Julkisen sektorin luottamusmiesvaalit

Julkisen sektorin vaaleista tulee tarkempaa tietoa myöhemmin.

Seuraathan liiton viestintää vaaleihin liittyen!