6.3.2023

Joutuisa ruokailu SOTE-sopimuksen yleistyöaikaan

SuPerin pitkäaikainen neuvottelutavoite toteutuu. Hoitajien on mahdollista siirtyä 6.3.2023 lähtien joutuisaan ruokailuun niillä hyvinvointialueiden työpaikoilla, jotka noudattavat yleistyöaikaa. 

Mitä joutuisa ruokailu tarkoittaa? 

Joutuisa ruokailu tarkoittaa, että ateriointi tapahtuu joustavasti työn lomassa ja kestää 15–20 minuuttia. Sinä aikana työntekijä ei poistu työpaikalta, koska kyse on työajasta, ei työntekijän omasta ajasta. Työntekijän on oltava joustavassa ruokailussa aina työvalmiudessa tai tavoitettavissa.

Mitä joutuisaan ruokailuun siirtyminen tarkoittaa? 

Yleistyöajassa työskentelevät superilaiset pääsevät joutuisan ruokailun pariin 6.3.2023 lähtien. Kyse on määräaikaisesta määräyksestä eli se on voimassa 30.4.2025 saakka. Työntekijä voi valita haluaako hän pitää edelleen 30 minuutin omaa aikaa olevan ruokatauon vai siirtyä joutuisaan ruokailuun työajalla.   

Mitä yleistyöaikaa noudattavilla työpaikoilla työskentelevän hoitajan tulee nyt tehdä?

Ota ensin selvää, miten ilmoitus joutuisaan ruokailuun siirtymisestä tehdään omalla työnantajallasi. Tarkista, että muutos näkyy myös työvuorosuunnitelmassa oikein. Ota yhteyttä suunnitelman laatijaan, jos joutuisaa ruokailua ei ole huomioitu suunnitelmassa.

Miksi joutuisaan ruokailuun siirtyminen kannattaa? 

Kun ruokatauko on omaa aikaa, pidentää se työpäivän kestoa kokonaisuudessaan.

Jaksotyötä tekevät superilaiset ovat jo pitkään olleet joutuisan ruokailun piirissä ja nyt se on mahdollista myös yleistyöajan piirissä oleville SOTE-sopimuksen piirissä oleville työntekijöille. 

Koskeeko tämä muutos yksityistä sektoria? 

Ei, muutos koskee hyvinvointialueilla SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvia yleistyöajassa työskenteleviä superilaisia.