30.8. jäsenkirje: Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto kiristyy 1. syyskuuta

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla kiristyy jälleen 1. syyskuuta alkaen. Kielto koskee kaikkia kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteleviä SuPerin jäseniä. Työnantaja on monin paikoin pyytänyt tekemään ylityötä ja vaihtamaan vuoroja kiellon aikana vedoten työvoimapulaan. Muistutan, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kunta-alan työpaikkoja ja yksiköitä. On tärkeää, että osallistut SuPerin asettamiin työtaistelutoimiin, sillä haemme pysyvää parannusta peruspalkkaan ja työoloihin. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tarkoituksena on edistää työriidan sovittelua.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin jäsenet tekevät työtä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti eli ylityötä ei tehdä eikä vuoroja vaihdeta. Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide, johon sinulla on oikeus.

Kesäkuukausina kielto on ollut voimassa siten, että superilaiset ovat voineet halutessaan tehdä ylityötä ja vaihtaa vuoroa, mutta työnantaja ei ole voinut niihin määrätä.

SuPer on yhdessä Tehyn kanssa antanut lähiviikkoina neljä lakkovaroitusta koskien Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan tehostetun hoidon yksikköä (teho-osasto ja valvonta), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun yliopistollisen keskussairaalaan toimenpide-, teho- ja kivunhoitopalvelujen (Totek) teho-osastoa, Helsingin kaupungin kotihoidon eteläistä kotihoitoyksikköä sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito yksiköitä ja Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoitoa. Jos lakkovaroitus koskee sinua, seuraathan asiassa SuPerin viestintää.

Pyydän, että kaikki kunta-alan superilaiset osallistuvat ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Se on yhtä tärkeä työtaistelutoimi kuin lakko. Mitä useampi superilainen noudattaa kieltoa, sitä tehokkaampi toimi se on. Ymmärrän, että kaikkien elämäntilanne ei kuitenkaan mahdollista osallistumista.

Lämmin kiitos kaikille superilaisille osallistumisesta työtaistelutoimiin. Valitettavasti tämä taistelu ei ole vielä ohi, vaan on aika kiristää otetta. Osoitamme yhdessä, miten tärkeästä asiasta on kysymys, kun parannamme hoitajien palkkausta.

Katso usein kysytyt kysymykset ja niihin vastaukset ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon kunta-alalla (KVTES JA SOTE-sopimus)

Terveisin, Silja