26.9.2023

Oikeudenmukaisuus ja työhyvinvointi – Miksi vammaispalvelulaki tarvitsee uudistuksen?

Suomessa me arvostamme kaikkien tasa-arvoa ja oikeutta saada tarvitsemaamme apua. Nykyinen vammaispalvelulaki jättää edelleen liian monet vammaiset ihmiset ilman tarvitsemaansa tukea. Uutta vammaispalvelulakia on valmisteltu 20 vuotta ja on korkea aika laittaa se täytäntöön.

Lain lykkääminen aiheuttaa väistämättä heikennyksiä palveluihin ja pitkittää useiden vammaisten henkilöiden osalta tilannetta, jossa he eivät saa riittäviä ja tarpeenmukaisia vammaispalveluita. Tämä ei vain heikennä heidän elämänlaatuaan, vaan rikkoo heidän perusoikeuksiaan. Kaikilla pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan, riippumatta vammastaan.

Vammaispalvelulaki on erityislaki, joka on suunniteltu varmistamaan heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden perusoikeuksien toteutuminen. Taloudelliset syyt eivät ole riittävä peruste vammaispalvelulain voimaantulon lykkäämiselle. Lisäksi on tärkeää huomata, että lain viivästyminen voi haitata erityisesti niiden vammaisten henkilöiden perusoikeuksien toteutumista, jotka tällä hetkellä eivät saa tarvitsemiaan palveluita vaan ovat väliinputoajia.

Vammaispalvelulain lykkääminen ei ole kestävä ratkaisu. Uudistetun lain käyttöönotto on askel oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta. On aika varmistaa, että jokainen saa tarvitsemaansa tukea ja että vammaistyössä on riittävästi koulutettua henkilöstöä vahvistamassa ja ylläpitämässä alan vetovoimaa. Vammaistyötä tekevien hoitajien panos yhteiskunnassa on korvaamattoman arvokas. Heidän ammattitaitonsa ja välittämänsä hoito ja tuki muodostavat perustan monien ihmisten arkielämässä. On aika tunnustaa ja korostaa vammaistyötä tekevien lähihoitajien merkitystä, jotta heidän työnsä saa sen arvostuksen, joka sille kuuluu.

Eduskunnassa jo hyväksytty uusi vammaispalvelulaki edustaa demokraattista päätöksentekoa ja se on läpikäynyt huolellisen lainvalmisteluprosessin. Lain voimaantuloa on tarpeetonta venyttää ja sen uudelleen avaaminen olisi resurssien tuhlausta. Hyväksytty laki ei ole täydellinen, joten viivästyksen ja uudelleen avaamisen sijaan mahdolliset ongelmat ja parannusehdotukset voidaan ottaa esille lain voimaantulon jälkeen, jotta lain hengen toteutuminen voidaan varmistaa.  

 

 

 

    Kommentit

    Lähetä kommentti