7.9.2018

Hoitotyö on aivotyötä – miten aivojen kuormitusta voi vähentää?

Työterveyslaitos on aloittanut Aivotyö toimivaksi hoitotyössä -kampanjan. Sen tarkoituksena on levittää terveydenhuollon organisaatioihin eri puolille Suomea hyviä käytäntöjä hoitotyön aivokuorman vähentämiseksi.

Hoitotyö on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa korostuvat tiedonkäsittelyn vaatimukset. Lääkäreiden ja hoitajien tekemä työ kuormittaa aivoja, sillä työ on jatkuvaa tiedolla työskentelyä, jossa tulee keskittyä, perehtyä, muistaa, ratkoa ongelmia ja tehdä päätöksiä.

Tietotekniikka on lisäksi keskeinen työväline monella. 

Aivojen kuormaa lisäävät tietotulva, häiriöt, keskeytykset ja kiire. Ne kaikki vaikeuttavat ihmisen kykyä selviytyä tietotyön tehtävissä. Liian suuri aivokuorma lisää virheiden riskiä ja heikentää työhyvinvointia.

Mitä on hyvä kognitiivinen ergonomia hoitotyössä?

Terveydenhuollon työtehtävissä on paljon keskeytyksiä ja useita samanaikaisia tehtäviä. Nämä ovat kognitiivisia kuormitustekijöitä, jotka heikentävät työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. Aivoja kuormittavat myös häly, suuri muistikuorma ja huomion keskittäminen useaan asiaan yhtä aikaa. Myös ohjeiden ja toimintatapojen puutteet ja niiden ristiriitaisuudet koetaan kuormittavana.

Hyvä kognitiivinen ergonomia tarkoittaa, että työn suunnittelussa on huomioitu ihmisen tiedonkäsittelyn kyvyt ja rajoitukset. Työtehtävät, työkäytännöt, työvälineet ja työympäristö pitää suunnitella ja mitoittaa siten, että työn vaatimukset ovat sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa.

Aivotyö toimivaksi hoitotyössä -kampanja jalkauttaa toimivia käytäntöjä

Työterveyslaitoksen Aivotyö toimivaksi hoitotyössä -kampanja jakaa hyviä käytäntöjä ja työkaluja, jotta hoitotyö olisi sujuvampaa ja työntekijöiden aivokuorma vähenisi.

Ovatko esimerkiksi yhteisessä käytössä olevat työvälineet yhteisesti sovituissa paikoissa vai kuluuko aikaa niiden etsimiseen? Lisätäänkö hoidettavat asiat, pyynnöt ja viestit erillisille lappusille vai yhteen paikkaan? Onko työtehtäviä varten luotu tarkastuslistoja? Erilaisilla yhteisesti sovituilla konkreettisilla keinoilla ja toimintatavoilla on mahdollista sujuvoittaa hoitotyötä. Asiassa tarvitaan yhteistyötä ja myös johdon tukea, sillä kyse on koko työyhteisön asiasta.

Aivotyö toimivaksi hoitotyössä -kampanja koostuu eri puolilla Suomea pidettävistä luennoista ja maksuttomista materiaaleista.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on mukana kampanjassa.

Lähde: Työterveyslaitos
 

Tutustu SuPerin verkkosivuilla myös:

Lue myös SuPerin verkkolehden vinkit aiheesta >>