1.9.2020

Hoitajien työolot nostavat negatiivisia tunteita

SuPer jatkoi heinäkuussa jäsentensä tunteiden kuuntelua: yli puolet vastaajista koki omia työskentelyolosuhteitaan kohtaan negatiivisia tunteita.

Omia työskentelyolosuhteita koskevista negatiivisista tunteista esiin nousivat eniten pettymys (23 %), suuttumus (9 %), suru (6 %) ja pelko (5 %). Yleisimpiä positiivisia tunteita olivat tyytyväisyys (17 %), myötätunto (5 %), ilo (5 %) ja helpotus (5 %).

Tunteiden vaikutuksia käyttäytymiseen tutkittiin tieteellisen algoritmin ja matriisin avulla. Suurimman ryhmän muodostivat luopujat – 42 prosenttia vastauksista ennakoi lamaantuvaa käyttäytymistä. Tulos heijastaa samaa ongelmaa, joka nousi esiin kesäkuussa SuPerin jäsenten omaan työhön liittyen: negatiiviset, lamauttavat tunteet ovat riski hoitajien alalla pysymiselle.

Heinäkuun tutkimuksessa hoitajien käyttäytymismallit suhteessa omiin työskentelyolosuhteisiin jakautuvat seuraavasti:

  • Lojaalit 27 %
  • Passiiviset 20 %
  • Luopujat 42 %
  • Vastustajat 11 %

Kyselyssä tutkittiin myös hoitajien kokemuksia viranomaisten päätöksistä koronaepidemian aikana. Kokemukset olivat muuttuneet kesäkuuta positiivisemmiksi. Tyytyväisyys (26 %) ja helpotus (12 %) lisääntyivät, ja pettymys (16 %) vähentyi. Pelko (10 %) pysyi suurin piirtein ennallaan.

Viranomaisten päätösten vaikutukset hoitajien käyttäytymiseen kallistuivat positiiviselle puolelle:

  • Lojaalit 34 %
  • Passiiviset 27 %
  • Luopujat 32 %
  • Vastustajat 7 %

SuPerin toimintaan oli tutkimuksen mukaan tyytyväisiä peräti 83 % vastaajista.

Yhteistyössä NayaDaya Oy:n kanssa toteutettuun kyselyyn vastasi heinäkuussa lähes 4 000 SuPerin jäsentä.