19.11.2023

Oletko määräaikaisessa työsuhteessa ilman perustetta? – Vakinaista itsesi ennen kuin lakia muutetaan!

Suomen hallitus kaavailee työlainsäädännön muuttamista siten, että jatkossa työsopimus olisi mahdollista tehdä määräaikaisena myös ilman erityistä perustetta vuodeksi. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan määräaikaisuudelle on vielä oltava perusteltu syy, kuten sijaisuus. Myös määräaikaisten työsuhteiden lainvastainen ketjutus on kiellettyä! Jos perustetta ei ole tai työvoimantarve on pysyvä, työsuhdetta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana ja työntekijä on vakinaistettava.

Laittomat määräaikaisuudet on kitkettävä pois hoito- ja varhaiskasvatusaloilta! SuPer käynnistää kampanjan laittomasti määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseksi. Vakinaistamistalkoot on syytä pitää ennen kuin työntekijän suojaa lainsäädännössä heikennetään.

Jos olet määräaikaisessa työsuhteessa, nyt on korkea aika tarkistaa määräaikaisuutesi perusteet ja ketjutuksen laillisuus. Kaiva siis työsopimuksesi esille ja ole yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen. Luottamusmiehen yhteystiedot löydät sähköisestä asiointipalvelu Oma SuPerista, työpaikkasi ilmoitustaululta tai oman ammattiosastosi verkkosivuilta. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä SuPerin edunvalvontaan.

SuPerin tavoite on saada syksyn kampanjan myötä kaikki työsopimuslain vastaisesti määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät superilaiset vakinaistettua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme jäsenten aktiivista osallistumista Vakinaistamistalkoisiin. Älä jää odottamaan – tarkista määräaikaisuutesi perusteet ja ole yhteydessä! 

Katso myös videot

Videolla SuPerin juristit esittelevät kampanjaa ja kertovat mitä hallitusohjelmassa kaavaillut merkittävät heikennykset työntekijän asemaan tarkoittavat.

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Määräaikaisuudelle on oltava aina perusteltu syy. Mikäli työnantaja ketjuttaa määräaikaisia sopimuksia perusteetta, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen. Tällä videolla SuPerin juristit kertovat määräaikaisuuden perusteista.

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Jos sinulla on ollut useita määräaikaisia työsopimuksia peräkkäin, saattaa olla aiheellista vaatia työnantajalta työsuhteen vakinaistamista. Tällä videolla SuPerin asiantuntijat kertovat vakinaistamispyynnön perusteista.

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Vakituisen ja määräaikaisen työntekijän pitäisi säännösten mukaan olla tasavertaisessa asemassa. Tosiasiassa näin ei kuitenkaan usein ole. Käytännöt voivat vaihdella paljonkin esimerkiksi lomien pitämisessä.

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Keikkatyötä voi tehdä myös vakituisessa työsuhteessa, kertovat SuPerin asiantuntijat. Vakituinen työsuhde turvaa mm. palkkaetuuksien menetyksiltä.

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.