16.3.2023

SuPer jatkaa työtä vammaispalvelujen kehittäjänä ja edunvalvojana

Vuosi 2023 on varsinainen muutosten vuosi vammaispalveluissa työskenteleville. Vuoden alusta siirryimme hyvinvointialueille ja vuosikausia työn alla ollut vammaispalvelulaki hyväksyttiin maaliskuussa. Siirtymäajat jakavat muutosten voimaantulon useammalle vuodelle.

Uuden vammaispalvelulain tavoitteena on taata vammaispalveluiden asiakkaille entistä yksilöllisemmät palvelut sekä tuoda palvelun piiriin myös heidät, jotka ovat aiemmin jääneet väliinputoajiksi. Tämä on ollut myös vahvasti vammaistyössä työskentelevien superilaisten toive ja se on nostettu keskiöön SuPerista annetuista lausunnoista koskien uutta vammaispalvelulakia. Kun asiakkaiden yksilöllisiin palveluntarpeisiin voidaan vastata aidosti, on työtä mahdollista tehdä eettisesti kestävällä tavalla.

Muutosten vuosien aikana vammaispalveluiden henkilöstö edustaa asiakkaille jatkuvuutta ja turvaa. Arki pyörii jatkossakin, vaikka palvelut ympärillämme hakevat uutta muotoaan. Vammaispalveluiden työntekijät ovat olleet sitkeitä asiakkaiden palvelunlaadun sekä henkilöstön työolojen edunvalvojia paikallisella tasolla. Tämän avulla on saatu parannettua palvelunlaatua ja työoloja lukuisissa työpaikoissa, joskus tueksi on tosin tarvittu valvontaviranomaisia.

Kun mitoituksia ja palvelunlaatuun liittyviä seikkoja lähdetään valvonnan kautta selvittämään, prosessit ovat välillä pitkiä, mutta ne tuottavat tulosta. Jatketaan sen osalta hyväksi todetulla tiellä. Paikalliset ammattiosastot ja SuPerin toimiston työntekijät ovat tässä jatkossakin tukena.

Liittona jatkamme työtä ja edistämme vammaispalveluissa työskentelevien superilaisten työoloja. Olemme muun muassa vaikuttamassa työehtoihin ja työoloihin, seuraamme lainsäädännön kehitystä sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

    Kommentit

    Lähetä kommentti