4.1.2024

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevä jäsen: SuPer valvoo etujasi

Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alussa ja ne vastaavat Helsinkiä lukuun ottamatta koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Kyseessä on historiallisen suuri muutos, jonka keskiössä on henkilöstö, joka hyvinvointipalvelut kansalaisille tuottaa.  

Tässä uudistuksessa monen superilaisen työnantaja muuttui. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirretään valtakunnallisesti kunnilta, kaupungeilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueille. Niiden toiminta käynnistyi 1.1.2023.

Muutos toteutui liikkeen luovutuksen periaattein. Se tarkoittaa, että kuntasektorilla työskentelevät työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä. Luovutushetkellä voimassa olleet työnantajan työ- ja virkasuhteiden oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät hyvinvointialueelle.

Työntekijälle muutos ei aiheuta toimenpiteitä. Lue usein kysytyt kysymykset muutoksesta täältä.

Sosiaali- ja terveyshuollossa on useita noudatettavia työehtosopimuksia

SuPer huolehtii jatkossakin sekä varhaiskasvatuksen että sote-sektorin jäsentensä edunvalvonnasta. SuPerin jäsenet voivat työskennellä kuntasektorilla tai yksityisen työnantajan palveluksessa. Työnantajan työehtosopimus määrittää millaiset kunkin työntekijän palvelussuhteen ehdot kuten palkka, työaika, vuosiloma, ovat.   

Miten SuPer työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien jäsenten eteen?  

SuPer ajaa jäsentensä etua ammatillisissa ja työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Valtakunnallisten työehtosopimusneuvottelujen ja paikallisten neuvottelujen lisäksi SuPer työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien jäsenten eteen monin tavoin paikallisesti ja valtakunnallisesti. Edunvalvontaan kuuluu myös lähihoitajakoulutuksen kehittäminen sekä vahva yhteiskunnallinen vaikuttaminen.  

  • Olemme kehittämässä ammatillista koulutusta ja otamme kantaa toisen asteen tutkintouudistuksiin.
  • Otamme kantaa sote-sektoriin liittyvään lainsäädäntöön mm. lausunnoilla.
  • Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n kanssa. Vaikutamme erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä, joissa tuomme esiin SuPerin jäsenten osaamisen monipuolisuutta ja tarpeellisuutta.
  • Yhdessä ammattiosastojen kanssa tapaamme superilaisia paikallisesti työpaikoilla ja jäsenilloissa. Autamme kunta- ja yksityisen sektorin jäseniä, ammattiosastoja ja luottamusmiehiä sote-sektorin työpaikkatasoisten asioiden ratkomisessa.
  • Tuotamme esitteitä, oppaita, selvityksiä ja muuta materiaalia jäsenten käyttöön sekä sote-sektorin vaikuttamistyöhön.
  • Laadimme mielipidekirjoituksia, mediatiedotteita ja blogeja, joilla vaikutamme päätöksiin ja  lisäämme tietoisuutta sote-sektorin asioista. 
  • SuPer vaikuttaa päätöksiin myös EU-tasolla ja on jäsen useissa kansainvälisissä järjestöissä

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön lisäksi jäsen saa monipuoliset, rahanarvoiset jäsenedut sekä tukea ja turvaa työelämän haasteisiin.

Lähihoitaja, työskenteletkö sosiaali- tai terveydenhuollossa? SuPer on sinun liittosi: liity SuPeriin nyt, jos et jo ole jäsen!

Liity jäseneksi