14.5.2024

Yksityisen terveyspalvelualan (TPTES) neuvottelut alkoivat 1.3.2024

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluista 24.5. 

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluita on käyty valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla tiiviisti 14.5. alkaen. Sovittelu jatkuu koko tämän viikon, tavoitteena edelleen on saada sovintoratkaisu ennen ilmoitettujen työtaisteluiden alkamista 28.5. Tilanne on kuitenkin haastava, edelleen on paljon auki olevia asioita. Sovittelun ollessa kesken emme voi kertoa neuvotteluiden sisällöstä mitään, valtakunnansovittelija on tämän kieltänyt. Laitamme tietoa tilanteen edetessä.

Järjestämme maanantaina 27.5. klo 18 SuPerin, Tehyn ja Erton (Sote ry) yhteisen infon neuvottelutilanteesta Teams-yhteydellä, tervetuloa mukaan!


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 8.5.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa ei tullut valmista vielä tänäänkään. Paljon vaikeita asioita on pöydällä ja isoimmat kysymykset kuten esimerkiksi palkankorotusten taso ja rakenne sekä työaikamääräyksiin liittyvät asiat ovat edelleen avoinna. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 13.5. Väliaika työstetään asioita taustalla.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 6.5.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskityttiin tänään työaikamääräyksiin liittyviin asioihin. Tämänkin aiheen tiimoilta käytiin tiukkaa keskustelua. Edelleen on paljon avoinna olevia asioita, joten neuvotteluratkaisuun pääseminen vielä kestää. Neuvottelut jatkuvat viimeistään keskiviikkona 8.5.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 3.5.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskityimme tänään erityisesti palkankorotusten rakenteeseen ja tasoon. Melkoisen kaukana vielä ollaan ratkaisun syntymisestä, pöydällä on edelleen paljon avoinna olevia asioita. Neuvottelut jatkuvat 6.5.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 2.5.

Terveyspalvelualan neuvotteluita käytiin tänään koko päivä. Keskusteluissa olivat kaikki keskeisimmät avoinna olevat elementit, erityisesti kuitenkin sopimuksen kustannusraami sekä palkkaukseen liittyvät asiat kuten palkankorotusten taso, korotusten ajankohdat ja palkkausjärjestelmämääräykset. Tilanne on hyvin haastava, mutta ratkaisuja yritetään löytää. Neuvottelut jatkuvat huomenna 3.5.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 29.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa keskustelimme tänään sopimusratkaisun kokonaisuudesta, erityisesti esillä olivat palkankorotukset ja sopimuksen kustannusraami. Pohdimme erilaisia elementtejä, joilla sopimusratkaisuun pääsemistä saataisiin edistettyä. Neuvotteluita jatketaan 2.5.2024, vaikka sopimuskausi päättyykin 30.4.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 26.4. 

Terveyspalvelualan neuvotteluissa käsiteltiin tänään palkkaukseen ja palkankorotuksiin liittyviä osapuolten tavoitteita. Terveyspalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.4. ja tavoitteena on ollut saada uusi sopimus neuvoteltua tuohon ajankohtaan mennessä.

Tilanne vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei neuvotteluratkaisua synny vielä huhtikuun loppuun mennessä, minkä vuoksi osapuolet ovatkin jo sopineet lisää neuvotteluaikoja myös toukokuulle. Seuraava varsinainen neuvottelutapaaminen on sovittu 29.4.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 17.4. 

Terveyspalvelualan neuvotteluita käytiin tänään koko päivä. Teemana olivat sopimuskauteen ja palkankorotuksiin liittyvät asiat sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi keskustelua jatkettiin matkustusliitteen määräyksistä. Seuraava varsinainen neuvottelutapaaminen on sovittu 26.4., väliajalla työstetään tekstikysymyksiä. 


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 10.4. 

Terveyspalvelualan neuvotteluissa käytiin tänään läpi osapuolten tavoitteita. Työstimme myös matkustusliitteen määräyksiä tavoitteena niiden selkeyttäminen. Jatkoimme myös keskustelua työehtosopimustoiminnan kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Seuraava neuvottelupöydän tapaaminen on sovittu 17.4.

Ilmoittaudu mukaan terveyspalvelualan (TPTES) neuvottelukierroksen Teams-jäseniltaan 22.4.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 2.4.

Terveyspalvelualan neuvotteluissa käytiin läpi palkkausjärjestelmän selkiyttämistä. Keskustelua käytiin yleisellä tasolla myös työehtosopimuksen pitkän aikavälin kehittämistyöstä sekä aikataulutettiin seuraavien neuvotteluiden teemoja.

Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu 10.4.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 27.3.

Terveyspalvelualan neuvottelutapaamisessa keskusteltiin alkuun toimialan näkymistä ja työehtosopimustoiminnan tavoitteista ja kehittämistarpeista yleisellä tasolla. Tämän jälkeen käytiin läpi työnantajapuolen eli HALI ry:n neuvottelutavoitteita.

Osapuolten yhteinen tahtotila on kehittää työehtosopimusta niin, että se on ajassa elävä, palvelee osapuolten tarpeita ja tuottaa käyttäjilleen lisäarvoa. Yhteinen tavoite on myös alan veto- ja pitovoiman lisääminen. Haasteena onkin sitten löytää yhteinen näkemys keinoista, millä tavoitteisiin päästään.

Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu 2.4.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 22.3.

Terveyspalvelualan neuvottelutapaamisessa keskusteltiin matkustusliitteestä ja työ tämän osalta etenee. Neuvottelut jatkuvat ensi viikon keskiviikkona 27.3.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut 15.3. 

Terveyspalvelualan tämänpäiväisessä neuvottelutapaamisessa keskusteltiin työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvistä asioista sekä työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän ja matkustussäännön selkiyttämistarpeista. Seuraava tapaaminen on sovittu perjantaille 22.3.


Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkoivat 1.3.

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut (nk. TPTES) käynnistyivät 1.3.2024. Keskustelua käytiin yleisellä tasolla toimialan tilanteesta ja haasteista sekä työehtosopimuksen kehittämistarpeista. Ensimmäisessä tapaamisessa kävimme läpi myös Sote ry:n (SuPer, Tehy ja Erto) tavoitteet, joista keskeisimpinä palkkaukseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä työhyvinvointiin liittyvät asiat.

Neuvotteluiden aloitus sujui hyvässä ja rakentavassa hengessä, yhteisenä tavoitteena on saavuttaa neuvotteluratkaisu voimassa olevan työehtosopimuksen sopimuskauden päättymiseen 30.4. mennessä. Seuraava varsinainen neuvottelutapaaminen on sovittu 15.3., mutta sitä ennen kokoontuu muun muassa palkkaustyöryhmä, joka keskeisessä roolissa palkkaukseen liittyvissä asioissa. Myös tekstikysymyksiä työstetään neuvottelutapaamisten välissä.


 Terveyspalvelualan (TPTES) neuvottelukierroksen Teams-jäsenilta 22.4.

SuPer järjesti 22.4. kello 17–18 Teams-jäsenillan terveyspalvelualan ajankohtaisesta tilanteesta kevään 2024 työehtosopimusneuvotteluihin liittyen.

Tilaisuudessa kerrottiin mm. SuPerin keskeisimmistä tavoitteista työntekijöiden työehtojen parantamiseksi ja tarkemmin neuvottelujen tilanteesta.

Paikalla tilaisuudessa olivat yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, juristi Sini Kasanen sekä järjestöasiantuntija Matias Osipow. Osallistumislinkki lähetettiin ilmoittautuneille sähköpostitse ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuudesta ei tule tallennetta.

Aiempi jäsenilta järjestettiin 11.3.