9.2.2016

SuPerin sopimus- ja oikeusneuvonta kasvussa

SuPerin edunvalvontayksikköön tuli vuonna 2015 noin 4500 sähköpostikyselyä liittyen jäsenten työsuhde- ja työsopimusasioihin. Puheluita edunvalvontayksikkö vastaanotti viime vuonna noin 30 000. Vuonna 2014 puheluita tuli yhteensä 26 000 kappaletta.

Oikeudellisia tapauksia tuli vuonna 2015 vireille 410 kappaletta, mikä on lähes saman verran kuin vuonna 2014. Päätökseen saatiin viime vuonna 454 oikeudellista tapausta. Kasvua päätökseen saaduissa oikeudellisissa tapauksissa verrattuna vuoteen 2014 on noin 29 %. 

Noin kolmasosa päättyneistä toimeksiannoista koski palkkaepäselvyyksiä. Toinen suuri ongelmaryhmä oli määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät epäselvyydet, kuten lainvastaiset määräaikaisten työsopimusten ketjutukset.

SuPerin edunvalvontayksikössä selvitettiin myös mm. työsuhteen päättymiseen liittyneitä erimielisyyksiä kuten irtisanomisia, työsuhteen purkuja ja koeaikapurkuja. Oikeudellisissa toimeksiannoissa oli myös työtapaturmiin ja työaikoihin liittyviä asioita, lomautuksiin ja liikkeenluovutuksiin liittyviä ongelmia sekä syrjintätilanteita. Myös ulkoistuksiin liittyvät asiat työllistivät viime vuonna erityisesti.

Jäsen, ota aina ensin yhteyttä omaan luottamusmieheen!
Työpaikkasi luottamusmies neuvoo sinua muun muassa palkkoja, työaikaa, vuosilomaa, eläkkeitä ja irtisanomisia koskevissa asioissa.

Kuntasektorilla SuPerilla on omat luottamusmiehet. Yksityisellä sektorilla SuPerilla, Tehyllä ja Ertolla on yhteiset TSN:n luottamusmiehet. Työpaikkasi luottamusmiehen yhteystiedot saat mm. työpaikan ilmoitustaulun yhteystietolomakkeesta.

Liiton edunvalvontaan tulevien puheluiden suuren määrän vuoksi päivystysnumerot ovat usein ruuhkaisia. Kannattaa muistaa, että edunvalvonnallisiin kysymyksiin liittyen jäsenet voivat lähettää sähköpostia osoitteella edu@superliitto.fi tai ottaa yhteyttä sähköisellä lomakkeella.