Jäsenkirje 7.3.2023: SOTE-sopimuksen palkankorotukset vuosille 2023 ja 2024

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle lähes tuplasti kovemmat korotukset kuin vientialoille – katso SOTE-sopimuksen palkankorotukset vuosille 2023 ja 2024

SuPerin liittohallitus on 7.3.2023 hyväksynyt Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen. Kyseessä oli neuvottelu ns. perälautakirjauksesta, jossa vuosien 2023 ja 2024 lopulliset korotukset oli kytketty tiettyjen vientiliittojen sopimusratkaisuihin.

Neuvottelutuloksen johdosta SOTE-sopimuksen palkkoja korotetaan vuonna 2023 yhteensä 6,7 % (sisältäen kertapalkkion 467 euroa) ja vuonna 2024 yhteensä 6,5 %, eli yhteensä 13,2 %.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on hyvin iloinen tuoreen sopimuksen vaikutuksista.

–  Ratkaisun ansiosta naisvaltaisten alojen palkkaero pienenee miesvaltaisiin aloihin verrattuna. Kyse on konkreettisesta toimesta – siitä, että naisvaltaisella alalla saadaan parempaa palkkaa. Tätähän myös päättäjät ovat juhlapuheissaan toivoneet. Tästä työtä on hyvä jatkaa.

Ratkaisu koskee julkista sektoria.

Lue mediatiedote 7.3. 


Lopulliset palkankorotusprosentit vuosille 2023 ja 2024 

Vuoden 2023 korotukset ovat:

1.6.2023 yleiskorotusta                       2,2 %

1.6.2023 paikallista järjestelyerää    0,4 % + 0,3 % (mikäli 0,3 %:n jakamisesta ei päästä sopuun, puolet maksetaan yleiskorotuksena ja puolet päättää työnantaja)

1.6.2023 paikallinen erä                    1,2 % koko kunta- ja hyvinvointialueiden palkkauksen kehittämisohjelmasta

1.6.2023 paikallinen erä                     1,5 % SOTE-sopimuksen erillisratkaisusta

30.6.2023 kertaerä                              467 euroa

Kertaerä: Kaikille kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat olleet yhdenjaksoisessa työ/virkasuhteessa ajanjaksolla 2.5 - 31.5.2023 maksetaan kertaeränä 467 euroa 30.6.2023. Lue kertaerän maksamisesta täältä.

Vuoden 2024 korotukset ovat:

1.2.2024 keskitetty erä                     0,4 % koko kunta- ja hyvinvointialan palkkauksen kehittämisohjelmasta

1.6.2024 yleiskorotusta                    2,27 % SOTE-sopimuksesta

1.6.2024 paikallinen erä                   0,73 % SOTE-sopimuksesta

1.6 2024 paikallinen erä                   0,6 % koko kunta- ja hyvinvointialan palkkauksen kehittämisohjelmasta

1.10.2024 paikallinen erä                 2,5 % SOTE-sopimuksen erillisratkaisusta


Hyvinvointialan yleinen työ- ja virkaehtosopimus (HYVTES) voimaan takautuvasti

Samassa yhteydessä sovittiin uudesta hyvinvointialueiden yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (HYVTES). Se tulee takautuvasti voimaan 1.3.2023.