5.3.2024

Lähihoitajaksi oppisopimuksella -verkkokurssi päivittyi

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen tapa suorittaa tutkinto. SuPer on päivittänyt Lähihoitajaksi oppisopimuksella -kurssin verkkokoulutusympäristö Skarpissa.

Skarppi-kurssilla saat muun muassa käsityksen siitä, mitä oppisopimuskoulutus on ja miten opiskelijaksi voi hakeutua. Työpaikkaohjaaja on tärkeä henkilö oppisopimusopiskelijan ammattitaidon kehittymisessä. Kurssilla selviää mitkä ovat hänen tehtävänsä käytännössä.

Kirjaudu Skarppiin ja tutustu Lähihoitajaksi oppisopimuksella -kurssiin sekä muuhun monipuoliseen koulutustarjontaan. Skarppi on maksuton jäsenetu kaikille superilaisille.

Oppisopimuskoulutus lyhyesti:

  • Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa työehtosopimuksenmukaista palkkaa.
  • Viikoittainen työaika on vähintään 25 tuntia.
  • Oppisopimusopiskelijaan sovelletaan aina työlainsäädäntöä, työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työsuojelua koskevia säädöksiä.
  • Oppisopimusopiskelijaan sovelletaan ammatillista koulutusta koskevaa lainsäädäntöä.
  • Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta.  
  • Työpaikkaohjaaja opettaa, ohjaa ja arvioi opiskelijan osaamista näytöissä.
  • Muut työntekijät osallistuvat myös opiskelijan ohjaamiseen.