23.6.2022

Työskentely kuumassa – huomioi nämä asiat

Kuumuus kuormittaa elimistöä ja heikentää suorituskykyä. Fyysinen rasitus lisää lämpökuormaa entisestään. Elimistö pyrkii kuumassa säilyttämään normaalin lämpötilansa lisäämällä ääreisverenkiertoa ja hikoilua.

Työpaikoilla kuumassa työskentelyn terveyshaittoja voidaan torjua lisäämällä suunnitelmallisuutta ja varautumalla helteisiin. Helteillä muun muassa taukoja tarvitaan useammin.

Vähennä kuuman haittoja:

  • Käytä kevyttä ja väljää vaatetusta, joka läpäisee kosteutta ja ilmaa.
  • Juo riittävästi ja huolehdi suolojen saannista. Fyysisessä työssä kuumassa juo jopa 1–2 desilitraa kerralla, 3–4 kertaa tunnissa. Kevyessäkin työssä nesteitä on syytä nauttia, mutta vältä ylinesteytystä.
  • Syö monipuolisesti. Vaikka nälän tunne on kuumalla usein vähäisempi, elimistö tarvitsee energiaa helteelläkin.
  • Tauota työtä helteellä fyysisen kuormitusasteen mukaan. Kun työympäristön lämpötila ylittää 28 astetta, tulisi jokaisen työtunnin aikana pitää 10 minuutin tauko. Jos lämpötila ylittää 33 astetta, tulisi 45 minuutin työskentelyn jälkeen pitää 15 minuutin tauko. Taukopaikan tulisi olla viileämpi tila, jossa lämpötila on alle 25 astetta.
  • Anna elimistön palautua vapaa-ajalla. Lepää ja nuku riittävästi. Järjestele makuuhuoneesi mahdollisimman vilpoisaksi ja käy viileässä suihkussa ennen nukkumaanmenoa.

Huomioi henkilönsuojainten lisäkuormitus kuumassa

Hoitotyössä suojainten eli maskien, essujen ja haalarien käyttäjän lämpökuormitus voi kehittyä nopeasti. Työterveyslaitos ohjeistaa, että tilannetta voi helpottaa juomalla riittävästi jo ennen töiden alkua ja pukemalla suojavarusteiden alle vain välttämättömän vaatetuksen.

Työtä tulee tauottaa runsaasti ja poistaa henkilönsuojaimet tauon ajaksi. Rasitusta vähentää, kun minimoi kantamuksia ja liikkuu rauhallisesti.

Haitallista kuormitusta tulee ehkäistä

Kuumasta johtuvaa haitallista työkuormitusta kuten muutakin haitallista työkuormitusta tulee ehkäistä eikä pelkästään reagoida seurauksiin. Työnantajan tulee siis oma-aloitteisesti välttää tai vähentää työn kuormitustekijöiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle.

− Työntekijän on tärkeä oppia tunnistamaan oma työkuormitustilanne. Jos olet haitallisesti kuormittunut, ota asia puheeksi esihenkilön tai työnantajan kanssa. Työntekijän tulee ilmoittaa kokemistaan haitoista työnantajalle. Ilmoitus voidaan tehdä suullisesti, mutta mieluummin kirjallisesti, SuPerin työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen muistuttaa.

Apuna ilmoittamisessa voi käyttää lomaketta Ilmoitus työnantajalle työssä kuormittumisesta.

Kerro myös, että haluat tietää mihin toimenpiteisiin esimiehesi ryhtyy. Voit pyytää apua työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä, jos asian vieminen esimiehen tietoon tuntuu vaikealta.

Lähde: Työterveyslaitos, THL

Tutustu myös: