16.11.2023

Kansainvälistä STOP Painehaavoille -päivää vietetään jälleen 16.11.2023: lähi- ja perushoitajilla keskeinen rooli painehaavojen ehkäisyssä 

Maailmanlaajuisen STOP Painehaavoille -päivän tarkoituksena on lisätä tietoa painehaavojen esiintymisestä, ennaltaehkäisyn tärkeydestä sekä tukea tutkimustietoon perustuvaa ehkäisyä ja hoitoa. Tämän vuoden teemana on "Valitse oikea alusta – estä painehaavat". 

Painehaavojen aiheuttamat suorat kustannukset Suomessa ovat keskimäärin noin 500 miljoonaa euroa. Vuosittaisista terveydenhuoltomenoista tämä on 2–4 %.  On arvioitu, että maassamme jopa 80 000 potilaalla ilmenee vuosittain yksi tai useampia painehaavoja, jotka aiheuttavat lisäkustannusten lisäksi inhimillistä kärsimystä ja hoitotuloksen vaarantumista.

SuPer on mukana edistämässä tavoitetta tiedottamalla päivästä omissa kanavissaan.


Painehaavoista suurin osa on ehkäistävissä

Ennaltaehkäisevistä toimista tärkein on hyvän perushoidon toteutuminen kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, myös kotihoidossa. Painehaavojen ennaltaehkäisyssä tulee kiinnittää huomiota ihon kuntoon ja tunnistaa riskitekijät. Yksi merkittävä painehaavariskiä nostava tekijä on alentunut tajunnantaso.  Ennaltaehkäisevät toimet ovat 10 % painehaavojen aiheuttamista kustannuksista. 

Hoitajien on tärkeää muistaa, että painehaavan syntyminen on haittatapahtuma, josta tulee aina tehdä haittatapahtumailmoitus. Voit lukea lisää haitta- ja vaaratapahtumien raportoinnista ja seurannasta SuPerin julkaisemasta Potilas- ja asiakasturvallisuusoppaasta (s. 46).

SuPer on edistänyt painehaavan ehkäisyssä tärkeiden käytäntöjen, kuten hoitosuositusten jalkauttamista ja osallistunut alan hankkeisiin. Valtakunnallinen STEPPI on terveyttä edistävä ja perushoitoa yhtenäistävä kehittämis- ja tutkimushanke. Sen lähtökohtana on ollut tieto siitä, että potilaan perushoito on yksi hoitotyön laadun ja vaikuttavuuden perustekijöistä, joka vaatii panostusta.

Lue lisää painehaavasta Potilas- ja asiakasturvallisuuden oppaastamme (7.3. Hoidon turvallisuus – hoitomenetelmien ja hoitamisen turvallisuus, s. 54).

Stop Painehaavoille -päivä on maailmanlaajuinen, vuosittain marraskuun kolmantena torstaina vietettävä päivä. Vastuuorganisaatio on EPUAP (The European Pressure Ulcer Advisory Panel). Päivää on vietetty vuodesta 2012 lähtien. Lisätietoa: www.epuap.org.
#stopPUday2023Finland #stopPUday #stoppressureulcers #stopthepressure #pressureulcers