21.1.2022

Lähi- ja perushoitaja: sinun osaamistasi tarvitaan koronarokotuksissa

Valtioneuvosto 22.12. antaman päätöksen myötä lähihoitajatutkinnon sekä aikaisemman perushoitajatutkinnon suorittaneet sekä laboratoriohoitajat (bioanalyytikko AMK-koulutus) ovat oikeutettuja antamaan rokotuksia. Asetusmuutoksella turvataan koronavirusrokotusten etenemistä mahdollisimman tehokkaasti. Koronavirusrokotusten antamisen edellytyksenä on, että ammattihenkilöillä on riittävä lääkehoidon osaaminen ja asianmukainen rokotuskoulutus.

SuPer on korostanut, että lähi- ja perushoitajat ovat koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden osaaminen on hyvä perusta rokottamiselle, ja tätä osaamista tarvitaan nyt.

SuPer kannustaa jäseniään ilmoittamaan työnantajalle valmiudestaan rokottamiseen, jotta asia etenee mahdollisimman nopeasti, kun lisäkoulutukset alkavat. Osallistumalla koulutuksiin työntekijän on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan, jota voidaan hyödyntää laajasti sote-sektorilla myös jatkossa.

Lähi- ja perushoitajat ovat suuri ammattiryhmä, jolla on laaja kokemus lääkehoidosta ja hyvä aseptisten käytäntöjen osaaminen. Lääkehoito kuuluu koulutukseen, osaamiseen ja työnkuvaan osana kokonaisvaltaista työtä. Lähi- ja perushoitajien vastuulla on toteuttaa lääkehoitoa lääkärin määräyksen mukaisesti ja he pistävät työssään lääkkeitä. Lääkehoidon osaaminen on laaja kokonaisuus. Lääkkeen annon lisäksi se tarkoittaa lääkkeiden vaikuttavuuden seurantaa ja raportointia sekä lääkkeiden ominaisuuksien ja haitta-, sivu- ja yhteisvaikutuksien tuntemista.

Alan perusta on potilasturvallisuus. Tässäkin tilanteessa on varmistettava, että rokottajat ovat saaneet tarvittavan lisäkoulutuksen ja heidät on perehdytetty asianmukaisesti tehtävään ja osaaminen on varmistettu. SuPerin mukaan koronarokottamiseen vaadittava lisäkoulutus voitaisiin järjestää työpaikoilla.

Lue myös: Nokian kaupunki kääri hihat – lähihoitajat antavat koronarokotuksia