8.3.2024

STTK kansainvälisenä naistenpäivänä: Raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä on päästävä eroon

Hallitusohjelmassa on useita sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavia kirjauksia, joiden yhteisvaikutuksia on arvioitava kokonaisuutena. STTK:n mielestä on varmistettava, että naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen huomioidaan jo asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Muuten vaara on, että otetaan yksi askel eteenpäin, mutta kaksi taakse.

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä STTK kiinnittää huomion raskaus- ja perhevapaasyrjintään, joka on työelämässä tiedossa oleva, laajasti tunnistettu ongelma. 

Raskaus- ja perhevapaasyrjintää on kitkettävä nykyistä tehokkaammin. Nykyisen hallitusohjelman ongelmallisimmat kirjaukset asiassa liittyvät STTK:n mielestä määräaikaisten työsuhteiden perusteisiin.

- Työsopimuslain nykyistä työsuhdeturvaan ja määräaikaisten työsuhteiden perusteisiin liittyvää sääntelyä ei saa heikentää. Hallituksen kaavailema mahdollisuus tehdä työsopimus määräaikaisena ilman erityistä perustetta vuoden ajaksi lisäisi väistämättä työsopimusten perusteetonta ketjuttamista. Muutos olisi räikeässä ristiriidassa työelämän tasa-arvon vahvistamisen kanssa, lisäisi entisestään raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja heikentäisi erityisesti naisten työmarkkina-asemaa, juristi Ville Kirvesniemi korostaa.

Lainsäädäntöä on STTK:n mielestä täsmennettävä niin, että raskaus ja perhevapaa eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.

- Näin selkiytettäisiin sitä, että määräaikaista työsopimusta ei saa päättää raskaus- tai perhevapaan alkuun tai jättää uusimatta sopimusta niiden takia. Rekrytoinnissa käytäntöjä on kehitettävä ennaltaehkäisevästi siten, että syrjintään työhönotossa voidaan puuttua tehokkaammin.

Perhevapaalta palaavan oikeusturva kaipaa myös vahvistamista. - Yksittäisen työntekijän on vaikea puuttua syrjintään, eivätkä läheskään kaikki halua viedä edes selkeitä syrjintätapauksia eteenpäin. Kalliiksi ja pitkiksi muodostuvat oikeudenkäynnit ovat yksittäiselle työntekijälle raskaita, eikä esimerkiksi maineen menetyksen pelossa useinkaan haluta nostaa kannetta tai muutoin puolustaa oikeuksiaan, Kirvesniemi huomauttaa.

STTK:n kysely osoittaa raskaussyrjinnän olevan arkea

STTK teki verkossa ja sosiaalisen median kanavilla kyselyn raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyvistä kokemuksista helmi-maaliskuun aikana. Kyselyyn saatiin yli 300 vastausta.

Suurimmat ongelmat liittyvät määräaikaisten työsuhteiden jatkoon sekä työtehtävien ja aseman muutoksiin. Vastaajien mielestä hyviä keinoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentämiseen työmarkkinoilla ovat muun muassa lainsäädännön selkiyttäminen, asenteisiin vaikuttaminen ja perhevapaiden tasaisempi jakaminen vanhempien kesken.

​Kyselyn tiivistelmä

Lähde: STTK:n tiedote 8.3.2024