Usein kysyttyä hoitajamitoituksesta

Miksi mitoituksesta tulee säätää lailla?

Vanhuspalvelulaissa on ollut tähänkin asti velvoite, että asiakkaille on annettava laadukasta hoitoa, mutta mitään sitovaa hoitajamitoitusta ei ole ollut, vain suositus. Kaikissa yksiköissä laadukas hoito ei ole toteutunut ja suurin syy tähän on ollut henkilöstön liian vähäinen määrä. Suosituksia ei ole kaikkialla noudatettu.

SuPer on vuosia vaatinut, että hoitajamitoitus on kirjattava lakiin, jotta laadukas hoito voidaan taata, työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta voidaan huolehtia ja asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu.

Hoitotyön ja muun ns. välillisen asiakastyön erottaminen on myös tärkeää: hoitotyöntekijät keskittyvät nyt hoitotyöhön ja välilliseen asiakastyöhön eli muun muassa siivoukseen, pyykinpesuun ja ruoanlaittoon on omat ammattilaiset. Mitoituksella on myös merkitystä alan vetovoimaisuudelle tulevaisuudessa.

Mitä työpaikkoja vanhuspalvelulain uudistus koskee?

Lakimuutos koskee iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköitä, kuten vanhainkoteja sekä terveyskeskuksen pitkäaikaisosastoja.

Koska työnjakoa koskeva lainsäädäntö astuu voimaan?

Mitoitukseen laskettavan työn erottelu välilliseen ja välittömään asiakastyöhön astuu voimaan 1.10.2020 lähtien.


Tutustu myös: