Järjestö- ja nuorten koulutus

Muutokset vuoden 2023 koulutusohjelmaan ovat mahdollisia.

Tällä sivulla:

 1. Järjestökoulutus 2023
 2. Nuorille superilaisille suunnatut tapahtumat 2023
 3. TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta ja taloudellinen tuki koulutuksen järjestämiseksi
Järjestökoulutus 2023

SuPer järjestää perus- ja jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukset tarjoavat runsaasti tietoa ja työkaluja toimintaan sekä mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon ja kokemusten vaihtoon. Tervetuloa innolla mukaan!

Ilmoittautuminen järjestökoulutukseen

SuPer on ottanut käyttöön sähköiset jäsenpalvelut, joiden SuPer Tilaisuudet -osiossa pääset tarkastelemaan SuPerin tarjoamia koulutuksia sekä ilmoittautumaan niihin. Klikkaa Kirjaudu jäsensivuille -painiketta verkkosivujen oikeasta yläkulmasta. Pääset Oma SuPer -palveluun. Valitse vasemmalta SuPer Tilaisuudet ja sinulle avautuu Tulevat tilaisuudet -näkymä.

Lisätietoja järjestökoulutuksesta: jaana.huovinen@superliitto.fi sekä yleishallinto@superliitto.fi

Järjestökoulutuksen kustannukset

SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kaksipäiväisten kurssien osalta kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voi hakea palkatonta vapaata ja liitto maksaa ansionmenetyksen työnantajalta saatua ansionmenetystodistusta vastaan.

Vapaapäivänä koulutukseen osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta. Tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana. Ethän varaa matkalippuja tai ano palkatonta vapaata ennen kun olet saanut vahvistuksen kurssille pääsystä.

Aktiivinen ammattiosasto I

  25.1.2023 ja 15.2.2023Webinaari, viimeinen ilm.päivä 8.1.2022 (ilmoittautuminen vain 1. päivään)
  28. - 29.3.2023Vantaa, viimeinen ilm.päivä 26.2.2023
  5. - 6.9.2023Vantaa, viimeinen ilm.päivä 6.8.2023
  14. - 15.11.2023Vantaa, viimeinen ilm.päivä 15.10.2023

  Peruskoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, jäsenrekisterinhoitajat, taloudenhoitajat, yhdysjäsenet, hallituksen jäsenet ja opiskelijavastaavat (myös hallituksen varajäsenet, jos kurssille mahtuu).

  Tilaisuudessa käsitellään liiton ja ammattiosaston toimintaa sekä ammattiosaston hallituksen roolia ja tehtäviä, lisäksi perehdytään ammatilliseen ja sopimusedunvalvontaan ammattiosaston näkökulmasta, jäsenasioihin sekä opiskelija- ja nuorisotoimintaan

  Aktiivinen ammattiosasto II

  19. -20.4.2023Vantaa, viimeinen ilm.päivä 19.3.2023
  11. - 12.10.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 10.9.2023
  22.11.2023 ja 13.12.2023Webinaari, viimeinen ilm.päivä 22.10.2023

  Jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

  Päivillä syvennetään ammattiosaston roolia paikallisena toimijana ja jäsenten edunvalvojana sekä keskitytään ammatillisen edunvalvonnan ja sopimusedunvalvonnan erityiskysymyksiin. 

  Pätevä puheenjohtaja I

  15. - 16.2.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 15.1.2023

  Pätevä puheenjohtaja -valmennus on tarkoitettu ammattiosastojen puheenjohtajille, jotka ovat suorittaneet Aktiivisen Ammattiosasto I -koulutuksen.

  Koulutuksessa paneudutaan puheenjohtajan rooliin ja tehtäviin ammattiosastossa. Jaksojen aikana perehdytään muun muassa hallitustyöskentelyyn, hallituksen vastuisiin ja velvollisuuksiin, ammattiosaston johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöihin ja neuvotteluvalmiuksien kehittämiseen. Valmennus suoritetaan jaksojärjestyksessä. I jaksolle osallistuneet kutsutaan II ja III jaksolle.

  Pätevä puheenjohtaja II

  24. - 25.05.2023Webinaari, osallistujat kutsutaan

  Pätevä puheenjohtaja III

  4. - 5.10.2023    Helsinki, osallistujat kutsutaan

  Puheenjohtajien neuvottelupäivät                      

  20. - 21.9.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 6.8.2023

  Ammattiosastojen puheenjohtajat ja muut kohderyhmään kuuluvat kutsutaan neuvottelupäiville. Neuvottelupäivät ovat palkalliset kuntasektorilla työskenteleville puheenjohtajille. Päivillä käsitellään ammattiosastotoimintaa ja ajankohtaisia aiheita.

  Neuvottelupäiville voivat ilmoittautua seuraavat henkilöt:

  1. Ammattiosastojen puheenjohtajat
  Toivomme, että kaikista ammattiosastoista tulee edustaja päiville. Jos puheenjohtaja ei pääse, miettikää yhdessä hallituksessa, kuka muu voisi edustaa ammattiosastoanne. Puheenjohtajan sijaan neuvottelupäiville voi osallistua esim. ammattiosaston varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.
  2. SuPerin (liiton) varapuheenjohtaja
  3. SuPerin edustajiston puheenjohtaja
  4. SuPerin edustajiston varapuheenjohtaja
  5. SuPerin liittohallituksen jäsenet
  6. Niistä ammattiosastoista, joissa liiton varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja, edustajiston varapuheenjohtaja tai liittohallituksen jäsen toimii ammattiosaston puheenjohtajana, voi päiville ilmoittautua myös toinen edustaja.

  Osaava sihteeri

  14. - 15.3.2023Helsinki,viimeinen ilm.päivä 12.2.2023

  Kurssi on tarkoitettu ammattiosastojen sihteereille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Kurssin aiheita ovat kokousten käytännön valmistelut ja sihteerinä toimiminen, toimintasuunnitelma ja -kertomus, toiminnantarkastuskertomus, asiakirjamallit ja arkistointi.

  Toimiva jäsenrekisteri

  9.2.2023Webinaari, viimeinen ilm.päivä 8.1.2023
  10.10.2023Webinaari, viimeinen ilm.päivä 10.10.2023

  Kurssille voivat osallistua ammattiosastojen jäsenrekisterinhoitajat, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Kurssin aiheita ovat mm. jäsenrekisterinhoitajan tehtävät ammattiosastossa, jäsenyysasiat, uudet sähköiset jäsenpalvelut sekä tietojen salassapito ja luovutus.

  Huippuhallitus

   26. - 27.9.2023 Helsinki, viimeinen ilm. päivä 27.8.2023
  12.12.2023Webinaari, osallistujat kutsutaan

  Koulutus on suunnattu ammattiosastojen hallituksille. Kurssilla perehdytään hallitusyhteistyön saloihin ja se antaa valmiuksia sujuvaan hallitustyöhön. Ensimmäinen osa kurssista pidetään lähikoulutuksena ja toinen osa toteutetaan webinaarina. Kurssille edellytetään, että ammattiosaston hallituksesta puheenjohtajan lisäksi osallistuu vähintään kaksi hallituslaista. Aktiivinen ammattiosasto I -koulutus edellytetään käydyksi ennen kurssille osallistumista.

  Sytyttävä SuPer

  Koulutuksessa tutustutaan avainasioihin SuPerin toiminnassa ja opitaan, miten niistä kerrotaan potentiaalisille jäsenille. Koulutuspäivien aikana harjoitellaan positiivista viestintää ja saadaan tietoa sekä taitoa uuden jäsenen kohtaamiseen. Tämän kurssin jälkeen jäsenyyden suosittelu on helppoa ja normaalia arkipäivän toimintaa. Koulutus sopii kaikille SuPerin suosittelusta kiinnostuneille jäsenille. 

  Koulutus sisältää yhteensä neljä lähipäivää sekä yhden webinaarin. Koulutus suoritetaan jaksojärjestyksessä. Ensimmäisiin lähipäiviin osallistuneet kutsutaan jatkokoulutuksiin.

  9. - 10.5.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 9.4.2023
  13.9.2023Webinaari, osallistujat kutsutaan
  7. -8.11.2023Helsinki, osallistujat kutsutaan

  Sähköinen ammattiosasto

  Kurssi on suunnattu ensi sijaisesti ammattiosastojen puheenjohtajille ja sihteereille. Kurssilla käydään läpi ammattiosastojen toimintaa hyödyttäviä sähköisiä palveluita, työkaluja ja harjoitellaan niiden käyttöä ammattiosastotoiminnassa.

  4.5.2023Webinaari, viimeinen ilm.päivä 2.4.2023

  Yhdysjäsen yhdistää

  21.3.2023Webinaari, viimeinen ilm.päivä 19.2.2023
  31.8.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 30.7.2023

  Kurssi on tarkoitettu kaikille SuPerin yhdysjäsenille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet yhdysjäsenkoulutukseen sekä yhdysjäsenyydestä kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan SuPeriin liittona sekä yhdysjäsenen tehtäviin, joita ovat esimerkiksi tiedotustoiminta liiton, ammattiosaston ja jäsenten välillä, uusien ja vanhojen jäsenten neuvonta ja innostaminen mukaan ammattiosaston toimintaan sekä jäsenhankinta yhdessä ammattiosaston kanssa. 

  Valmistautunut varapuheenjohtaja

  14.11.2023Webinaari, viimeinen ilm.päivä 15.10.2023

  Valmistautunut varapuheenjohtaja -valmennus on suunnattu ammattiosastojen varapuheenjohtajille. Koulutuksessa paneudutaan varapuheenjohtajan rooliin ja valmistetaan varapuheenjohtaja tarvittaessa sijaistamaan puheenjohtajaa. Puheenjohtajan tehtäviin valmistautumisen lisäksi päivän aikana perehdytään muun muassa hallituksen toiminnan tukemiseen ja kokoustoimintaan. Osallistumisen edellytyksenä on aktiivinen ammattiosasto I -kurssin suorittaminen.

  Etevä esiintyjä

  8. - 9.2.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 8.1.2023
  1. - 2.11.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 1.10.2023

  Koulutukseen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen puheenjohtajat, pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Jos paikkoja jää, myös muilla ammattiosastotoimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan. Päivien aikana tutustutaan henkilökohtaisiin viestintävahvuuksiin, opiskellaan yleisön huomioon ottamista, jännityksen hallitsemista, kokonais- ja ryhmäviestintää sekä tehdään harjoituksia.

  Tehoa taloudenhoitoon

  2.2.2023

  Webinaari, viimeinen ilm.päivä 1.1.2023

  5.9.2023Webinaari, viimeinen ilm.päivä 6.8.2023
  21.11.2023Vantaa, viimeinen ilm.päivä  22.10.2023

  Tilaisuuteen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen hallitusten jäsenet, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Tehoa taloudenhoitoon -kurssilla tutustutaan ammattiosaston taloudenhoidon perusteisiin ja sitä ohjaaviin lakeihin, sääntöihin ja käytäntöihin. Kurssi perehdyttää myös taloudenhoitoon liittyviin vastuisiin ja opettaa tulkitsemaan ammattiosaston taloudenhoitoon liittyvää informaatiota.

  Vauhtia jäsenviestintään

  17.10.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 17.9.2023

  Viestintäkoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ammattiosastojen hallitusten jäsenille ja varajäsenille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Koulutuksessa keskitytään ammattiosastojen sisäiseen viestintään. Päivän aikana käydään läpi jäsenviestinnän perusteet ja käsitellään viestintäkysymyksiä ammattiosaston näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan eri tapoihin ja mahdollisuuksiin viestiä jäsenille.

  Menestyvä yrittäjä

  28.1.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 25.12.2022

  Oletko SuPerin yrittäjäjäsen tai kiinnostaako yrittäjyys palkkatyön vaihtoehtona? Tule verkostoitumaan ja oppimaan uutta mm. Sote-yrittäjän talousasioista ja työttömyysturvasta. Koulutuspäivästä ei makseta ansionmenetyksiä eikä majoituksia.

  Vaihda vapaalle             

  30.11.2023Helsinki, viimeinen ilm.päivä 29.10.2023

  Tilaisuuteen voivat osallistua noin vuoden sisällä eläkkeelle jäävät superilaiset. Seminaaripäivän aikana käsitellään tärkeitä eläkkeelle siirtymiseen liittyviä asioita, mm. Suomen eläkejärjestelmä, eläkkeen karttuminen, eläkkeen hakeminen jne. Lisäksi ohjelmassa on hyvään terveyteen ja terveyttä tukeviin valintoihin liittyviä asioita.
   

  Nuorille superilaisille suunnatut tapahtumat 2023

  Nuorten tapahtumat päivittyvät sivuille myöhemmin. 

  TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta ja taloudellinen tuki koulutuksen järjestämiseksi

  TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.

  Koulutustarjonta

  TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta sisältää runsaasti kursseja eri puolilla maata mm. seuraavilta aloilta: yhdistystoiminta, työelämä ja hyvinvointi, viestintä ja tietotekniikka. Kurssit ovat maksullisia. Lisätietoa kurssitarjonnasta TJS:n verkkosivuilla.

  Taloudellinen tuki koulutuksen järjestämiseksi

  Ammattiosastot voivat hakea oman koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin menoihin TJS:n tukea. TJS-tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion taloudellista tukea. Tukea myönnetään esim. luentoihin, seminaareihin, ohjattuun ryhmätyöskentelyyn, verkkokoulutukseen, jäseninfoihin, yritysvierailuihin ja opintomatkoille. Tuki määräytyy opetustuntien, menojen ja osallistujamäärän mukaan. Lisätietoa tuesta TJS:n verkkosivuilla.