Neuvottelujärjestelmä

Kuntasektorilla neuvottelujärjestelmän muodostavat Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien kanssa.

27.2.2014 perustettuun KoHoon kuuluvat SuPer, Suomen Palomiesliitto SPAL ja Tehy. SuPer jatkaa edelleen vahvana, itsenäisenä liittona jäsentensä edunvalvojana.

Yksityisellä sektorilla neuvottelujärjestelmän muodostavat Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry yhdessä muiden järjestöjen ja Sosiaalialan työnantajat ry:n työnantajien edustajien kanssa. TSN ry:n neuvottelujärjestöön kuuluvat SuPerin lisäksi Erillisalojen toimihenkilöliitto Erto sekä Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy.

Lue tarkemmin luottamusmiesjärjestelmästä.