeyhtiöstä tai eläkekassasta eikä sitä lain mukaan voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Yrittäjän eläkevakuutus turvaa yrittäjän tulonsaamisen silloin, jos yritystoiminta päättyy ikääntymisen tai työkyvyttömyyden takia. Yrittäjän vahvistetun YEL-työtulon pohjalta lasketaan myös vapaaehtoisen työtapaturmavakuutuksen korvaukset sekä sairausvakuutuksen päivärahat. Lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa työttömyysturvan suuruuteen sekä yrittäjän toimeentuloon mahdollisella vanhempainvapaalla.


Millaiset ovat SuPerin vakuutusedut yrittäjille ja muille jäsenille?

SuPerin jäsen on vakuutettuna liiton ammatillisessa vastuu- ja oikeusturvavakuutuksessa, vaikka ei tekisikään suoranaisesti lähi- ja perushoitajan työtä. Edellytys on, että jäsen harjoittaa ammattiaan yrityksessään yksin ilman alaisia.

Jos yrityksessä on alaisia, silloin yritys ottaa ja maksaa itse tarvitsemansa yritysvakuutukset.

Tässä alla vielä määritelmä ketkä ovat vakuutettuina liiton vakuutuksessa:

 • toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet
 • ammattiin liittyvässä jatko- ja täydennyskoulutuksessa olevat jäsenet opiskeluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
 • opiskelijajäsenet opiskeluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
 • tilapäisessä työ- tai virkasuhteessa olevat eläkeläiset (työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa)
 • liiton jäsenet, SuPerin ammattiosastoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat ja liiton opiskelijajäsenet, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä (ammatin harjoittamiseen liittyvissä asioissa). Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun liiton jäsen yksin omistaa kyseisen yrityksen.


Mikä on potilasvakuutus ja mitä se korvaa?

Potilasvahinkolain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta.

Vakuuttamisvelvollisia ovat:

 • Itsenäisinä ammatinharjoittajina terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka on merkitty tai jotka voidaan merkitä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteriin
 • Yritykset, jotka harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ja joiden palveluksessa (työ- tai virkasuhteessa) on Valviran rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä
 • Ensihoitopalveluja tarjoavat yritykset, vaikka kyse ei olisi terveydenhuollon ammattihenkilöiden harjoittamasta ensihoitopalvelusta
 • Apteekit siellä myytävien reseptilääkkeiden osalta
 • Sairaanhoitopiirit alueellaan tapahtuvan julkisen terveydenhuollon osalta
 • Suomen valtion laitokset niissä tapahtuvan terveyden- ja sairaanhoidon osalta

Opiskelijat ja harjoittelijat rinnastetaan sen yrityksen tai laitoksen henkilöstöön, jonka valvonnan alaisena harjoittelu tapahtuu.

Muut hoitopalveluita tarjoavat henkilöt (esim. luontaishoitaja) tai yritykset eivät ole potilasvahinkolain mukaan vakuuttamisvelvollisia eivätkä voi saada potilasvakuutusta. Heidän vakuutusturvansa on järjestettävissä vastuuvakuutuksella.

Lue lisää www.pvk.fi

SuPerin jäsenmaksuun sisältyy potilasvakuutus. Jos potilasvakuutus ei korvaa, niin mahdollisesti SuPerin ammatillinen vastuuvakuutus korvaa.

Voinko toimia kevytyrittäjänä sote-sektorilla?

Voit toimia kevytyrittäjänä sote-sektorilla silloin kun olet rekisteröity ammattihenkilö ja yritykselläsi on oma y-tunnus, joka on käytössä myös laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjyys ei voi tapahtua pelkän laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta. Lisäksi yrityksesi on oltava Valviran rekisterissä. Y-tunnus ja rekisteröinti vaaditaan, koska jokaisessa sote-alan yrityksessä on oltava vastuuhenkilö nimettynä. Jos harkitset kevytyrittäjyyttä sote-alalla, selvitä ensin onko palvelun kautta mahdollista toimia omalla y-tunnuksella.