Järjestö- ja nuorten koulutus

Muutokset vuoden 2020 koulutusohjelmaan ovat mahdollisia.

Tällä sivulla:

 1. Järjestökoulutus 2020
 2. SuPer-Nuorille suunnattu koulutus 2020
 3. TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta ja taloudellinen tuki koulutuksen järjestämiseksi
Järjestökoulutus 2020

SuPer järjestää perus- ja jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukset tarjoavat runsaasti tietoa ja työkaluja toimintaan sekä mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon ja kokemusten vaihtoon. Tervetuloa innolla mukaan!

Ilmoittautuminen

SuPer on ottanut Käyttöön uudet sähköiset jäsenpalvelut. Uusien palveluiden SuPer Tilaisuudet -osiossa pääset tarkastelemaan SuPerin tarjoamia koulutuksia sekä ilmoittautumaan niihin. Klikkaa Kirjaudu jäsensivuille -painiketta verkkosivujen oikeasta yläkulmasta. Pääset Oma SuPer -palveluun. Valitse vasemmalta SuPer Tilaisuudet ja sinulle avautuu Tulevat tilaisuudet -näkymä.

Lisätietoja järjestökoulutuksesta: yleishallinto@superliitto.fi

  Aktiivinen ammattiosasto I

  29. - 30.1.2020     Vantaa, viimeinen ilm.päivä 31.12.2019

  2. - 3.9.2020         Vantaa, viimeinen ilm.päivä 2.8.2020

  28. - 29.10.2020   Helsinki, viimeinen ilm.päivä 27.9.2020

  2. - 3.12.2020       Vantaa, viimeinen ilm.päivä 1.11.2020

  Peruskoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, jäsenrekisterinhoitajat, taloudenhoitajat, yhdysjäsenet, hallituksen jäsenet ja opiskelijavastaavat (myös hallituksen varajäsenet, jos kurssille mahtuu).

  Tilaisuudessa käsitellään liiton ja ammattiosaston toimintaa sekä ammattiosaston hallituksen roolia ja tehtäviä, lisäksi perehdytään ammatilliseen ja sopimusedunvalvontaan ammattiosaston näkökulmasta, jäsenasioihin sekä opiskelija- ja nuorisotoimintaan.

  Aktiivinen ammattiosasto II

  14. - 15.10.2020    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 13.9.2020

  10. - 11.11.2020     Helsinki, viimeinen ilm.päivä 12.10.2020

  Jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

  Päivillä syvennetään ammattiosaston roolia paikallisena toimijana ja jäsenten edunvalvojana sekä keskitytään ammatillisen edunvalvonnan ja sopimusedunvalvonnan erityiskysymyksiin. 

  Pätevä puheenjohtaja I

  22. - 23.10.2020     Helsinki, osallistujat kutsutaan                                          

  Pätevä puheenjohtaja II

  17. - 18.11.2020    Helsinki, osallistujat kutsutaan

  Pätevä puheenjohtaja -valmennus on tarkoitettu ammattiosastojen puheenjohtajille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

  Koulutuksessa paneudutaan puheenjohtajan rooliin ja tehtäviin ammattiosastossa. Jaksojen aikana perehdytään muun muassa hallitustyöskentelyyn, hallituksen vastuisiin ja velvollisuuksiin, ammattiosaston johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöihin ja neuvotteluvalmiuksien kehittämiseen. Valmennus suoritetaan jaksojärjestyksessä. I jaksolle osallistuneet kutsutaan II ja III jaksolle.

  Puheenjohtajien neuvottelupäivät                      

  16. - 17.9.2020      Helsinki, viimeinen ilm.päivä 27.7.2020

  Ammattiosastojen puheenjohtajat ja muut kohderyhmään kuuluvat kutsutaan neuvottelupäiville. Neuvottelupäivät ovat palkalliset kuntasektorilla työskenteleville puheenjohtajille. Päivillä käsitellään ammattiosastotoimintaa ja ajankohtaisia aiheita.

  Neuvottelupäiville voivat ilmoittautua seuraavat henkilöt:

  1. Ammattiosastojen puheenjohtajat
  Toivomme, että kaikista ammattiosastoista tulee edustaja päiville. Jos puheenjohtaja ei pääse, miettikää yhdessä hallituksessa, kuka muu voisi edustaa ammattiosastoanne. Puheenjohtajan sijaan neuvottelupäiville voi osallistua esim. ammattiosaston varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.
  2. SuPerin (liiton) varapuheenjohtaja
  3. SuPerin edustajiston puheenjohtaja
  4. SuPerin edustajiston varapuheenjohtaja
  5. SuPerin liittohallituksen jäsenet
  6. SuNun puheenjohtaja (SuPer-nuoret)
  7. Niistä ammattiosastoista, joissa liiton varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja tai liittohallituksen jäsen toimii ammattiosaston puheenjohtajana, voi päiville ilmoittautua myös toinen edustaja.

  Osaava sihteeri

  24. - 25.9.2020        Helsinki, viimeinen ilm.päivä 6.9.2020

  Kurssi on tarkoitettu ammattiosastojen sihteereille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Kurssin aiheita ovat kokousten käytännön valmistelut ja sihteerinä toimiminen, toimintasuunnitelma ja -kertomus, toiminnantarkastuskertomus, asiakirjamallit ja arkistointi.

  Toimiva jäsenrekisteri

  7.2.2020                Helsinki, viimeinen ilm.päivä 19.1.2020

  9.9.2020                Helsinki, viimeinen ilm.päivä 30.8.2020

  Kurssille voivat osallistua ammattiosastojen jäsenrekisterinhoitajat, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Kurssin aiheita ovat mm. jäsenrekisterinhoitajan tehtävät ammattiosastossa, jäsenyysasiat, uudet sähköiset jäsenpalvelut sekä tietojen salassapito ja luovutus.

  Yhdysjäsen yhdistää

  27.8.2020              Rovaniemi, viimeinen ilm.päivä 9.8.2020

  19.11.2020              Helsinki, viimeinen ilm.päivä 8.11.2020

  Kurssi on tarkoitettu yksityis- ja kuntasektorin yhdysjäsenille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet yhdysjäsenkoulutukseen sekä uusiksi yhdysjäseniksi haluaville. Kurssilla tutustutaan SuPeriin liittona sekä yhdysjäsenen tehtäviin, joita ovat esimerkiksi tiedotustoiminta liiton, ammattiosaston ja jäsenten välillä, uusien ja vanhojen jäsenten neuvonta ja innostaminen mukaan ammattiosaston toimintaan sekä jäsenhankinta yhdessä ammattiosaston kanssa. 

  Yhdysjäsen yhdistää jatkot

  29.1.2020              Helsinki, viimeinen ilm.päivä 5.1.2020

  3.12.2020              Vantaa, viimeinen ilm.päivä 1.11.2020

  Koulutukseen voivat osallistua Yhdysjäsen yhdistää- peruskurssin käyneet yhdysjäsenet. Päivän aikana syvennetään ensimmäisellä jaksolla opittua tietoa ja sovelletaan sitä käytäntöön esimerkein. Tilaisuudessa käsitellään myös yhdysjäsenen toiminnan kannalta tärkeitä ajankohtaisia asioita.

  Etevä esiintyjä

  24. - 25.11.2020     Helsinki, viimeinen ilm.päivä 25.10.2020

  Koulutukseen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen puheenjohtajat, pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Jos paikkoja jää, myös muilla ammattiosastotoimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan. Päivien aikana tutustutaan henkilökohtaisiin viestintävahvuuksiin, opiskellaan yleisön huomioon ottamista, jännityksen hallitsemista, kokonais- ja ryhmäviestintää sekä tehdään harjoituksia.

  Onnistunut kokous

  8.9.2020               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 30.8.2020

  Kurssi on suunnattu ammattiosastojen puheenjohtajille ja hal­lituksen jäsenille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille kokoustek­niikan perustaitoja.

  Tehoa taloudenhoitoon

  13.2.2020               Kajaani, viimeinen ilm.päivä 26.1.2020

  14.2.2020               Nurmes, viimeinen ilm.päivä 26.1.2020

  28.2.2020               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 9.2.2020

  30.10.2020             Helsinki, viimeinen ilm.päivä 11.102020

  Tilaisuuteen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen hallitusten jäsenet, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Tehoa taloudenhoitoon -kurssilla tutustutaan ammattiosaston taloudenhoidon perusteisiin ja sitä ohjaaviin lakeihin, sääntöihin ja käytäntöihin. Kurssi perehdyttää myös taloudenhoitoon liittyviin vastuisiin ja opettaa tulkitsemaan ammattiosaston taloudenhoitoon liittyvää informaatiota.

  Vauhtia jäsenviestintään

  1.12.2020              Helsinki, viimeinen ilm.päivä 1.11.2020

  Viestintäkoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ammattiosastojen hallitusten jäsenille ja varajäsenille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Koulutuksessa keskitytään ammattiosastojen sisäiseen viestintään. Päivän aikana käydään läpi jäsenviestinnän perusteet ja käsitellään viestintäkysymyksiä ammattiosaston näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan eri tapoihin ja mahdollisuuksiin viestiä jäsenille.

  Menestyvä yrittäjä

  25.1.2020              Helsinki, viimeinen ilm.päivä 5.1.2020

  Oletko SuPerin yrittäjäjäsen tai kiinnostaako yrittäjyys palkkatyön vaihtoehtona? Tule verkostoitumaan ja oppimaan uutta mm. Sote-yrittäjän talousasioista ja tyhöttömyysturvasta. SuPer maksaa matkat ja koulutuksen. Mahdollisista majoitusvarauksista ja -kuluista osallistujat vastaavat itse.

  Vaihda vapaalle             

  5.11.2020               Helsinki, viimeinen ilm.päivä 4.10.2020

  Tilaisuuteen voivat osallistua noin vuoden sisällä eläkkeelle jäävät superilaiset. Seminaaripäivän aikana käsitellään tärkeitä eläkkeelle siirtymiseen liittyviä asioita, mm. Suomen eläkejärjestelmä, eläkkeen karttuminen, eläkkeen hakeminen jne. Lisäksi ohjelmassa on hyvään terveyteen ja terveyttä tukeviin valintoihin liittyviä asioita.

  SuPer-Voimaa  -koulutusristeily 2. – 4.10.2020

  SuPer-Voimaa – Aktiivin SuPer -koulutusristeilyllä tapaat muita superilaisia koulutusta unohtamatta. Koulutuksessa käsitellään jäsenistöä puhuttavia ajankohtaisia aiheita. Koulutuksen aikataulu on suunniteltu siten, että osallistujilla on aikaa tutustua myös Tukholmaan. Huom! Seuraa ilmoittelua SuPer-lehdessä.
   


  Järjestökoulutuksen kustannukset

  SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kaksipäiväisten kurssien osalta kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voi hakea palkatonta vapaata ja liitto maksaa ansionmenetyksen työnantajalta saatua ansionmenetystodistusta vastaan.

  Vapaapäivänä koulutukseen osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta. Tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana. Ethän varaa matkalippuja tai ano palkatonta vapaata ennen kun olet saanut vahvistuksen kurssille pääsystä.

  SuPer-Nuorille suunnattu koulutus 2020

  Valmistuvien illat

  16.4.2020     Kuopio, viimeinen ilm.päivä 29.3.2020 PERUTTU
  23.4.2020    Helsinki, viimeinen ilm.päivä 5.4.2020 PERUTTU
  24.4.2020    Tampere, viimeinen ilm.päivä 5.4.2020 PERUTTU

  SuPer-Nuorten illat

  19.3.2020     Oulu, viimeinen ilm.päivä 1.3.2020 PERUTTU
  25.3.2020    Joensuu, viimeinen ilm.päivä 1.3.2020 PERUTTU
  26.3.2020    Turku, viimeinen ilm.päivä 1.3.2020 PERUTTU
  02.4.2020    Vaasa, viimeinen ilm.päivä 22.3.2020 PERUTTU

  TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta ja taloudellinen tuki
  koulutuksen järjestämiseksi

  TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.

  Koulutustarjonta
  TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta sisältää runsaasti kursseja eri puolilla maata mm. seuraavilta aloilta: yhdistystoiminta, työelämä ja hyvinvointi, viestintä ja tietotekniikka. Kurssit ovat maksullisia. Lisätietoja TJS:n verkkosivuilla http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset

  Taloudellinen tuki koulutuksen järjestämiseksi
  Ammattiosastot voivat hakea oman koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin menoihin TJS:n tukea. TJS-tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion taloudellista tukea. Tukea myönnetään esim. luentoihin, seminaareihin, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn, verkkokoulutukseen, jäseninfoihin, yritysvierailuihin ja opintomatkoille. Tuki määräytyy opetustuntien, menojen ja osallistujamäärän mukaan. Lisätietoja TJS:n verkkosivuilla.