16.2.2021

Työturvallisuuskeskus: Työsuojelun yhteistoiminta poikkeusoloissa edelleen puutteellista

Työturvallisuuskeskuksen joulukuussa tehty kuntatyötä koskeva seurantakysely osoittaa, että kokemus työsuojelun yhteistoiminnan onnistumisesta ei näytä merkittävästi kohentuneen keväästä.

Vaikka työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön osallistuminen koronavalmiusryhmiin on keväästä parantunut sekä työsuojelupäälliköiden että työsuojeluvaltuutettujen osalta, kokemus työsuojelun yhteistoiminnan toimivuudesta poikkeusaikana oli jopa heikentynyt.

– Työsuojelun yhteistoimintaan poikkeustilanteissa olisi kaivattu valtakunnallisia ohjeita. Yhteistoiminnan koettiin jopa vähentyneen normaalitilanteesta eikä työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä otettu riittävästi mukaan turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien ohjeiden käsittelyyn. Säännönmukaisella viestinnällä ja vuorovaikutuksella on myös merkitystä, korostaa työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka KT Kuntatyönantajista.

Kukka toimii myös Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän puheenjohtajana.

Puutteita altistuneiden jäljittämisessä ja psykososiaalisessa tuessa

Kyselyssä selvitettiin, oliko työpaikoilla ohjeistusta altistustilanteiden varalle. Vastaajista 40 % kertoi, että toimintaohjeet mahdollisen altistumistilanteen osalta olivat kunnossa, mutta neljännes vastasi, ettei ohjeistusta ollut. Viidennes vastaajista ei osannut arvioida asiaa.

– Psykososiaaliseen tukeen on syytä panostaa erityisesti nyt korona-aikana, mutta myös sen jälkeen, vetoaa Anna Kukka.

Kyselyn huolestuttavin tulos on, että henkilöstön ja esihenkilöiden psykososiaalinen tuki näyttää jopa hieman heikentyneen kevään tilanteesta. Kolmannes vastaajista arvioi, että esihenkilöitä ei ole ohjeistettu ja tuettu työntekijöiden psykososiaalisen tukemiseen. Vain kolmannes vastaajista arvioi onnistuneensa tässä hyvin.

Hyvää kehitystä vaarojen arvioinnissa ja suojaustoimenpiteissä

Työyksikkökohtaisen vaarojen arvioinnin koettiin onnistuneen selvästi kevättä paremmin. Myös asianmukaisten suojainten riittävyys koettiin merkittävästi parempana kuin keväällä 2020. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta koki, että asianmukaisten suojainten riittävyydessä oli onnistuttu hyvin (49 %) tai melko hyvin (37 %).

Lue tarkemmin: Työsuojelun yhteistoiminta koronaepidemiatilanteessa kunta-alalla

Joulukuussa 2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 319 vastaajaa. Heistä vajaa kolmannes oli työsuojelupäälliköitä, seitsemän kymmenestä työsuojeluvaltuutettuja ja pieni joukko muita henkilöstönedustajia. Vastaava kysely tehtiin koronaepidemiatilanteen alkuvaiheessa huhtikuussa 2020.

Lähde: Työturvallisuuskeskuksen tiedote 15.2.2021