3.11.2023

STTK:n Naisten palkkapäivä on 4.11. – Naisten palkka on keskimäärin 84,3 % miesten palkasta

STTK:n lanseeraamaa Naisten palkkapäivää vietetään tänä vuonna 4.11. Naisten ansiot ovat edelleen 84,3 prosenttia miesten ansioista. 

Naisten palkkapäivä kertoo, milloin naisten palkanmaksu kunakin vuonna laskennallisesti päättyy. STTK on laskenut naisten palkkapäivän vuodesta 2011. 

Palkkaero on pysynyt ennallaan vuodesta 2021. Tällä vauhdilla naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo toteutuu Suomessa vasta 2100-luvulla.  

Palkkaeron taustalla on monia syitä ja siksi sen kaventamiseksi tarvitaan useita samanaikaisia keinoja. Niitä ovat muun muassa palkka-avoimuuden lisääminen, palkkakartoitukset, työmarkkinasopimusjärjestelmän tuottamat tasa-arvoa edistävät palkat ja työehdot, palkkausjärjestelmien ja tasa-arvosuunnitelmien kehittäminen, ammattisegregaation lieventäminen ja perhevapaiden tasaisempi jakautuminen.

STTK laskee naisten palkkapäivän Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen vuosineljänneksen tietojen perusteella. Käytännön syistä STTK viettää päivää jo perjantaina 3.11. Seuraa keskustelua ja osallistu keskusteluun hästägillä #naistenpalkkapäivä.


Hallitusohjelmaan sisältyy toimia, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia naisten ja miesten palkkaeroon:

Vuoden määräaikainen työsopimus ei jatkossa edellytä perusteltua syytä: Muutos voi lisätä työsopimusten ketjuttamista ja työelämän epävarmuutta. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin ja naisiin. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä voi lisääntyä. 

Palkankorotusten enimmäistaso sidotaan miesvaltaisen vientialojen tasoon: Muutos puuttuu ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja sementoi nais- ja miesvaltaisen alojen välisen palkkaepätasa-arvon. Työmarkkinat ovat Suomessa eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan, joka on yksi keskeinen syy palkkaeroille.

Tutustu myös: