9.11.2023

SuPerin työmarkkinapäivät 9.-10.11.2023

SuPerin työmarkkinapäivät alkoivat tänään! Kaksipäiväinen tapahtuma kokoaa vuosittain yhteen n. 300 superilaista luottamusmiestä ympäri Suomen kuulemaan työmarkkinoita koskettavista ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtaja Silja Paavola avasi tilaisuuden puhumalla ammattiylpeydestä. Hän painotti, miten tärkeä ammattiryhmä lähihoitajat ovat hyvinvointivaltion pyörittämiseen. Hoitajat niin terveys-, sosiaali- kuin varhaiskasvatusalalla mahdollistavat omalla työllään muiden suomalaisten työskentelyn. Hoitotyö ei ole vain menoerä, vaan hoitajat muodostavat myös veronmaksajina ja kuluttajina merkittävän tuloryhmän valtion kassaan.

Hallitusohjelman esittämiin työntekijöiden oikeuksien heikennyksiin SuPer ei voi Paavolan mukaan vastata kuin taistelemalla. Orpon esittämät toimet esim. vientivetoisesta työmarkkinamallista tai sairauspoissaolon paikattomuudesta ajaa hoitoalan ahtaalle, ja vaarana on, että sietämättömäksi tehty työarki ajaa koulutetut hoitajat alalta pois.

– Tästä ei saa tulla kiky kakkosta, Paavola toteaa viitaten vuoden 2016 kilpailukykysopimukseen, joka osaltaan on johtanut nykyiseen hoitajapulaan.

Omassa katsauksessaan SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno kartoitti vielä tarkemmin miten hallitusohjelman heikennystoimet ja työtaisteluoikeuden rajoittamiset näkyisivät hoitotyön arjessa ja edunvalvonnassa.

1. päivänä kuultiin myös työnantajaosapuolen näkökulmaa. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen peräänkuulutti työmarkkinaosapuolten yhteen hiileen puhaltamista. Hän painotti, että myös työnantajaosapuoli haluaa, yhdessä työntekijäliittojen kanssa, hakea vaihtoehtoista mallia Orpon hallituksen esittämän nk. vientivetoisen työmarkkinamallin sijaan.

– Valtakunnansovittelijalta vietäisiin pelimerkit pois, toteaa Jalonen hallituksen esityksestä. Hallitusohjelman esityksen mukaisesti vastaisuudessa mikään ala ei saisi ylittää vientiteollisuudessa sovittuja palkankorotuksia.

Iltapäivällä puheenvuorossa on yksityissektorin työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI ry:n johtaja Arja Laitinen.

Valtiovaltaa edustaa sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, joka tuo puheenvuorossaan valtion vastauksen hoitajapulaan. Akateemisen näkökulman tapahtumaan tuo Lapin yliopiston professori Kirsi-Maria Halonen, joka puhuu hyvinvointialueista ja hankinnoista.

Huomenna työmarkkinapäivät jatkuvat työhyvinvointiaiheilla ja sopimusalakohtaisella ryhmätyöskentelyllä.