SOTE-sopimus

Sote-sopimus

3.10.2022 SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin


19.8.2022 SuPerin, Tehyn ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n välisen työriidan sovittelu käynnistyy 21.8.


9.8.2022 SuPerin, Tehyn ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n väliset neuvottelut ovat käynnistyneet tiistaina 9.8.


25.3.2022 Kunta-alan sovittelu jatkui tänään tekstikysymysten käsittelyllä. Jokainen osapuoli esitti tavoitteitaan sovittelijalle, joka esitti tarkentavia lisäkysymyksiä keskeisimmistä kiistanaiheista.

Sovittelu jatkuu jälleen maanantaina, viikonloppuna kokoontuu ainoastaan SOTE-sopimuksen pääryhmä.


23.3.2022 Kunta-alan sovittelua on jatkettu valtakunnansovittelijan toimistolla. Aiheena on ollut jälleen pääsopimus sekä tänään ensimmäistä kertaa sovittelussa aiheena ollut palkkausjärjestelmien kehittäminen eri sopimusaloilla.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen SOTE- sopimuksen soveltamisalalla tulee olemaan useamman vuoden projekti. Sinänsä SuPer pitää järjestelmän kehittämistä tarpeellisena. Nykyisessä TVA- järjestelmässä työn vaativuudessa tapahtuneet muutokset eivät useimmiten näy palkkauksessa, mikä aiheuttaa suurta tyytymättömyyttä.

Valtakunnansovittelija laittoi SOTE- työaikatyöryhmän, KVTES- ryhmän ja perhepäivähoitajia käsittelevän ryhmän laatimaan tekstejä ja niitä onkin työstetty pitkin viikkoa Kuntatalolla. Sovittelu jatkuu jälleen huomenna klo 13.


18.3.2022 Sovittelu jatkui jälleen tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Aiheena oli pääsopimus, josta valtakunnansovittelija esitti omia ajatuksiaan ja kertasi osapuolten eriäviä näkemyksiä. Yhteisymmärrys on vielä kaukana. Sovittelu jatkuu jälleen tiistaina 22.3.22.


15.3.2022 Kunta-alan neuvottelujen sovittelua on jatkettu valtakunnansovittelijan johdolla. Käsittelyssä on jälleen ollut pääsopimus, jonka suhteen osa-puolilla on edelleen hyvin erilaisia näkemyksiä. Tänään kävimme läpi myös tilastotietoja palkkakehityksestä kunta-alalla ja kuulimme VM:n katsauksen taloudellisesta tilanteesta. Sovittelu jatkuu huomenna.


11.3.2022 Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään 11.3. tehnyt päätöksen SuPerin ja Tehyn 18.3.2022 klo 6.00 alkavaksi ilmoittaman työnseisausuhkan toimeenpanon siirtämisestä. Lakko voi alkaa 1.4.2022.


11.3.2022 Sovittelua jatkettiin tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Keskustelussa oli järjestöjen vaatimat palkkaohjelmat. Kaikilla pääsopijajärjestöillä on vaatimuksia palkkaohjelmien suhteen, mutta eroa löytyy ohjelmien toteuttamistapojen ja kohdentamisen suhteen.

Sovittelu jatkuu jälleen maanantaina 14.3. pääsopimuskeskustelulla.


10.3.2022 Kunta-alan neuvottelujen sovittelua jatkettiin tänään valtakunnansovittelijan toimistolla. Aiheena oli pääsopimus, joka määrittää kuntien ja hyvinvointialueiden sopimusjärjestelmää. Osapuolilla on erilaisia näkemyksiä tarvittavien pääsopimusten lukumäärästä ja sisällöstä.

Sovittelu jatkuu jälleen huomenna 11.3.22 klo 10.15.


9.3.2022 Sovittelu jatkui tänään valtakunnansovittelijan toimistolla. Keskustelua käytiin yleisellä tasolla osapuolia hiertävistä asioista. Sovittelu jatkuu huomenna 10.3. klo 8.


7.3.2022 SuPer ja Tehy jättivät lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle 3.3. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala kutsui Sote ry:n edustajat neuvotteluun heti maanantaina 7.3. klo 8. Neuvottelussa käytiin läpi Sote ry:n kärkitavoitteet ja kohdat, joista neuvottelut KT:n kanssa käsityksemme mukaan jumittavat.

Valtakunnansovittelija kuulee sopimuspuolia ja kutsuu neuvottelijat koolle harkintansa mukaan. Uutta tapaamisaikaa ei siis vielä sovittu.


1.3.2022 SuPer ja Tehy julistivat kunta-alan työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 1.3. klo 15 alkaen. Lue lisää


28.2.2022 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on keskeyttänyt kunta-alan neuvottelut.


28.2.2022 Viikonlopun aikana kokoonnuttiin useassa eri neuvotteluryhmässä. Pääneuvotteluryhmässä keskusteltiin mm. työelämän kehittämisestä sekä pääsopimuksesta. Myös hyvinvointialueiden luottamusmiesjärjestelmä oli keskustelussa. KVTES- sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan ensimmäisestä luonnosversiosta käytiin keskustelua.

Sote-pääryhmä on keskustellut yksittäisistä Sote ry:n tavoitteista, muun muassa määräaikaisten työntekijöiden kokemuslisistä hyvinvointialueille siirryttäessä ja paikallisista sopimuksista. Keskustelu työaikamääräyksiin liittyvistä tavoitteista jatkuu tänään.

KVTES- ryhmä kokoontui kertaalleen jo tänään. Keskustelussa olivat muun muassa KT:n esitykset muutoksiksi luottamusmieslukuun.

Neuvottelut jatkuvat vielä tänään SOTE- pääryhmän ja pääneuvotteluryhmän kokouksilla.


25.2.2022 Kunta-alan neuvottelut jatkuivat tänään pääneuvotteluryhmän kokouksella. Kokouksessa käsiteltiin työelämän kehittämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla tulevaisuudessa.

Pääneuvotteluryhmän jälkeen käytiin järjestökohtaisia neuvotteluja työnantajan kanssa. Sote ry:n neuvottelussa käytiin läpi neuvoteltavan sopimuksen kustannusraamia, rakennetta ja kestoa.

Keskustelussa käsiteltiin myös pelastusohjelmatavoitetta ja Sote ry:n tekstitavoitteita. Neuvottelut jatkuvat 26.2. klo 12.


23.2.2022 Pääneuvotteluryhmässä käytiin läpi järjestöjen esittämiä palkkaohjelmatavoitteita. SuPerin ja Tehyn esittämä palkkaohjelma eli pelastusohjelma käytiin läpi jo edellisessä kokouksessa. 

Järjestöjen palkkaohjelmatavoitteet eroavat kohderyhmiltään. SuPer ja Tehy hakevat palkkaohjelmaa nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa ja sivistystoimessa työskenteleville.

Pääneuvotteluryhmässä jatkettiin myös keskustelua kunta-alan pääsopimuksen mahdollisista muutostarpeista hyvinvointialueiden aloittaessa. Keskustelua jatketaan perjantaina 25.2.


21.2.2022 SOTE-pääryhmässä käsiteltiin tänään vaihtoehtoisia malleja ruokataukomääräyksiksi. Käsittelyssä oli neljä mallia. SuPerin tavoitteena on, että myös yleistyöajassa työskentelevät voisivat syödä joutuisasti työn ohessa. Keskustelu jatkuu seuraavissa kokouksissa.


17.2.2022 Kunta-alan pääneuvotteluryhmässä jatkettiin tänään keskusteluja sopimuksen raamista ja rakenteesta. SuPerin tavoitteena on pelastusohjelman eli palkkaohjelman lisäksi ostovoiman turvaavat palkankorotukset, jotka maksettaisiin yleiskorotuksena.

Keskustelua käytiin myös palkkaohjelmatavoitteesta. SuPer ja Tehy esittelivät oman ohjelmansa.

Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 23.2.


17.2.2022 SOTE- sopimuksen neuvotteluja on käyty SOTE- pääryhmässä ja sen alaryhmässä työaikatyöryhmässä. Työaikatyöryhmä on käsitellyt osapuolten työaikatavoitteita ja valmistelee parhaillaan tekstiehdotuksia pääryhmän käsiteltäväksi. Keskustelussa on ollut mm. taukoihin liittyvät muutostarpeet ja työvuorolistan muutostilanteet.

SOTE- pääryhmä on toistaiseksi keskustellut muista kuin palkkaukseen ja työaikoihin liittyvistä tavoitteista. Keskustelussa on ollut mm. kriisiajan tes-määräykset ja hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvät asiat, kuten paikallisten sopimusten tilanne muutoksessa ja määräaikaisten asema.

Keskustelut jatkuvat ja palkkaus- ja työaikateemoihin päästänee viikoilla 7 ja 8.


Lue SuPerin ja Tehyn tiedote (11.1.2022): Työmarkkinapöydässä ratkottava hoitajapulaa, valtiovallalla vastuu rahoituksesta  


www.superliitto.fi/neuvottelukierros