Neuvottelujärjestelmä

SuPer hoitaa jäsentensä edunvalvontaa neuvottelujärjestö Sote ry:n kautta.

Kuntasektorilla neuvottelujärjestelmän muodostavat Sote yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien kanssa.

Yksityisellä sektorilla neuvottelevat työntekijöitä edustava Sote ry ja työnantajan puolelta Hyvinvointiala Hali ry sekä Avaintyönantajat Avainta ry.

Sote ry:n (ent. KoHo) jäsenjärjestöjä ovat SuPer ry, Tehy ry, Erto ry sekä SPAL ry.

Sote ry toimii julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevän koulutetun sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja pelastusalan henkilöstön ammatillisten yhdistysten neuvottelujärjestönä ja edistää niiden jäsenten oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja. Lisäksi neuvottelujärjestön tarkoituksena on valvoa ja parantaa yksityisissä terveyspalvelu- ja sosiaalialojen yhteisöissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteeseen liittyviä etuja.

Lue luottamusmiesjärjestelmästä tarkemmin.