17.6.2020

Tehy, SuPer och ERTO: Avtalsshoppingen måste få ett slut – Förbud mot övertid och byte av arbetsskift nu även inom AVAINTA:s äldreomsorg och fem nya sjukvårdsdistrikt

Tehy, SuPer och ERTO utvidgar förbudet mot övertid och byte av arbetsskift till äldreomsorgen och fem nya sjukvårdsdistrikt. De kollektiva stridsåtgärderna omfattar nu AVAINTES-avtalsbranschens social- och hälsovårdssektor, småbarnspedagogik och AVAINTA Arbetsgivarna rf:s ärldreomsorg, med undantag för hemtjänsten, och medlemmarna som är i ett anställningsförhållande inom Tehy och SuPer i nio sjukvårdsdistrikt. De kollektiva stridsåtgärdernas varaktighet har också förlängts med nio dagar, och förbudet löper överallt ut på tisdagen den 30 juni 2020 kl. 23.59.

Svagare arbetsförhållanden än inom den kommunala sektorn fungerar för kommunerna som ett incitament att speciellt vad gäller social- och hälsovårdssektorns tjänster  lägga ut verksamheten till förmånligare kollektivavtal. Kommunerna har hänvisat till kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar.

Enligt förbunden rör det sig emellertid om avtalsshopping. Nu vill man sätta stopp för förfarandet.

SuPer, Tehy och ERTO utgör förhandlingsorganisationen Sote ry. Den förhandlar fram kollektivavtalen för kommunalt ägda företag och föreningar inom social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken. Det nuvarande Avainta-kollektivavtalet som omfattar ett flertal branscher lämpar sig dåligt för social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken, där verksamheten på många sätt skiljer sig från de andra områden som omfattas av det nuvarande avtalet. Förhandlingarna mellan Sote ry och Avainta ry har inte framskridit.

Förbunden utlyste den 10 juni ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom AVAINTES-avtalssektorn. Förbudet har nu utvidgats tre gånger. Tehys och SuPers medlemmar i anställningsförhållanden inom sjukvårdsområdena i Norra Österbotten, Centrala Finland, Birkaland, Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Egentliga Finland och Norra Savolax samt Södra Savolax social och hälsovårdstjänster inom samkommunens hälsovårdstjänster stöder påskyndandet av förhandlingarna genom att delta i förbudet mot övertid och byte av arbetsskift.

Under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade arbetsskiftsförteckningarna, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift.

Mer information

Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn. 050 346 0847
SuPers förhandlingschef Jukka Parkkola, 050 569 8710
ERTOs jurist Heli Luukkonen, tfn. 09 6132 3105

Meddelande 12.6: Tehy, SuPer och ERTO: Förbudet mot övertids- och skiftesbyte utvidgas till Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

Meddelande 10.6: Förbud mot övertid och byte av arbetsskift för AVAINTAs avtalsbransch och inom Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Meddelande 16.6.2020: Tehy, SuPer och ERTO: Förbudet mot övertid och skiftbyte utvidgas till Birkalands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

Förhandlingsrundan 2020