31.5.2023

SuPer har utfärdat flera strejkvarsel för den privata socialservicebranschen och har infört ansökningsblockad och förbud mot inhoppsjobb

SuPer har idag meddelat om nya stridsåtgärder för den privata socialservicebranschen. SuPer deltar i tre strejker. Förbundet har skridit till storskaliga åtgärder för att åstadkomma bättre förståelse för den oroande situationen inom sektorn. Problemen med tillgången på vårdpersonal och tjänster kommer att fördjupas ytterligare under de kommande åren om situationen inte åtgärdas.

– De löneökningar som tydligt överenskommits i kollektivavtalet ligger också i företagens intresse och medför förutsägbarhet för företagens egen verksamhet, påpekar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola. Tillräckliga löneökningar gör det möjligt att rädda privata tjänster under den vårdarbrist som plågar omsorgsbranschen, där arbetstagaren kan bestämma var hen vill arbeta, fortsätter Parkkola. – Jag hoppas verkligen att HALI rf tar tillfället i akt. 

Löneskillnaderna mellan den offentliga och den privata sektorn måste enligt överenskommelse överbryggas, så att arbetstagarna får lika lön för lika arbete, oavsett sektor. Den privata socialservicebranschens arbetsvillkor och lönenivå lockar inte anställda att stanna, trots att själva arbetet upplevs som meningsfullt, betonar Parkkola. 

____________________ 

Super, Tehy och Erto (Sote rf) har idag, den 31.5., utfärdat strejkvarsel inom den privata socialservicebranschen. Strejkvarslet omfattar 39 listade arbetsenheter i Lappland och Norra Österbotten. Strejkvarslet gäller bland annat enheter för serviceboenden med heldygnsomsorg. (se bilaga 1

Strejken börjar på tisdagen den 20.6.2023 kl. 00.01 och slutar på torsdagen den 22.6. kl. 23.59

Under stridsåtgärderna strejkar alla medlemmar i Sote rf:s medlemsförbund som arbetar vid de aktuella arbetsenheterna, och vars anställningsförhållanden omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Vid nämnda arbetsenheter omfattas arbetet inom ramen för den privata socialservicebranschens kollektivavtal av strejken. 

_____________________ 

SuPer har idag, den 31.5., också utfärdat två andra strejkvarsel för den privata socialservicebranschen. 

Strejkvarslet som gäller barnskyddet omfattar allt arbete som utförs vid vissa barnskyddsenheter, som omfattas av kollektivavtalet inom den privata socialservicebranschen. Enheterna är belägna i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Norra Savolax och Mellersta Finland. (se bilaga 2

Strejken omfattar alla arbetsskift som börjar mellan måndagen den 19.6.2023 kl. 00.01 och torsdagen den 22.6.2023 kl. 23.59. Strejken pågår till slutet av arbetsskiftet. 

Strejkvarslet för personliga assistenter omfattar alla personliga assistenter som arbetar i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Norra Savolax och vars anställning omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen och som tillhör lönegrupp A i kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. 

Strejken omfattar alla arbetsskift som börjar mellan den 19.6.2023 kl. 00.01 och den 22.6. kl. 23.59. Strejken pågår till slutet av arbetsskiftet. 

_____________________ 

Övriga stridsåtgärder 

SuPer/Sote rf har idag den 31.5. utlyst en tillfällig och begränsad ansökningsblockad, som börjar den 31.5.2023 kl. 15.00 och slutar den 14.6.2023 kl. 15.00.

Ansökningsblockaden gäller medlemmar i SuPer, Tehy och Erto, som förbjuds att söka jobb som de här koncernerna ledigförklarar i Finland och där den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES) tillämpas:

Pihlajalinna Oyj och alla dess dotterbolag (Pihlajalinna-koncernen

Irepse Oy och alla dess dotterbolag (Esperi-koncernen

Mehiläinen Konserni Oy och alla dess dotterbolag (Mehiläinen-koncernen

Attendo Ab och alla dess dotterbolag (Attendo-koncernen). 

SuPer/Sote rf har dessutom utlyst förbud mot inhoppsjobb på arbetsplatser som omfattas av den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES). Förbudet mot inhoppsjobb börjar den 31.5.2023 kl. 15.00 och slutar den 14.6.2023 kl. 15.00. (se pressmeddelandet) 

Under förbudet mot inhoppsjobb förbjuder SuPer sina medlemmar att söka anställning hos företag som omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES). Inhoppsjobb avser alla anställningsförhållanden som är kortare än 13 dagar. Förbudet gäller även anställda som omfattas av ett så kallat ramavtal.

SuPer/Sote rf har den 2.5.2023 utlyst förbud mot övertidsarbete och skiftbyten för hela den privata socialservicebranschen. Förbudet mot övertid och skiftbyten upphör den 14.6.

SuPer har utöver dagens strejkvarsel tidigare utfärdat flera strejkvarsel till den privata socialservicebranschen. Strejkerna har ägt rum i enlighet med strejkvarslen. Strejken inom småbarnspedagogiken och barnskyddet har inletts den 31.5. och strejken inom vissa enheter för serviceboende med heldygnsomsorg börjar den 1.6.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, där Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen. 

Mer information: 

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710 

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085