19.4. jäsenkirje: Hoitajalakon toinen vaihe on peruttu - työtaistelutoimet jatkuvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla koko kunta-alalla

Hoitajalakon toinen vaihe on peruttu - työtaistelutoimet jatkuvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla koko kunta-alalla (KVTES, SOTE-sopimus) 20.4.2022 klo 6.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi. 

Keskiviikkona alkavaksi ilmoitettu lakon toinen vaihe on peruttu. Perhe- ja peruspalveluministeri on ilmoittanut vievänsä pakkolain tällä viikolla eteenpäin. Pakkolaki koskee sote-alaa.

- SuPerilla ei ole kiire eikä huonoa sopimusta tehdä. Lakko on ase, jota käytetään harkiten. Jos se ei hyödytä eikä vie neuvottelutavoitteita eteenpäin, mietitään muita keinoja, sanoo puheenjohtaja Silja Paavola.

Maan hallitus ei ole ottanut tosissaan hoitajapulaa ja sen ratkaisemista eikä niitä keinoja, joita SuPer on yhdessä Tehyn kanssa vastuullisesti esittänyt tilanteen korjaamiseksi. Työoloja ja palkkausta pitää parantaa, se on ainoa keino parantaa alan veto- ja pitovoimaa. Vaatimuksemme ovat hyvin kohtuulliset. Jos hallitus ei nyt reagoi tilanteeseen, voimme unohtaa toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palvelut tulevaisuudessa.

Maan hallitus on kertonut useaan otteeseen, ettei se puutu työmarkkina-asioihin. Kuitenkin se puuttuu mitä suurimmassa määrin viemällä eteenpäin pakkotyölakia, jota on valmisteltu yhteistyössä työriidan toisen osapuolen kanssa. SuPerin mukaan lakko ei tulisi näissä olosuhteissa edesauttamaan sovintoa, sillä lakon merkitys on vesittynyt valmistelussa olevan lain seurauksena.

Vastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta on viime kädessä maan hallituksella ja eduskunnalla

Hoitajajärjestöjen kanssa on työtaistelun aikana haluttu keskustella vain suojelutyöstä, ei sopimuksen sisällöstä. Normaaliaikana potilas- ja asiakasturvallisuudesta eivät ole olleet huolissaan muut kuin hoitajat eikä ongelmiin ole haluttu puuttua. Nyt hoitajia on syyllistetty lakosta, vaikka viime kädessä vastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta ja hoitajapulan ratkaisemisesta on maan hallituksella ja eduskunnalla.

Työnantaja ei myöskään ole huolehtinut varhaiskasvatuksessa riittävästä kasvattajien määrästä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana vaan lapsia on ollut liikaa suhteutettuna kasvattajien määrään. Työn järjestäminen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen mukaan on työnantajan vastuulla.

Yleiseen hoitajapulaan on saatava tällä kierroksella ratkaisu.

SuPerin päätavoitteita ovat palkankorotukset ja palkkaohjelma

SuPerin tavoitteena on viiden vuoden pelastusohjelma, jolla peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6 % vuosittain ostovoimaa turvaavien normaalien sopimuskorotusten lisäksi. Pelastusohjelma maksaisi noin 300 miljoonaa vuodessa, josta osa palautuisi verotuloina. Tavoitteet ovat kohtuulliset, ja näillä ratkaisuilla voidaan pelastaa hoitoalan tulevaisuus.

On todella tärkeää, että kaikki tukitoimien piirissä olevat superilaiset ovat mukana! Kiitos kaikille, jotka jo olette osallistuneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon ja lakkoon. Kaikki tukitoimien piirissä olevat taistelevat nyt kaikkien superilaisten työehtojen puolesta.

Jatkamme yhdessä työtaistelutoimia hoitoalan palkkauksen ja työolojen parantamiseksi!

Usein kysytyt kysymykset vastauksineen ylityö- ja vuorovaihtokiellosta