SOSTES: lakko-ohjeet

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) neuvottelutulos on hyväksytty SuPerin ja muiden neuvotteluosapuolien hallinnoissa. Neuvotteluja käytiin tammikuun lopusta lähtien ja niitä vauhdittaakseen SuPer ja muut liitot julistivat kohdennettujen lakkojen lisäksi koko sopimusalalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, hakusaarron ja keikkailukiellon. Nämä työtaistelutoimet päättyivät neuvottelutuloksen myötä 8.6.2023. Lakot, jotka oli ilmoitettu alkavaksi 19.6. ja 20.6., on peruttu välittömästi sopimusratkaisun tultua hyväksytyksi (13.6.).


Mikä lakko on?

Lakko on työtaistelumuoto, jonka aikana työntekijä on kokonaan poissa työpaikalta eli kyse on työn väliaikaisesta keskeyttämisestä. Työntekijä ei mene lakon aikana töihin eikä työnantaja maksa palkkaa. Työntekijän työsuhde pysyy lakosta huolimatta voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Työntekijöiden lakko-oikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää, joka osallistuu järjestön toimeenpanemaan lakkoon.

Mitä lakkoja on julistettu?

SuPer on mukana kahdessa lakossa, joista on annettu lakkovaroitukset 4.5.2023 kello 13.00.

  • Sote ry (SuPer, Erto, Tehy) on julistanut lakon tietyille yksityisen sosiaalipalvelualan ympärivuorokautisen/ent. tehostetun palveluasumisen työpaikoille. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta.
  • SuPer on lisäksi julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan työnantajien kaikille varhaiskasvatuksen työpaikoille. Katso tarkempi listaus 

SuPer on mukana kahdessa lakossa, joista on annettu lakkovaroitukset 16.5.2023 kello 14.30.

  • SuPer on julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan työnantajien varhaiskasvatuksen työpaikoille Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta.
  • SuPer on julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan työnantajien tietyille työpaikoille lastensuojelussa. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta.

SuPer, Tehy ja Erto (Sote ry) ovat antaneet 17.5. kello 15.00 lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle.

  • Lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen ja/tai palveluasumisen yksiköt. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta. 

SuPer on mukana kolmessa lakossa, joista on annettu lakkovaroitukset 31.5.2023 kello 15.00. Katso tarkempi listaus kohteista otsikon Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa -kohdan alta.

  • SuPer on julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan lastensuojelun työpaikoille. Toimipisteet sijaitsevat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien alueella.
  • SuPer on julistanut lakon tiettyjen yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikoille. Henkilökohtaisia avustajia koskevan lakkovaroituksen piiriin kuuluvat kaikki Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa työskentelevät henkilökohtaiset avustajat.
  • Sote ry (SuPer, Erto, Tehy) on julistanut lakon yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroituksen piirissä on 39 ilmoitettua työyksikköä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Miksi lakosta on päätetty?

Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet SuPerin/Sote ry:n tavoittelemalla tavalla ja neuvottelut ovat päättyneet. Työnantajapuoli ei ole valmis pitämään kiinni aiemmin sovitusta työehtosopimuskirjauksesta palkkaeron pienentämisestä julkiseen sektoriin nähden.

SuPer vaatii samasta työstä samaa palkkaa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla tehty työ on yhtä arvokasta kuin julkisella sektorilla tehty vastaava työ. Perustetta palkkaerolle ei ole!

SuPerin julistaman lakon tarkoituksena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluita.

Milloin lakot ovat voimassa?

Sote ry:n (SuPer, Erto, Tehy) julistama lakko on voimassa alla ilmoitetuilla yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavilla ympärivuorokautisen palveluasumisen työpaikoilla 23.5.2023 klo 00:01 - 27.5.2023 klo 23:59. Työtaistelu koskee lakon aikana alkavia työvuoroja eli ennen lakkoa alkanut työvuoro tehdään loppuun. 

SuPerin julistama lakko on voimassa alla ilmoitettujen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudattavien yritysten kaikilla varhaiskasvatuksen Suomen työpaikoilla koskien 23.5.2023 klo 00:01 ja 24.5.2023 klo 23:59 välisenä aikana alkavia työvuoroja. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. Ennen lakkoa alkanut työvuoro tehdään loppuun, mutta toisena päivänä lakko kestää lakon aikana alkaneen työvuoron loppuun.

SuPerin antama lakkovaroitus varhaiskasvatukseen Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla: lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 31.5.2023 klo 00:01 ja 2.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

SuPerin antama lakkovaroitus lastensuojeluun: lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 31.5.2023 klo 00:01 ja 3.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Sote ry:n (SuPer, Erto, Tehy) antama lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle: lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen ja/tai palveluasumisen yksiköt. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 1.6.2023 klo 00.01 ja 3.6 klo 23:59 välisenä aikana.

SuPerin antama lakkovaroitus lastensuojeluun: lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 19.6.2023 klo 00:01 ja torstain 22.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. 

SuPerin antama henkilökohtaisia avustajia koskeva lakkovaroitus: lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 19.6.2023 klo 00:01 ja 22.6. klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. 

Sote ry:n (SuPer, Erto, Tehy) antama lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle: lakkovaroituksen piirissä ovat ilmoitetut työyksiköt. Lakko alkaa tiistaina 20.6.2023 klo 00.01 ja päättyy torstaina 22.6. klo 23.59.

Mitkä työpaikat ja työt ovat lakossa?

Sote ry:n julistama ympärivuorokautisen palveluasumisen lakko kohdistuu vain alla luetelluilla työpaikoilla yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävään työhön.

SuPerin julistama varhaiskasvatuksen lakko kohdistuu vain alla lueteltujen yritysten varhaiskasvatuksen Suomen toimipisteissä tehtävään työhön, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin. Huom! Jos työpaikkasi ei ole listassa, ei työpaikkasi ole lakon piirissä.

Valitse ensin tarkasteletko ympärivuorokautista palveluasumista, varhaiskasvatusta vai lastensuojelua ja napsauta plusmerkistä auki kyseiset lakkokohteet. Voit sulkea kyseisen kokonaisuuden miinusmerkistä.  

Työpaikkani ei ole listassa, mitä tämä tarkoittaa?

Jos työpaikkasi ei ole listassa, ei lakko kohdistu työpaikallasi tehtävään työhön eikä näin ollen vaikuta työskentelyysi. Sinun tulee siis jatkaa työntekoa normaalisti.

Jatkuuko ylityö- ja vuoronvaihtokielto lakkoilmoituksesta huolimatta?

Aiemmin ilmoitettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu aiemmin ilmoitetun mukaisena. Määräaikainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee koko yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopimusalaa. Se alkoi 2.5.2023 klo 13.00 ja päättyy 14.6.2023 klo 15.00.

Mitä muita työtaistelutoimia on voimassa yksityisellä sosiaalipalvelualalla?

Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) on julistanut 31.5. määräaikaisen ja rajatun hakusaarron sekä keikkailukiellon yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES) noudattaville työpaikoille. Nämä toimet alkavat 31.5.2023 kello 15:00 ja päättyvät 14.6.2023 kello 15:00.

Onko minun osallistuttava lakkoon, jos työskentelen lakkokohteessa? 

SuPerin  tekemä päätös lakosta on jäseniä sitova. SuPerin lakkokohteissa työskentelevät jäsenet osallistuvat lakkoon! Työtaisteluilla tavoitellaan parannuksia työehtoihin koko alalle ja joukossa on voimaa. 

Kaikki lakonalaista työtä tekevät työntekijät ovat rikkureita. SuPerin hallinto päättää rikkuruuden seurauksista jäsentensä osalta. 

Rikkureita ovat myös muut kuin lakon ilmoittaneen liiton jäsenet (toisten liittojen jäsenet, järjestäytymättömät työntekijät), jotka tekevät lakonalaista työtä, sillä lakonalaista työtä ei saa tehdä.  

Työpaikalleni annettiin lakkovaroitus, mutta en kuulu liittoon. Kannattaako minun silti osallistua lakkoon? Entä kannattaako minun liittyä SuPerin jäseneksi?

Myös järjestäytymättömät eli liittoon kuulumattomat työntekijät voivat osallistua lakkoon, eikä tästä saa seurata heille sanktioita työnantajan taholta. Lakolla tavoitellaan parempia työehtoja ja lakon tulokset hyödyttävät kaikkia työntekijöitä. Lakko on tehokkaampi, kun myöskään järjestäytymättömät eivät tee lakonalaista työtä.

Lakon ajalta maksettava lakkoavustus maksetaan kuitenkin vain liiton jäsenille. Lisäksi liiton jäsenet saavat ajantasaista ja hyödyllistä tietoa lakosta lakon aikana ja voivat myös ottaa yhteyttä liiton asiantuntijoihin heitä askarruttavista asioista.

Sinunkin kannattaa ehdottomasti liittyä SuPerin jäseneksi. Näin olet omalta osaltasi mukana tukemassa parempien työehtojen saavuttamista koko alalle. 

 Liity jäseneksi täällä. 


Lisätietoja:

  • Jos sinulla on vielä kysymyksiä yksityisen sosiaalipalvelualan lakon suhteen, löydät useimpiin kysymyksiin vastauksen Usein kysytyt kysymykset -sivulta täältä. 
  • Voit olla myös yhteydessä SuPerin edunvalvontaan tai työpaikkasi luottamusmieheen asiaan liittyen.