Neuvottelujärjestelmä

Työehtosopimusneuvotteluissa sovitaan työntekijöiden keskeisistä työehdoista. Neuvotteluja käydään sopimusaloittain ja neuvottelemassa ovat ammattiliitot sekä ammattiliittojen muodostamat neuvottelujärjestöt.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry

SuPer hoitaa jäsentensä edunvalvontaa neuvottelujärjestö Sote ry:n kautta.

Sote ry on kunnallisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevän koulutetun sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja pelastusalan henkilöstön ammatillinen neuvottelujärjestö. Se edistää jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja sekä järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenliittojensa jäsenille.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry aloitti toimintansa 18.3.2020, kun aiemmat neuvottelujärjestöt kuntasektorin KoHo ry ja yksityissektorin TSN ry yhdistyivät yhdeksi neuvottelujärjestöksi tavoitteena yhtenäisempi ja vahvempi edunvalvonta.

Lue tiedote: Kuntasektorin ja yksityisen sote-sektorin neuvottelujärjestöt KoHo ja TSN yhdistyivät 18.3.2020

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n jäsenjärjestöjä ovat: SuPer, Tehy, Toimihenkilöliitto ERTO sekä Suomen Pelastusalan ammattilaiset SPAL.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry – kuntasektori

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:ssä neuvottelevat kuntasektorilla SuPer, Tehy ja SPAL ry. Sote ry neuvottelee Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen eli SOTE-sopimuksen ja Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES).

Kuntasektorilla SuPerilla on omat pää- ja luottamusmiehet. SuPer järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenilleen. Kuntasektorin luottamusmiesvaalit käydään syksyllä 2023.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry – yksityissektori

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:ssä neuvottelevat yksityissektorilla SuPer, ERTO ja Tehy.

Sote ry neuvottelee seuraavat yksityissektorin työehtosopimukset:

  • Yksityinen sosiaalipalveluala
  • Terveyspalveluala
  • AVAINTA
  • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
  • Työterveyslaitos

Yksityissektorilla Sote ry:llä on yhteiset (SuPer, ERTO ja Tehy) luottamusmiehet. SuPer sekä Sote ry järjestävät koulutuksia ja tilaisuuksia jäsenliittojensa jäsenille.

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit käytiin syksyllä 2022.

Tutustu:

Lue luottamusmiesjärjestelmästä tarkemmin.