24.5. jäsenkirje: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu kunta-alalla – kesällä mahdollisuus tehdä omalla päätöksellä ylitöitä ja vaihtaa vuoroja

SuPerin liittohallitus päätti tiistaina (24.5.), että toistaiseksi voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla jatkuu edelleen. SuPerin jäsenet voivat kuitenkin 1.6.–31.8.2022 välisenä aikana omalla päätöksellään ja vapaaehtoisesti tehdä haluamansa määrän ylitöitä ja vaihtaa halutessaan työvuoroja, mutta työnantaja ei voi niihin määrätä.

Työtaistelutoimilla tavoitellaan aina mahdollisimman hyvää painostusvoimaa parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saamiseksi omille jäsenille. Samalla toteutustavan tulisi olla sellainen, että jäsenille aiheutuisi toimista mahdollisimman vähän haittaa tai menetyksiä.

SuPer hylkäsi kaksi viikkoa sitten annetun sovintoehdotuksen kunta-alan työriitaan, koska se ei sisältänyt minkäänlaista ratkaisua hoitajapulaan. Esitetty palkkaohjelma oli kaukana SuPerin tavoitteista ja siten tasoltaan täysin riittämätön. Varhaiskasvatuksen osalta sovintoehdotus oli erityisen huono. Muut liitot olivat valmiita hyväksymään sovintoehdotuksen, vaikka se ei tuonut ratkaisua hoitajapulaan.

Sopimuksettoman tilan jatkuminen koko kunta-alalla vahvistui maanantaina, kun Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kahden muun pääsopijajärjestön JUKO:n ja JAU:n tunnustelut sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen pohjalta kariutuivat.

Kunta-alan muut neuvotteluosapuolet vastustavat hoitajapulan korjaamista

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johto lähestyi hoitajajärjestöjä ajatuksella erillissopimuksesta, jolla hoitajat saisivat palkankorotukset ja palkkaohjelman ja sairaanhoitopiiri työrauhan määräajaksi. Sopimus on nyt kaatumassa kunta-alan muiden neuvotteluosapuolten vastustukseen.

Muut järjestöt vaativat samoja korotuksia myös lääkäreille ja muulle henkilökunnalle, vaikka sopimisen tarkoituksena on hoitajapulan ratkaiseminen. SuPer ja Tehy paheksuvat muiden kunta-alan pääsopijoiden avointa hoitajien tavoitteiden vastaista toimintaa sekä valtakunnan tasolla että Kanta-Hämeessä.

Hoitajapula on koko yhteiskunnan asia

Sovittelulautakunta ja työnantaja eivät ole ymmärtäneet hoitajapulan vakavuutta. On selvää, että edessä on julkisten palvelujen rapautuminen, jos hoitoalan palkkausta ja työoloja ei korjata. Jos julkiset palvelut halutaan säilyttää ja pitää huolta siitä, että kaikki kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut, on hoitoalan veto- ja pitovoimaa parannettava merkittävästi. Työpaikat joutuvat kilpailemaan työntekijöistä ja palkka tulee olemaan merkittävä kilpailutekijä.

SuPer taistelee edelleen hoitoalan ja varhaiskasvatuksen puolesta ja vaatii ratkaisua hoitajapulaan. Olemme vuosia varoitelleet päättäjiä yhä syvenevästä hoitajapulasta. Valtio vastaa viime kädessä siitä, että kansalaiset saavat perustuslain mukaiset palvelut. Valtio on myös sitoutunut palkkatasa-arvon edistämiseen eli naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventamiseen ja samapalkkaisuusperiaatteen toteutumiseen.

Joukkoirtisanoutumista valmistellaan

SuPer valmistelee yhdessä Tehyn kanssa joukkoirtisanoutumista, jos sovintoon ei päästä. Joukkoirtisanoutuminen ei toteudu kesällä. Superilaisten joukkoirtisanoutuminen tulee kohdistumaan kotihoitoon. Liitto tiedottaa jäseniään asiasta myöhemmin. Seuraa SuPerin verkkosivuja ja sähköpostiasi ja toimi liiton ohjeiden mukaan. Älä toimi yksin, sillä kysymys on työtaistelutoimesta.

Yksityisellä sektorilla neuvotellaan

Hoitajapula vaatii ratkaisuja kunta-alan lisäksi myös yksityisellä sektorilla, jolla käydään parhaillaan neuvotteluja kaikilla sopimusaloilla. Kaikilla SuPerin edustamilla sopimusaloilla ollaan nyt sopimuksettomassa tilassa.

Potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin – ilmoita asiasta

Me superilaiset tiedämme hyvin, että hoitajapulan vuoksi potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin. Tehdään tämä yhdessä näkyväksi ja siihen tarvitsemme teitä kaikkia. Ilmoitetaan toistaiseksi aluehallintovirastolle kaikista potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavista tilanteista. Yksittäisistä työvuoropuutoksista ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, koska tilanne on jo tiedossa. Lue toimintaohjeet täältä

Lämmin kiitos kaikille superilaisille kunta-alan työtaistelutoimiin osallistumisesta. Näin osoitamme yhdessä, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Hoitajapula vaatii ratkaisuja, se on Meidän Kaikkien Asia.

Lue myös:

Tiedote 24.5. SuPer ja Tehy: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin rohkea ratkaisu kaatumassa kunta-alan muiden neuvotteluosapuolten vastustukseen

Tiedote 24.5.  SuPer ja Tehy: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu kunta-alalla – muutos reunaehtoihin kesän ajaksi

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa? Kysymykset ja vastaukset ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen löydät täältä