Lakiuudistus hoitajamitoituksesta

hoitaja ja hoidettava vanhusten tehostetussa palveluyksikössä

Vanhuspalvelulaki

 • Henkilöstömitoitus iäkkäiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tulee olla vähintään 0,65.
 • 1.1.2028 mitoituksen tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.
 • Lakiuudistus henkilöstömitoituksesta astui voimaan 1.10.2020
Yksityisen palveluntuottajan vähimmäismitoitus on määritelty toimiluvassa ja omavalvontasuunnitelmassa, se tarkoittaa välitöntä työtä. Välillisiin töihin on varattava erillinen resurssi.

Välitön ja välillinen asiakastyö erotetaan

Lakimuutoksessa välitön asiakastyö eli hoitotyö ja välillinen asiakastyö eli ns. tukityö erotetaan toisistaan. Muutoksen myötä on tarkoitus, että välilliseen työhön eli siivoukseen, ruoanlaittoon ja pyykinpesuun varataan muuta henkilökuntaa kuin hoitohenkilökuntaa.

Jos hoitajat kuitenkin edelleen siivoavat, sitä ei lasketa mitoitukseen.

Mitä on välitön asiakastyö?

Välitön asiakastyö lasketaan mitoitukseen. Välitöntä asiakastyötä ovat:

 • jokapäiväinen elämän tukeminen
 • päivittäisissä toiminnoissa avustaminen kuten ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen ja wc-käynnit
 • hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät sekä näitä välittömästi mahdollistavat tehtävät sekä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävät ja ylläpitävät tehtävät
 • päivittäinen kirjaaminen, palvelutarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelman päivitys
 • asiakkaan asuinympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen
 • liikkumisen, ulkoilun ja sosiaalisten suhteiden tukeminen sekä sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä mukaan lukien yhteistyö omaisten ja läheisten sekä edunvalvojan kanssa
 • ruoan tarjoaminen ja yksittäisten asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseksi lämmitettävät yksittäiset ateriat sekä yllättävissä tilanteissa tehtävä siistiminen ja muu asiakkaan elinympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen
 • yksikön ulkopuoliset aktiviteetit.

Välillistä asiakastyötä ei lasketa mitoitukseen. Sitä ovat esimerkiksi yksikön asiakkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen siivous sekä pyykki- ja kiinteistöhuolto. Välillisiin töihin palvelun tuottajan eli työnantajan on varattava riittävä erillinen resurssi joko käyttämällä omaa työvoimaa tai hankkimalla se ostopalveluna.

Viranomaisohje: Välittömän ja välillisen asiakastyön määrittely vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä (pdf)

Keitä mitoitukseen lasketaan?

KysymysmerkitMitoitukseen lasketaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat työntekijät, joita ovat:

 • sairaan- ja terveydenhoitajat
 • geronomit
 • fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat
 • lähi- ja perushoitajat
 • sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi (AMK)
 • kotiavustajat ja kodinhoitajat
 • hoiva-avustajat ja hoitoapulaiset
 • viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät
 • toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat.

Välittömään asiakastyöhön osallistuu työpanostaan vastaavalla osuudella:

Terapiahenkilöstöä, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja, jotka voivat toimia useissa toimipisteissä tai eri yksiköissä. Tällöin heidät sisällytetään henkilöstömitoitukseen työpanostaan vastaavalla osuudella.

Usein kysyttyä hoitajamitoituksesta

Mitä pitää tehdä, jos mitoitus ei ole lainmukainen? Pitääkö hoitajan edelleen siivota, tiskata ja pestä pyykkiä eli tehdä välillistä työtä? Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin hoitajamitoituksesta »

Lue myös:

Sivua muokattu 24.11.2023: poistettu mitoituslaskuri ja mitoituswebinaarin tallenne ja muokattu mitoituksen porrastusta koskevaa tekstiä.
Sivua muokattu 18.10.2022: muokattu mitoituksen porrastusta 1.4.2023 lähtien ja 1.12.2023 lähtien.