Kunta-alan SOTE-sopimus

Kunta-alaa koskeva SOTE-sopimus tuli voimaan 1.9.

SOTE-sopimus

SOTE-sopimus on sosiaali- ja terveydenhuollon uusi työ- ja virkaehtosopimus, Suomen suurin alakohtainen työ- ja virkaehtosopimus.

SOTE-sopimusta sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevään henkilöstöön.

SOTE-sopimus tuli voimaan 1.9.2021.

Sopimuksen piiriin tuli noin 180 000 työntekijää. Suurimpia ammattiryhmiä ovat muun muassa lähihoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, ohjaajat ja sosiaalityöntekijät.

Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon alakohtaisia ongelmia ratkotaan sote-alan omassa sopimuksessa.

SuPer neuvottelee jatkossakin niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Lue myös tiedote 1.9.2021
SuPer ja Tehy: Tänään tehdään historiaa, SOTE-sopimus voimaan  

Sote-sopimus 2021-2022

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkaissut sopimuksen verkossa (klikkaa kuvaa).


Mitä SOTE-sopimus tarkoittaa?

Sote-henkilöstön työehtoihin keskittyvä sopimus tulee helpottamaan merkittävästi ratkaisujen löytämistä sosiaali- ja terveydenhuollon alakohtaisiin ongelmiin, mikä on ollut haasteellista aiemmassa hyvin monialaisessa yleisessä kuntasopimuksessa. 

Nykyisen KVTES:n palkkahinnoitteluliitteet 3 ja 4 siirtyivät kokonaisuudessaan SOTE-sopimukseen. Ensimmäinen sopimuskausi on 1.9.2021–28.2.2022.

Ennen 1.9.2021 tehdyt paikalliset sopimukset ovat voimassa. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu pysyvät samoina myös SOTE-sopimukseen siirryttäessä.

Varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen opetushenkilöstön sopimukseen ja SOTE-sopimuksen synty merkitsevät muutoksia myös kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Käytännössä lastenhoitajista tulee jatkossa siellä suurin henkilöstöryhmä. Myös lastenhoitajien suhteellinen asema vahvistuu tässä ratkaisussa ja heidän edunvalvontansa tehostuu. 

SOTE-sopimuksen sisällöstä neuvottelevat Sote ry (SuPer ja Tehy), JAU (JHL ja Jyty), JUKO sekä Kunnallinen työmarkkinalaitos.

Palkoista ja muista työsuhteen ehdoista neuvotellaan keväällä 2022.

SuPer-lehti: Hoitajien oma SOTE-sopimus ottaa paremmin huomioon työn luonteen

Ketkä siirtyvät SOTE-sopimukseen?

  • Nykyiset KVTES:n palkkahinnoittelu liitteen 3 henkilöstö  (pääasiassa terveydenhuollon hoitotyötä tekevät sekä edellä mainittua työtä johtavat terveydenhuollon ammattihenkilöt) sekä liitteen 4 (sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö) henkilöstö kokonaan

  • Lisäksi ns. hinnoittelemattomia tehtäviä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon johto ja esimiestehtävät ja eräät alan asiantuntijatehtävät. Muita hinnoittelemattomia ryhmiä ovat esimerkiksi psykologit ja puheterapeutit sekä tutkimushenkilöstö kuten mikrobiologit, fyysikot, kemistit ja sairaalageneetikot.

  • Sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat, jotka kuuluvat joko liitteeseen 4 tai 8

  • Osastonsihteerit (heistä osa voi olla merkittynä liitteeseen 1, jotka virheellisesti merkitty väärään liitteeseen, jolloin siirtyvät SOTE-sopimukseen)

  • Palvelusuunnittelija ja palveluesimies, jos sote-alan tehtävä.

SOTE-sopimukseen siirtyminen koskee vain henkilöitä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalan tehtävissä kuntayhtymissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla työskenteleminen (esim. toimisto, hallinto-, tai tukipalvelutehtävissä) ei tee tehtävästä SOTE-sopimukseen kuuluvaa.


SOTE-sopimuksen määräaikaiset, vain jaksotyöaikaa koskevat muutokset

SOTE-sopimukseen tulee määräaikaisia, vain jaksotyöaikaa koskevia muutoksia. Nämä muutokset koskevat vuorokausilepoa jaksotyössä eli ns. pitkistä työvuoroista sopimista sekä vapaapäivien sijoittelu jaksotyössä. Lue näistä muutoksista tarkemmin täältä.

Lue SOTE-sopimuksen usein kysytyt kysymykset vapaapäiviin liittyen

SuPer-lehti: Kaksi vapaapäivää viikossa eikä enää työtunteja vapaapäiville – Uusi SOTE-sopimus tuo muutoksia jaksotyöaikaan


Webinaaritallenne katsottavissa Skarpissa

SuPer järjesti kunta-alalla työskenteleville jäsenilleen webinaarin SOTE-sopimuksesta 25.8. Voit katsoa webinaarin tallenteen verkkokoulutusympäristö Skarpista.

Ohjeet Skarpin käyttöönottoon löydät täältä