KVTES

KVTES-sopimus

3.10.2022  SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin


19.8.2022 SuPerin, Tehyn ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n välisen työriidan sovittelu käynnistyy 21.8.


9.8.2022 SuPerin, Tehyn ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n väliset neuvottelut ovat käynnistyneet tiistaina 9.8.


25.3.2022 Kunta-alan sovittelu jatkui tänään tekstikysymysten käsittelyllä. Jokainen osapuoli esitti tavoitteitaan sovittelijalle, joka esitti tarkentavia lisäkysymyksiä keskeisimmistä kiistanaiheista.

Sovittelu jatkuu jälleen maanantaina, viikonloppuna kokoontuu ainoastaan SOTE-sopimuksen pääryhmä.


23.3.2022 Kunta-alan sovittelua on jatkettu valtakunnansovittelijan toimistolla. Aiheena on ollut jälleen pääsopimus sekä tänään ensimmäistä kertaa sovittelussa aiheena ollut palkkausjärjestelmien kehittäminen eri sopimusaloilla.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen SOTE- sopimuksen soveltamisalalla tulee olemaan useamman vuoden projekti. Sinänsä SuPer pitää järjestelmän kehittämistä tarpeellisena. Nykyisessä TVA- järjestelmässä työn vaativuudessa tapahtuneet muutokset eivät useimmiten näy palkkauksessa, mikä aiheuttaa suurta tyytymättömyyttä.

Valtakunnansovittelija laittoi SOTE- työaikatyöryhmän, KVTES- ryhmän ja perhepäivähoitajia käsittelevän ryhmän laatimaan tekstejä ja niitä onkin työstetty pitkin viikkoa Kuntatalolla. Sovittelu jatkuu jälleen huomenna klo 13.


18.3.3022 Sovittelu jatkui jälleen tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Aiheena oli pääsopimus, josta valtakunnansovittelija esitti omia ajatuksiaan ja kertasi osapuolten eriäviä näkemyksiä. Yhteisymmärrys on vielä kaukana. Sovittelu jatkuu jälleen tiistaina 22.3.22.


15.3.2022 Kunta-alan neuvottelujen sovittelua on jatkettu valtakunnansovittelijan johdolla. Käsittelyssä on jälleen ollut pääsopimus, jonka suhteen osa-puolilla on edelleen hyvin erilaisia näkemyksiä. Tänään kävimme läpi myös tilastotietoja palkkakehityksestä kunta-alalla ja kuulimme VM:n katsauksen taloudellisesta tilanteesta. Sovittelu jatkuu huomenna.


11.3.2022 Sovittelua jatkettiin tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Keskustelussa oli järjestöjen vaatimat palkkaohjelmat. Kaikilla pääsopijajärjestöillä on vaatimuksia palkkaohjelmien suhteen, mutta eroa löytyy ohjelmien toteuttamistapojen ja kohdentamisen suhteen.

Sovittelu jatkuu jälleen maanantaina 14.3. pääsopimuskeskustelulla.


10.3.2022 Kunta-alan neuvottelujen sovittelua jatkettiin tänään valtakunnansovittelijan toimistolla. Aiheena oli pääsopimus, joka määrittää kuntien ja hyvinvointialueiden sopimusjärjestelmää. Osapuolilla on erilaisia näkemyksiä tarvittavien pääsopimusten lukumäärästä ja sisällöstä.

Sovittelu jatkuu jälleen huomenna 11.3.22 klo 10.15.


9.3.2022 Kunta-alan sovintoneuvottelut jatkuivat valtakunnansovittelijan luona tänään. Paikalla olivat kaikki kunta-alan työntekijöitä edustavat järjestöt sekä myös KT:n neuvottelijat. Neuvottelut jatkuvat huomenna 10.3.


1.3.2022 SuPer ja Tehy julistivat kunta-alan työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 1.3. klo 15 alkaen. Lue lisää


28.2.2022  Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on keskeyttänyt kunta-alan neuvottelut.


28.2.2022 Viikonlopun aikana kokoonnuttiin useassa eri neuvotteluryhmässä. Pääneuvotteluryhmässä keskusteltiin mm. työelämän kehittämisestä sekä pääsopimuksesta. Myös hyvinvointialueiden luottamusmiesjärjestelmä oli keskustelussa. KVTES- sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan ensimmäisestä luonnosversiosta käytiin keskustelua.

Sote-pääryhmä on keskustellut yksittäisistä Sote ry:n tavoitteista, muun muassa määräaikaisten työntekijöiden kokemuslisistä hyvinvointialueille siirryttäessä ja paikallisista sopimuksista. Keskustelu työaikamääräyksiin liittyvistä tavoitteista jatkuu tänään.

KVTES- ryhmä kokoontui kertaalleen jo tänään. Keskustelussa olivat muun muassa  KT:n esitykset muutoksiksi luottamusmieslukuun.

Neuvottelut jatkuvat vielä tänään SOTE- pääryhmän ja pääneuvotteluryhmän kokouksilla.


25.2.2022 Kunta-alan neuvottelut jatkuivat tänään pääneuvotteluryhmän kokouksella. Kokouksessa käsiteltiin työelämän kehittämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla tulevaisuudessa.

Pääneuvotteluryhmän jälkeen käytiin järjestökohtaisia neuvotteluja työnantajan kanssa. Sote ry:n neuvottelussa käytiin läpi neuvoteltavan sopimuksen kustannusraamia, rakennetta ja kestoa. Keskustelussa käsiteltiin myös pelastusohjelmatavoitetta ja Sote ry:n tekstitavoitteita. Neuvottelut jatkuvat 26.2. klo 12.


24.2.2022 Myöhään iltaan venyneistä neuvotteluista huolimatta SuPerin ja KT:n tavoitteet eivät ole lähentyneet toisiaan. Ryhmä on pystynyt sopimaan tekstimuutoksista ja tarkennuksista työehtosopimukseen, mutta tavoitteiden suhteen osapuolten näkemykset eivät ole lähentyneet. Neuvottelut jatkuvat maanantaina aamulla kello 8.00.


23.2.2022 Pääneuvotteluryhmässä käytiin läpi järjestöjen esittämiä palkkaohjelmatavoitteita. SuPerin ja Tehyn esittämä palkkaohjelma eli pelastusohjelma käytiin läpi jo edellisessä kokouksessa. 

Järjestöjen palkkaohjelmatavoitteet eroavat kohderyhmiltään. SuPer ja Tehy hakevat palkkaohjelmaa nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa ja sivistystoimessa työskenteleville.

Pääneuvotteluryhmässä jatkettiin myös keskustelua kunta-alan pääsopimuksen mahdollisista muutostarpeista hyvinvointialueiden aloittaessa. Keskustelua jatketaan perjantaina 25.2.


21.2.2022 KVTES- ryhmässä käsiteltiin tänään KT:n pääsopimusluonnosta. Pääsopimuksessa sovitaan mm. sovellettavista työ- ja virkaehtosopimuksista, sopimusosapuolista, neuvottelumenettelystä paikallisella ja keskustasolla.

SuPerin mielestä kuntia ja hyvinvointialueita ei tule jatkossa niputtaa saman pääsopimuksen alle. Kyseessä ovat eri työnantajat, eri toimialat ja eri rahoitus. Keskustelu jatkuu myöhemmin tällä viikolla.


21.2.2022 Varhaiskasvatusryhmässä käytiin läpi tänään tekstimuutoksia varhaiskasvatusliitteeseen. Tämän lisäksi käytiin keskustelua lastenhoitajien erillisestä vaaterahasta. Tekstimuutosten osalta edistymistä on tapahtunut. Muuten asioita jätettiin paljon pöydälle keskiviikkoon 23.2., jolloin neuvottelut jatkuvat.


17.2.2022  KVTES-ryhmä on käynyt keskustelua sote-uudistukseen liittyvästä murrostilanteesta. Sote-uudistuksessa sote-sektori ei ole enää kunta-alaa ja myös työ- ja virkaehtosopimukset tulevat väistämättä eriytymään. Keskustelua on käyty siitä, mitä määräyksiä jatkossa tarvitaan KVTES:iin ja mitä puolestaan hyvinvointialueiden ns. yleiseen sopimukseen, ja mitkä määräykset koskevat pelkästään sote-sektoria ja voisivat olla jatkossa vain SOTE-sopimuksessa. Neuvotteluosapuolilla on erilaisia näkemyksiä tulevasta sopimusrakenteesta.

KVTES-ryhmän alatyöryhmä on valmistellut uusia palkkausjärjestelmän kokeilumääräyksiä. Kokeilumääräykset on tarkoitus saada valmiiksi neuvottelukierroksen yhteydessä.

KVTES-ryhmässä on esitelty neuvottelutavoitteita ja käyty niistä syventävää keskustelua. SuPerin päätavoitteita ovat viiden vuoden palkkaohjelma sekä ostovoiman turvaavat palkankorotukset, jotka maksettaisiin yleiskorotuksena.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ovat KVTES:n suurin henkilöstöryhmä. Myös koulunkäynninohjaajat kuuluvat tähän työehtosopimukseen.


www.superliitto.fi/neuvottelukierros